Værd at vide om moms ved handel med andre lande

Få overblik over momsreglerne, når du skal købe eller sælge varer.

Hvis din virksomhed driver handel – køb og/eller salg – med andre lande, er der specifikke regler, i forhold til om landene ligger inden for EU’s grænser eller uden for. Derudover er der forskellige regler for moms, alt efter om du er køber eller sælger. Her kan du læse et udsnit af de væsentligste regler inden for moms af varer, hvis din virksomhed handler internationalt.

Momsregler inden for EU

Brug af leverandører inden for EU

Når en dansk virksomhed køber varer i et andet EU-land og transporterer varerne til Danmark, skal der som udgangspunkt betales moms i Danmark. For at undgå at der også opkræves moms i salgslandet, skal den danske virksomhed oplyse sit momsnummer til den udenlandske sælger. Det danske momsnummer er det 8-cifrede CVR/SE-nummer med angivelse af landekoden DK. Sælgeren kan herefter udstede en faktura ekskl. moms.

Den danske køber skal i stedet beregne dansk moms af varen. Denne moms beregnes på grundlag af den købte vares fakturapris med tillæg af leveringsomkostninger og andre omkostninger, som opkræves af den udenlandske sælger. Den beregnede moms skal i virksomhedens bogholderi bogføres som skyldig moms på en særskilt konto, fx kaldet ”Moms af varer og ydelser fra et andet EU-land”. Virksomheden får fradrag for den beregnede moms i samme omfang som virksomheden får fradrag for moms ved køb i Danmark.

Salg til kunder inden for EU

Ved salg af varer til kunder i andre EU-lande kan den danske virksomhed sælge varerne uden dansk moms, hvis:

  • Køber fra et andet EU-land opgiver et gyldigt momsnummer 
  • Varerne fysisk transporteres ud af Danmark.

Hvis disse to betingelser ikke er opfyldt, skal der beregnes dansk moms. Det er vigtigt at momsnummerets gyldighed kan verificeres, og at du også kan fremvise dokumentation for transport ud af Danmark. Leverancerne skal føres på en særskilt konto fx kaldet ”Konto for eksport”.

Momsregler uden for EU

Brug af leverandører uden for EU

Når en dansk virksomhed køber varer i lande uden for EU, skal den danske virksomhed betale importmoms. Importmomsen kan afregnes over virksomhedens momsangivelse. Dette kræver, at der ved indførelsen skrives dét momsregistreringsnummer, hvorunder indførelsen sker. Importmomsen skal i virksomhedens bogholderi bogføres som skyldig moms på en særskilt konto, fx kaldet ”Moms af varer og ydelser fra et land uden for EU”. Virksomheden får fradrag for importmomsen i samme omfang som virksomheden får fradrag for moms ved køb i Danmark.

Salg til kunder uden for EU

Danske virksomheder kan momsfrit sælge varer til kunder uden for EU, hvis varerne fysisk transporteres ud af EU. Dokumentation for transport ud af EU er vigtig. Leverancerne skal føres på en særskilt konto fx kaldet ”Konto for eksport”.

PwC’s Momsvejledning 2019

Hvis du ønsker at få flere informationer om moms, kan du læse PwC’s Momsvejledning, som senest er opdateret i 2019. Vejledningen beskriver kort de vigtigste momsregler, der er gældende fra den 1. januar 2019. Momsvejledningen er en praktisk vejledning og opslagsværk for mindre og mellemstore virksomheder til daglig håndtering af moms. Vejledningen giver dog ikke svar på alle momsmæssige spørgsmål, og derfor er du altid velkommen til at kontakte PwC.

Husk

  • Det er vigtigt at skelne mellem varer og ydelser, når man skal afgøre den momsmæssige håndtering ved handel med udlandet.
  • Varer omfatter som hovedregel alle materielle goder (varer). Hertil omfatter varer også elektricitet, gas, varme, kulde og lignende.
  • Ydelser omfatter som udgangspunkt alle andre leverancer end varer.