Environment, Social og Governance (ESG)

Risici med afsæt i miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter, på engelsk Environment, Social og Governance (ESG) får i disse år øget bevågenhed blandt virksomheder, investorer, fonde og lovgivere.

Den øgede opmærksomhed udmønter sig i, at danske virksomheder og institutioner begynder at forholde sig til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter ud fra en ESG tilgang, hvor en troværdig afdækning af ESG drevne muligheder og risici er med til at sikre sammenhæng mellem kerneaktiviteter, ESG politikker og kommunikation.

Virksomheder

Danske virksomheder har allerede arbejdet med bæredygtighedsbegrebet gennem en årrække, hovedsageligt drevet frem af lovkrav. Dette arbejde med bæredygtighed, er også et resultat af, at ESG risici kan have negativ indflydelse på virksomhedens drift, indtjening og omdømme. Samtidigt har såvel kunder, leverandører, samarbejdspartnere og den bredere offentlighed en klar forventning om, at ledelsen tager højde for ESG faktorer alle de steder, hvor de kan have en indflydelse på virksomheden.

Investorer og fonde

For investorer er ESG begrebet den foretrukne tilgang til risikostyring og sikring af ansvarlighed i investeringer. Investorer vurderer ESG faktorers mulige påvirkning af risikoen i en potentiel eller eksisterende investering og adresserer dermed indirekte den forventning om ansvarlighed i investeringer som kunder og øvrige interessenter har.

Der er blandt danske investorer stadig tale om hovedsageligt at bruge ESG kriterier i screeninger, hvor man eksempelvis ønsker at undgå at investere i tobak eller våben (negative screeninger). Der er endnu langt mellem investorer, der bruger ESG i positive screeninger, for eksempel til at identificere investeringer med positiver effekter på føromtalte SDGer (positive screeninger).

Spørgsmål investorer og virksomheder ofte har brug for hjælp til at adressere:

  • Har vi den fornødne forståelse af de ESG relaterede risici, vores virksomhed eller investeringsaktiviteter er eksponeret overfor?
  • Har vi formuleret et sæt retningslinjer eller politikker for vores aktiviteter i forhold til sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige udfordringer?
  • Har vi defineret de målepunkter, vi vil styre efter på ESG området i form af eksempelvis KPIer?

Læs mere om ESG for:

Kontakt os

Henrik Thon-Jensen

Partner, Risk Assurance Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 9218

Jens Pultz Pedersen

Director, PwC's Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 9234

Line Berg Madsen

Director, Sustainability & Governance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3862

Soomi Do

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: +45 3945 9355

Følg PwC