Svovlafgift

Der skal betales svovlafgift af svovlindholdet i en række kul- og mineralolieprodukter.

Der skal betales svovlafgift af svovlindholdet i en række kul- og mineralolieprodukter, hvis svovlindholdet er over 0,05 %.

Endvidere skal der betales svovlafgift af halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel, affald og andre svovlholdige brændsler.

Måling

Ved beregning af svovlafgiften ud fra mængden af svovl i brændslerne kræves det, at svovlmængden er oplyst af leverandøren, eller at der foretages en række analyser af svovlindholdet i brændslerne.

Virksomheden kan i nogle tilfælde få tilladelse til at betale svovlafgift af mængden af svovldioxid udledt til luften. En tilladelse til måling af den udledte mængde svovldioxid kræver som hovedregel, at virksomheden foretager måling med stationært måleudstyr.

Godtgørelsesmuligheder

Virksomheden kan som hovedregel ikke få godtgjort svovlafgiften. Virksomheden kan dog, hvis der sker binding af svovl, få godtgjort en del af svovlafgiften.

For produkter, der anvendes til erhvervsmæssig skibsfart, er der mulighed for at få godtgjort svovlafgiften.

Bundfradrag

Virksomheder med energitunge processer, der anvender kul m.m. som brændsel, kan dog blive registreret og opnå et særligt bundfradrag ved beregningen af svovlafgiften.

Afgiftspligtige varer under svovlafgiftsloven

Der betales afgift af svovlindholdet i følgende varer, såfremt varen indeholder over 0,05 % svovl:

 1. Gas- og dieselolie
 2. Fuelolie, bitumen samt varer omfattet af § 1, nr. 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv.
 3. Fyringstjære
 4. Petroleum
 5. Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus
 6. Jordoliekoks
 7. Brunkulsbriketter og brunkul
 8. Blyholdig benzin
 9. Blyfri benzin
 10. Autogas (LPG)
 11. Anden flaskegas (LPG)
 12. Gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) samt som biprodukt i raffineringsprocesser
 13. Naturgas
 14. Halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel, affald og andre svovlholdige brændsler, der indfyres i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter

Tlf: 8932 5516

Anne Neerup Krogh

Manager, indirekte skatter

Tlf: 8932 0006

Følg PwC