CO2-afgift

CO2-afgiften opkræves oftest sammen med andre energiafgifter på fakturaen fra energileverandøren.

Afgiftssatsen afhænger af energiproduktet.

Fra 1. januar 2014 er energispareafgiften (tidligere CO2-afgift) på elektricitet blevet fjernet. Der skal fortsat betales CO2-afgift af de fleste former for brændsel.

Reglerne for godtgørelse af CO2-afgift er komplicerede. Godtgørelse af CO2-afgiften afhænger af, om virksomhedens aktiviteter er omfattet af reglerne for let proces, tung proces eller særlige processer.

Let proces - ingen godtgørelse af CO2-afgift

Hvis virksomhedens aktiviteter er let proces, kan virksomheden ikke få godtgjort CO2-afgiften. Let proces er fx forbrug af brændsler til opvarmning i ovne i forbindelse med fremstilling af en vare.

Tung proces - godtgørelse af CO2-afgift

Virksomheder, der anvender brændsel til tung proces, kan opnå et bundfradrag i CO2-afgiften af brændsler til tung proces.

Bundfradrag i CO2-afgiften

Det bundfradrag i CO2-afgiften, som energiintensive virksomheder kan opnå, beregnes som udgangspunkt på baggrund af virksomhedens gennemsnitlige afgiftsbelastning af brændsler til tung proces i årene 2003 til 2007, alternativt kun 2007. Bundfradraget fastlåses herefter til et bestemt niveau.

Særlige processer - godtgørelse af CO2-afgift

Anvender virksomheder brændsel til særlige processer, gælder der samme regler for godtgørelse af CO2-afgift som ved tung proces.

Virksomheder omfattet af CO2-kvoteloven

Virksomheder omfattet af lov om CO2-kvoter kan få godtgjort CO2-afgift af brændsler, der anvendes til formål, der berettiger til godtgørelse af energiafgift.

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter

Tlf: 8932 5516

Anne Neerup Krogh

Manager, indirekte skatter

Tlf: 8932 0006

Følg PwC