Affaldsafgift

Der skal betales afgift af affald, der deponeres og forbrændes. Kontakt vores specialister til højre for at høre nærmere om de forskellige afgifter.

Afgiften ved deponi

Virksomheder skal betale afgift ved deponi af affald. Der skal også betales afgift af affald, der deponeres på egne deponeringspladser. Ved deponering af affald, som skal brændes, gælder samme afgiftssats.

Farligt affald

Fra 1. januar 2015 skal der betales samme afgift for deponering af farligt affald, som for andet affald.

Forbrænding af affald

Beskatningen på affald er opdelt i to afgifter:

  • Affaldsvarmeafgift
  • Tillægsafgift

Biomasseaffald, kødmel, benmel og fedt, som stammer fra forarbejdning af animalsk affald, er fritaget for affaldsvarmeafgift og tillægsafgift.
Ved afbrænding af spildevandsslam findes der specielle regler.

Farligt affald

Forbrænding af farligt affald er fra 1. januar 2015 ikke længere fritaget for tillægsafgift. Der skal derfor betales både affaldsvarmeafgift og tillægsafgift.

NOx- og svovlafgift

Der skal desuden betales NOx-afgift ved forbrænding af affald og i visse tilfælde svovlafgift.

CO2-afgift

Der skal derudover betales CO2-afgift af ikke-bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel. Læs mere om CO2-afgift generelt eller kontakt en af vores eksperter til højre for at høre nærmere.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter

Tlf: 8932 5516

Følg PwC