Told og internationale handelssituationer

Effektiv forsyning/levering afhænger af, at varers grænsepassage går hurtigt ved import og eksport. Virksomheders fortjeneste forbedres af at optimere toldprocesser og minimere toldudgifter.

Toldbehandling - har du overblikket?

Der er mange udfrodringer, når du skal skal have styr på told og internationale handelssituationer, heriblandt at:
 • Sikre hurtig toldbehandling ved grænsepassage
 • Sikre, at din virksomhed har og korrekt anvender godkendelser og tilladelser efter lovgivning om ”terrorist-sikring” af gods, sundhed, miljø mv.
 • Minimere udgifter til told og administration ved outsourcing af produktion til områder udenfor EU
 • Tilpasse systemer og rutiner til at levere detaljerede oplysninger før godset når lufthavn, havn eller landegrænse
 • Tilpasse procedurer og rutiner til nye samarbejdsformer og toldregler
 • Have overblik over risici og sikre intern og ekstern kommunikation.

Få styr på toldprocedurer

For konkrete lande eller til globale løsninger kan vi tilbyde:
 • Rådgivning om toldregler og anvendelse af toldprocedurer
 • Strategisk planlægning af told og vareflow
 • Hjælp til bedre interne forretningsgange, toldangivelser med færre fejl, optimale arbejdsgange, at få told retur eller estimere risici
 • Assistance ved ansøgning om tilladelser, godkendelser, godtgørelser
 • Assistance med angivelser eller toldregnskaber
 • Kurser skræddersyet til din virksomhed for medarbejdere med told-relaterede opgaver.

Selv om toldforhold i praksis varetages af en speditør eller agent, har din virksomhed ansvaret for, at alle oplysninger og dokumenter er korrekte. Indholdet i toldangivelser kræver indgående kendskab til varers art og konkrete handelsforhold. Det stiller store krav til en virksomheds kommunikation, prioritering og ”selvkontrol” at altid få den (på det korrekte grundlag) billigste og nemmeste toldbehandling.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende møde om, hvordan vi kan medvirke til at optimere din virksomheds toldforhold.