Hvad bør du vide, når du skal etablere en webshop?

Få kendskab til reglerne inden for nethandel her.

Med en webshop kan du gøre dine produkter let tilgængelige. Hvis du har en forretning, der ligger på Sjælland, kan det være en udfordring at tiltrække kunder fra fx Nordjylland, da rejsetiden til butikken er lang. Derfor kan det være en fordel at digitalisere din virksomhed ved at drive nethandel (også kaldet e-handel), så kunder fra hele Danmark kan købe dine produkter - endda også kunder uden for Danmarks grænser. Her kan du få indsigt i de forskellige regler for nethandel.

Har du overblik over afgifter og andre regler inden for nethandel?

Her kan du få indsigt i reglerne for nethandel, så du kan administrere din webshop korrekt. Det er vigtigt, at kunne håndtere følgende emner:

  • Faktura
  • Moms
  • Afgifter
  • Told.

Faktura

En faktura bliver fremsendt elektronisk via nethandel. En sådan faktura minder meget om den fysiske faktura - fakturaen skal indeholde oplysninger om sælger, køber, udstedelsesdato, varemængde/type, skal være fortløbende nummereret, momsbeløb og fakturabeløb. Hvis du sælger inden for EU’s grænser, skal du sørge for, at sikre den originale faktura og sørge for, at den er læsbar og at indholdet er korrekt. Hvis du handler uden for EU’s grænser, bør du undersøge faktura-reglerne for det enkelte land, du handler med.

Moms

Med hensyn til momsreglerne bliver visse salg til privatpersoner i andre EU-lande omfattet af de særlige fjernsalgsregler. Det drejer sig om salg, hvor varen leveres til kunden på sælgers vegne, herunder særligt internetsalg. Udgangspunktet er, at salg til private i andre EU-lande skal faktureres med 25 % dansk moms.

Hvis fjernsalget til private i et andet EU-land overstiger landets registreringsgrænse for fjernsalg, så skal sælger momsregistreres i det pågældende EU-land. Salget skal så faktureres med lokal moms. Registreringsgrænsen for fjernsalg fastsættes i det enkelte EU-land og varierer derfor fra land til land. I de fleste EU-lande ligger grænsen dog på ca. EUR 35.000 om året (EUR 100.000 for Tyskland, Luxembourg og Holland, og GBP 70.000 for UK). I de fleste EU-lande kan man vælge, at lade sig momsregistrere, selv om salget til kunder i det pågældende land er under den obligatoriske registreringsgrænse. Da Danmark har en af de højeste momssatser i EU, kan en lokal registrering give en økonomisk fordel.

OBS: Fjernsalgsreglerne omfatter kun nye varer.

Afgifter

I Danmark er der afgifter på en lang række forskellige varer som fx batterier, chokolade, nødder, kaffe og te. Afgiftsreglerne er ikke harmoniserede hverken i EU eller uden for EU. Det kan derfor være nødvendigt at undersøge i hvert relevant land, om de solgte varer er pålagt andre afgifter end moms og told.

Told

Hvis du driver handel, er det ofte nødvendigt at have et et lager til opmagasinering af dine varer. Du kan enten leje lagerplads hos en anden virksomhed, eller du kan have dine varer i egne lokaler, hvis pladsen tillader det. Du har også mulighed for at benytte dig af et såkaldt “toldoplag”. Hvis du køber varer uden for EU, der skal sælges videre uden for EU’s grænser, kan de afleveres til et toldoplag ved ankomsten til EU. Ved at benytte denne mulighed, kan du helt undgå betaling af told, når der skal sælges til kunder uden for EU, hvilket kan spare din virksomhed for betydelige summer.

Ejerlederforhold

Som ejerleder er det oftest dig, der står med ansvaret for at træffe beslutningerne i virksomheden. Og de beslutninger kan spænde vidt og bredt.

Vores eksperter deler derfor deres viden og giver dig gode råd om nogle af de væsentligste emner, der har betydning for det at eje og drive sin egen forretning. Læs deres gode råd og vejledninger til dig, der er ejerleder her.

Læs mere her