Menneskerettigheder – UN Guiding Principles

Sæt menneskerettigheder på dagsordenen i din virksomhed

Med et stigende krav til virksomheder om at respektere menneskerettighederne, UN Guiding Principles, mærker din virksomhed sikkert også behovet for at sætte menneskerettigheder på dagsordenen internt. 

Med hjælp fra PwC’s sustainability-team kan du komme videre med arbejdet og få implementeret hensynet til menneskerettigheder i din virksomhed.

Kom godt i gang med implementeringen af menneskerettigheder

Store danske virksomheder i regnskabsklasse C og D skal jf. årsregnskabsloven tage stilling til og rapportere om deres tiltag og initiativer i forhold til menneskerettigheder og miljø. PwC kan bistå din virksomhed med rådgivning og analyse af jeres specifikke udfordringer og finde en relevant løsning. PwC’s sustainability-team kan hjælpe dig med:

  • Identificering af eksisterende menneskerettighedstiltag  
  • Analyse af udfordringer med menneskerettighederne, herunder en risikovurdering og kortlægning af aktiviteter
  • Væsentlighedsvurdering i forhold til hvilke menneskerettigheder din virksomhed bør implementere
  • Udarbejdelse af guidelines og politikker
  • Rådgivning og opsættelse af kontrolsystemer til indsamling af CSR-data
  • Rådgivning og assistance til rapportering af menneskerettigheder i forhold til årsregnskabsloven § 99a + b
  • Uddannelse af medarbejdere og samarbejdspartnere i håndteringen af menneskerettigheder
  • Assistance til at omsætte menneskerettighederne til praksis.

Tag dialogen nu

Kontakt PwC’s sustainability-team og lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi drøfter jeres specifikke udfordringer, og hvordan vi sammen kan hjælpe din virksomhed på vej til en korrekt implementering og håndtering af menneskerettighederne.

UN Guiding Principles on Business and Human Rights

FN lancerede i 2011 UN Guiding Principles on Business and Human Rights, der indeholder retningslinjer, der kan guide din virksomhed i retning af arbejdet med menneskerettigheder. Lanceringen af UN Guiding Principles har været med til at øge forventningerne til virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder.

Kontakt os

Henrik Thon-Jensen

Partner, Risk Assurance Services

Tlf: 3945 9218

Jens Pultz Pedersen

Director, PwC's Sustainability

Tlf: 3945 9234

Line Berg Madsen

Director, Sustainability & Governance

Tlf: 3945 3862

Soomi Do

Senior Manager

Tlf: +45 3945 9355

Følg PwC