ESG for investorer

Sikrer I et tilstrækkeligt fokus på miljø og sociale forhold, når I investerer i unoterede aktier?

Er jeres politik om ansvarlighed anvendt på hele porteføljen, inklusiv unoterede aktier?

Er det en udfordring for jer at realisere, dokumentere og kommunikere de fordele, der er ved at inddrage miljøaspekter og sociale forhold i investeringsbeslutninger?

Udfordringerne

Det er ofte en udfordring at afdække den risiko, der stammer fra miljømæssige, sociale og selskabsledelsesrelaterede aspekter (ESG) i unoterede (ikke børsnoterede) aktieinvesteringer. Samtidigt øges pensionskundernes forventninger til investorernes håndtering af ESG-området.

Der er en klar forventning fra kundernes side om ansvarlighed i investeringspraksis.

Nogle af de spørgsmål, vores kunder typisk stiller, er:

 • Lever vi op til vores kunders forventninger om ansvarlighed?
 • Hvordan indsamler vi relevant ESG-viden?
 • Stiller vi de rigtige spørgsmål til samarbejdspartnere og porteføljeselskaber?
 • Har vi de nødvendige procedurer på plads til rettidigt at identificere risici i potentielle investeringer?
 • Har vi det fornødne beredskab, hvis en af vores investeringer pådrager sig uønsket opmærksomhed som resultat af en ESG-relateret hændelse?

Værdien for dig

Med vores hjælp får du adgang til erfaring, viden og fleksibilitet til at håndtere ESG-risici, såvel før som efter en investeringsbeslutning er taget. Du får mulighed for at forholde dig til ESG-problemstillingerne i alle dele af jeres investeringsportefølje. Du får styrket muligheden for en ensrettet rapportering på ESG-området. Vi hjælper dig med at sikre, at I fremstår troværdige i kommunikationen med kunder, presse og myndigheder, hvis ansvarligheden i en investeringsbeslutning drages i tvivl.

Vi bidrager med:

 • Viden og erfaring til en gennemgang af jeres portefølje af unoterede aktieinvesteringer
 • Adgang til ressourcer, der kan yde støtte til due diligence forløb og pipeline screeninger
 • Hjælp med kommunikationen af ESG-emner til kunder, samarbejdspartnere og porteføljeselskaber
 • Kontrol af hvorvidt I overholder egen ESG-politik
 • On-site besøg hos udvalgte samarbejdspartnere eller porteføljevirksomheder
 • Støtte til dialogen med samarbejdspartnere eller porteføljevirksomheder.

ESG i investeringsprocessen

Gennem alle dele af et investeringsforløb, fra investeringsmuligheden opstår over udførelsen og til exit, vil der være tidspunkter, hvor man som ansvarlig investor eller forvalter skal forholde sig til ESG emner. Det kan eksempelvis være:

1) Screening

Hvad er selskabets, forvalterens, branchens eller regionens historik på ESG-området?

Vi bidrager med:

 • Kategorisering af grundlæggende risici
 • En afklaring af de mest oplagte ESG-emner, der knytter sig til branchen eller regionen.
 • En kortlægning af virksomhedens eller forvalterens grundlæggende politikker.

 

View more

2) Due diligence

Har selskabet eller forvalteren været involveret i ESG-relaterede problemer?

Hvordan er de blevet håndteret og rapporteret?

Vi bidrager med:

 • Definition af specifik risiko
 • Klarlægning af selskabets eller forvalterens operationelle håndtering af ESG-risikoen
 • On-site kontrol af udvalgte ESG-faktorer
 • Vurdering af selskabets eller forvalterens interne kapacitet til håndtering af ESG-emner.

View more

3) Investerings anbefaling

Er ESG-risikoen forstået og beskrevet tilfredsstillende?

Vi bidrager med:

 • Udarbejdelse af investeringsanbefalingens ESG-del
 • Bidrag til investeringsanbefalingens ESG-del
 • Sammenligning af selskabet eller forvalteren med relevante benchmark
 • Udarbejdelse af supplerende materiale til støtte for anbefalingen.

View more

4) Investering

Kan vi udvise den fornødne grad af aktivt ejerskab og sikre fokus på ESG-risikoen?

Vi bidrager med:

 • At samle ESG-rapportering og formidle sammenhængende til investorer kvartalsvist, hel- eller halvårligt
 • Følge op på identificerede ESG-problemstillinger
 • Bidrage til at hjælpe et porteføljeselskab eller en forvalter på kritiske ESG-områder.

View more

5) Exit

Må vi acceptere en discount på grund af ESG-risici?

Vi bidrager med:

 • Beskrivelse af porteføljevirksomhedens ESG-politikker og procedurer
 • Dokumentation af historikken vedrørende miljømæssige og sociale udfordringer.

View more

Andre delelementer kunne være:

 • Indarbejdelse af Sustainable Development Goals (SDG) i investeringspolitikker
 • Analyser af investeringers klimarelaterede risici og forretningsmuligheder
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af jeres egne politikker og guidelines
 • Vurdering af Impact Investment-muligheder
 • Audits og kontrolbesøg
 • Hotline støtte til kommunikation med interessenter.

PwC hjælper os med at sikre et konstant fokus på miljømæssige og sociale forhold i vores investeringer i udlandet på et højt fagligt niveau. Herved reducerer vi vores investeringsrisiko.

Otto Reventlow, CEO The International Woodland Company

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Jens Pultz Pedersen

Director, PwC's Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 9234

Line Berg Madsen

Director, Sustainability & Governance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3862

Soomi Do

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: +45 3945 9355

Følg PwC