Moms, told og afgifter

Din virksomhed bliver dagligt konfronteret med indirekte skatter, herunder moms, told og afgifter, som har en meget stor økonomisk betydning. Her kan du læse om udfordringer med moms, told og afgifter, og hvad vi i PwC kan hjælpe dig med.


Udfordringer med moms, told og afgifter:

 • Find den rigtige strategi for håndtering af virksomhedens indirekte skatter.
 • Hold medarbejderne opdaterede om ændringer i regler for moms, told og afgifter.
 • Etabler administrative rutiner, som både giver en smidig og korrekt behandling af moms.
 • Afdæk forskellene i reglerne om moms i de enkelte EU lande - hvilke muligheder giver det dig?
 • Indbetal afgifter i overensstemmelse med gældende regler, og få godtgjort de relevante afgifter.
 • At moms og afgifter betalt i udlandet godtgøres i Danmark, hvor dette er muligt.
 • At sikre, at toldbehandlingen i forbindelse med import og eksport ikke betyder forsinkelser og er administrativt smidig.

Sådan kommer du sikkert i mål:

 • Din strategi for moms, told og afgifter understøtter dine forretningsmål.
 • Vi uddanner dine medarbejdere og opdaterer de administrative rutiner i forhold nye love, regler, afgørelser mv.
 • Jeres rutiner og processer tilpasses, så de tager højde for EU regler og krav.
 • Interne kontroller sikrer, at moms og afgifter betales og godtgøres i overensstemmelse med gældende regler.
 • Vi supporterer ved myndighedskontrol.
 • Vi udformer anmodning om bindende svar.
 • Vi fører sager ved Skatteankestyrelsen.

I samarbejde med din virksomhed udvikler vi holdbare løsninger, som passer til dine forretningsmæssige forhold og relevante omstændigheder. Vi tilbyder rådgivning, der er baseret på en dybtgående viden om moms, told og afgifter kombineret med et indgående branchekendskab.

ACL moms- og afgiftsreview, læs mere her

Se om vi kan hjælpe med moms, told og afgifter i nærheden af dig.

Seneste nyheder

Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Virksomheder har i dag fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter afholdt i tilknytning til den skattepligtiges erhverv. Den skattepligtige kan vælge enten at fradrage udgifterne fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrive udgifterne med lige store årlige beløb over det pågældende år og de efterfølgende 4 indkomstår. Afholdes udgifterne ikke af et selskab, men derimod af en selvstændigt erhvervsdrivende, kan udgifterne først fradrages i det indkomstår, hvori virksomheden er påbegyndt, eller afskrives som anført fra og med dette indkomstår.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Kontakt os

Claus Boldt
Partner, leder af ITX, PwC Denmark
Tlf: 3945 9008
E-mail

Leif Skytte
Director, indirekte skatter, PwC Denmark
Tlf: 3945 3329
E-mail

Joan Faurskov Cordtz
Partner, indirekte skatter, PwC Denmark
Tlf: 3945 9463
E-mail

Michael Troelsgaard
Director, indirekte skatter, PwC Denmark
Tlf: 8932 5516
E-mail

Følg PwC