Elafgift

Beregning af godtgørelsen

Vi har udarbejdet et regneark, som din virksomhed kan anvende til afstemning og kontering af el- og vandfakturaen, herunder den del af afgiften, der kan godtgøres. Ønsker du at anvende regnearket gældende fra 1. januar 2020, kan du downloade det nederst på siden.

Regnearket er meget simpelt at bruge, idet der blot skal indtastes el-forbrug i kWh.

Hent regneark til beregning

Hvad kan din virksomhed få godtgjort?

De fleste virksomheder kan få godtgjort elafgiften i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms.

Virksomheder kan normalt få godtgjort afgift af elektricitet, idet elektricitet som hovedregel anses for benyttet til procesformål, hvor afgifter godtgøres. Procesformål er fx elektricitet brugt til drift af maskiner, produktionsanlæg, edb-udstyr, pumper og motorer.

Rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling

Virksomheder skal reducere deres godtgørelse af elafgift på baggrund af deres forbrug af elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. Forbrug af elektricitet til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling skal opgøres efter målinger eller standardsatser, fx kr. 10 pr. m2 (hvor der anvendes rumvarme og/eller komfortkøling) pr. måned i 12 måneder.

Få godtgjort en andel af elafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling

Din virksomhed kan få godtgjort en andel af elafgiften af den elektricitet, der er anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. Forbrug af elektricitet til rumvarme er fx forbrug i varmepumper, el-radiatorer, varmeblæsere og lignende anlæg, der er beregnet til rumopvarmning. Ved forbrug af elektricitet til komfortkøling forstås køling af lokaler, hvor køling sker af hensyn til medarbejdere eller kunder, fx aircondition.

Se hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af afgiften af elektricitet, der er anvendt til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling i PwC's afgiftsvejledning her.

Lempelige regler – komfortkøling i maksimalt fire måneder om året

Virksomheder, der anvender komfortkøling i maksimalt fire måneder om året, kan nøjes med at reducere deres godtgørelse af elafgift ud fra en standardsats på kr. 10 pr. m2 i månederne maj, juni, juli og august.

Virksomheden skal kunne dokumentere, at de kun anvender komfortkøling i maksimalt fire kalendermåneder om året. Dokumentationen skal være en log, erklæring fra en energikonsulent eller lignende.

Elektricitet, hvor afgiften ikke godtgøres

Liberale erhverv

Uanset om elforbruget vedrører omsætningen af momspligtige ydelser, kan virksomheder inden for liberale erhverv som hovedregel ikke få godtgjort elafgiften. Vi har dog erfaring med, at liberalt erhverv kan få godtgjort en del af afgiften for elektricitet forbrugt i forbindelse med ikke liberale aktiviteter som fx kantinedrift.

Liberale erhverv kan dog få godtgjort en andel af elafgiften af elektricitet, der anvendes til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling i samme omfang, som de har fradrag for moms.

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 3945 9463

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Anne Neerup Krogh

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 0006

Maria Raabye Füchsel

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Følg PwC