Vandafgift og spildevandsafgift - PwC

Beregning af godtgørelsen

Vi har udarbejdet et regneark, som din virksomhed kan anvende til afstemning og kontering af el- og vandfakturaen, herunder den del af afgiften, der kan godtgøres. Ønsker du at anvende regnearket gældende fra 1. januar 2019, kan du downloade det nederst på siden.

Regnearket er meget simpelt at bruge, idet der blot skal indtastes vandforbrug i m3.

Hent regneark til beregning

Hvad kan din virksomhed få godtgjort?

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort deres vandafgift samt drikkevandsbeskyttelsesafgift i samme omfang, som de har fradrag for moms. Har virksomheden fradrag for 80 % af momsen, kan virksomheden få godtgjort 80 % af vandafgiften.

Virksomheder med liberalt erhverv har også mulighed for at få godtgjort vandafgiften.

Vandafledningsbidrag

Der betales vandafledningsbidrag af den mængde vand, der ledes til kloakkerne. Denne afgift beregnes på grundlag af den forbrugte mængde vand. Der skal i nogle tilfælde ikke betales vandafledningsbidrag, såfremt vandet ikke ledes til kloakkerne. Dette er tilfældet, hvis vandet fx bruges til vanding af marker, eller hvis vandet indgår i produktion mv.

Trappemodel for betaling af vandafledningsbidrag

Trappemodellen medfører, at jo større et vandforbrug en virksomhed har, jo mindre bliver virksomhedens pris for behandling af spildevand.

Der er ikke tale om en godtgørelsesordning, men om en ny betalingsmodel.

Den nye trappemodel omfatter virksomheder, der har et vandforbrug på mere end 500 m3 om året pr. ejendom. Det er dog en betingelse, at virksomheden sælger varer eller tjenesteydelser mod vederlag fra ejendommen.

Tilmeldingen til den nye trappemodel skal ske på Naturstyrelsens hjemmeside. Tilmeldingen skal ske for hver ejendom for sig.

Spildevandsafgift

Der skal betales afgift af spildevand, der udledes direkte til søer, vandløb eller i havet. Afgiften pålægges følgende stoffer i spildevandet:

  • Totalkvælstof
  • Totalfosfor
  • Organisk materiale BI5

Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde spildevand, der udledes, kan ske efter forskellige metoder.

Det er i særlige tilfælde muligt at få godtgjort spildevandsafgiften. fx. kan virksomheder med særligt vandforbrugende processer delvist få godtgjort spildevandsafgiften.

Fra 1. januar 2012 skal spildevandsanlæg med 2.000 eller flere tilsluttede hustande, afregne spildevandsafgift efter måling af den udledte mængde spildevand.

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Anne Neerup Krogh

Manager, indirekte skatter

Tlf: 8932 0006

Christian Bering Morsø Windberg

Consultant, indirekte skatter

Tlf: 3945 3494

Følg PwC