Effektiv styring af de interne kontroller med Powered IC®

Når din virksomhed først har identificeret og beskrevet de interne kontroller, er kunsten at forankre og integrere dem i de daglige arbejdsrutiner. Men det kan hurtigt blive en udfordring at få overblik, følge op og undgå fejl, også selvom fx Excel bruges til kontrolaktiviteter og daglige opgaver.

Oplever du fx at:

  • opfølgning på kontroller og andre opgaver tager for lang tid på grund af manuelle afstemninger og lange excel tjeklister.
  • der ofte er fejl i Excel-filerne, og det er svært at få overblik over ændringer eller finde den seneste version.
  • der mangler ejerskab for nogle af kontrollerne, og det er vanskeligt af følge op på, om alle kontroller udføres som planlagt

Automatisering letter arbejdsgange og processer

Hos PwC har vi hjulpet mange virksomheder med at styrke forankringen af de interne kontroller ved at automatisere opfølgningen på udførelsen og overvågningen af kontroller med det cloud-baserede værktøj Powered IC®. Værktøjet er onlinebaseret og let tilgængeligt, hvilket betyder, at du kan tilgå det alle steder med netadgang og dermed altid følge med i status på de interne kontroller. Samtidig er det fleksibelt og nemt at implementere, så det kan tilpasses til netop din virksomheds specifikke behov og ønsker.

Få bedre styring og forankring af de interne kontroller

Powered IC® kan hjælpe dig på flere områder, hvis du har brug for:

  • et hurtigt overblik over de interne kontroller og en status på deres udførelse, fx også månedsaktiviteter
  • en let, effektiv og fuldstændig overvågning af interne kontroller på tværs af processer, medarbejdere, afdelinger og selskaber
  • overblik over risici og eventuelle ”gaps”, hvor risici ikke er tilstrækkeligt afdækket af kontroller
  • fundament for og incitament til, at medarbejderne udfører og dokumenterer interne kontroller rettidigt og tilstrækkeligt
  • at samle al dokumentation ét sted, og dermed undgå lagring af kontroller og procedurer forskellige steder i organisationen
  • ”real-time” data, der gør det muligt at reagere i tide, bl.a. ved manglende udførelse af kontroller, personaleskift, kontroller der fejler m.v.

Powered IC® - Effektiv styring af din virksomheds interne kontroller

Få et effektivt overblik over dit kontrolmiljø med værktøjet Powered IC®.

Læs mere og download brochure om det cloud-baserede værktøj her

PwC’s kursus i interne kontroller

PwC’s kursus i interne kontroller kan være en måde til at opnå større forståelse for effektiv styring af risici, uanset om det er lovgivningsbestemt eller ej, med henblik på at opnå virksomhedens mål.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder? Kontakt os og få et uforpligtende møde med en af vores eksperter inden for interne kontroller. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt os

Stephan Green Löwe

Senior Manager

Tlf: 3945 3975

Jakob Fogh Nissen

Consultant

Tlf: 3945 9146

Følg PwC