NOx-afgift og metanafgift

NOx-afgift

Der er NOx-afgift på brændsler, hvor der ved forbrænding sker udledning af NOx til luften.

Hvis en udledningsvirksomhed ikke foretager målinger af den udledte mængde, betaler den, som leverer fossile energiprodukter, NOx-afgift ud fra standardsatser og standardemissionsværdier. Ved afbrænding af biomasseprodukter skal forbrugsvirksomheden være registreret hos SKAT og afregne afgiften.

Hvis de faktiske emissionsværdier er mindre end lovens standardværdier, er det muligt mod dokumentation at få en del af NOx-afgiften godtgjort.

Metanafgift

Der betales metanafgift af naturgas og biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg. Der skal ikke betales metanafgift af naturgas og biogas, der anvendes i gasturbiner eller til fremstilling af varme i et kedelanlæg.

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter

Tlf: 8932 5516

Anne Neerup Krogh

Manager, indirekte skatter

Tlf: 8932 0006

Følg PwC