Spilleafgift

I Danmark er der afgift på forskellige typer spil. Afgiften varierer alt afhængig af, hvilken type spil, der er tale om.

Reglerne for afgift af spil er forholdsvis komplicerede, specielt beregning af spilleafgiften. Hvis du vil vide mere om, hvordan PwC kan hjælpe din virksomhed med forhold vedrørende spilleafgift, kan du kontakte os.

Registrering og tilladelse

Som udgangspunkt skal virksomheden registreres for spilleafgift og anmode om tilladelse til at udbyde et spil, inden spillet afholdes. Virksomheder, der udbyder spil/konkurrencer, hvor deltagerne ikke betaler en indsats for at deltage – fx ved udlodning af et gavekort, hvor vinderen trækkes på baggrund af indleverede kuponer, skal i nogle tilfælde også registreres for og betale spilleafgift. Virksomheden skal dog ikke anmode spillemyndigheden om tilladelse til at udbyde spil/konkurrencer, når der ikke tages betaling for at deltage i spillet/konkurrencen.

Er der tale om lotterier, hvor overskuddet går til velgørende formål (almennyttige lotterier), skal der anmodes om tilladelse til at udbyde lotteriet, ligesom organisationen/foreningen skal registreres for, angive og betale spilleafgift.

Afgiftens størrelse

Spilleafgiften afhænger af hvilket type spil, der udbydes, dvs. om der er tale om fx væddemål, spilleautomater, hestevæddeløb osv.

Gebyr

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til at udbyde og arrangere væddemål eller onlinekasino – eller begge dele - skal virksomheden betale forskellige typer gebyrer. Gebyrerne afhænger af typen af tilladelsen, spilleindtægten mm.

Afgiftsperiode og angivelse af spilleafgift

Afgiftsperioden samt hvornår spilleafgiften skal angives og indbetales er forskellige alt efter hvilken type spil, der er tale om. For almennyttigt lotteri er afgiftsperioden fx det enkelte lotteri, hvor afgiftsperioden for onlinekasino er ugen.

Rapport om udbud af spil efter 1 år

Udbyder man som virksomhed væddemål eller onlinekasino i Danmark, skal man 1 år efter, at tilladelsen til at udbyde spil i Danmark er taget i brug, udarbejde en rapport til Spillemyndigheden. Rapporten består af fire dele, hvor tilladelsesindehaveren selv skal udfylde tre af delene. Den sidste del, skal udfyldes af en af Spillemyndigheden godkendt virksomhed, der skal attestere hvorvidt tilladelsesindehaveren har overholdt reglerne i spillelovgivningen. Spillemyndigheden skal have modtaget rapporten senest 14 måneder efter den dato, hvor tilladelsen er taget i brug.

PwC er godkendt af Spillemyndigheden til at udarbejde rapporten. Kontakt os, for at høre nærmere.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os.

Tax on gambling

In Denmark, there is tax on gambling. The tax on gambling depends on the type of gambling.

Report on offering gambling services after one year

An enterprise offering betting or online casino services in Denmark must, one year after the gambling services have been initiated, prepare a report to the Gambling Authority in Denmark. The report consists of four parts. The license holder must complete three parts of the report. A firm authorised by the Gambling Authority must complete the last part and must in this part certify whether the enterprise in its capacity of license holder has complied with the rules of Danish gambling legislation. The report must be submitted to the Gambling Authority no later than 14 months after the date where the gambling services have been initiated in accordance with the permission.

PwC has been authorised by the Gambling Authority to prepare the report.

If you want our assistance or want to know more about tax on gambling in Denmark, please contact us. Our contact information is at the top of this page to the right.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told

Tlf: 3945 9463

Simone Jull Jørgensen

Associate

Tlf: 3945 3374

Følg PwC