Sustainability-assurance

Revision & erklæringer

Udarbejder din virksomhed frivilligt CSR-rapportering, eller er den omfattet af ikke-finansielle lovpligtige redegørelser? Kræver rapporteringen en revisors erklæring, der kan tilføre yderligere tillid til data og informationer overfor jeres interessenter? Og har du tillid til de anvendte it-systemer, arbejdsgange, procedurer og kontrakter?

Styrk troværdigheden af dine data og systemer

Styrk den eksterne troværdighed og den interne tillid til jeres data, oplysninger, systemer og procedurer med en gennemgang fra PwC. PwC’s specialister tilbyder dig:

  • Afgivelse af erklæringer, som er afstemt med kvaliteten af de ikke-finansielle data og informationer samt den samlede rapportering
  • Et observationsnotat, der identificerer risici, og redegør for dine muligheder for at styrke rapporteringsprocessen og det generelle arbejde med CSR.

Vi bruger internationalt anerkendte revisionsstandarder som ISAE3000 og AA1000AS (2008) ved vores revision eller gennemgang og afgiver erklæring på områder som:

  • Ikke-finansielle data i års- og CSR-rapporter
  • Interessentinvolvering iht. AA1000APS (2008)-principperne
  • Rapportering iht. Global Reporting Initiative (GRI)
  • Lovpligtig rapportering vedr. elektrisk og elektronisk skrot (WEEE)
  • Brug af vindenergi med henblik på brug af WindMade-varemærket
  • Produkter og serviceydelsers klimabelastning (Carbon Footprint)
  • Lovpligtige CO2-emissionsrapporter for stationære anlæg og flyoperatører
  • Lovpligtig rapportering vedr. tilsætning af biobrændstof til benzin og diesel.

Sådan hjælper vi dig

Har du brug for at vide mere om revision af CSR-data og evaluering af virksomhedens ikke-finansielle systemer? Book et uforpligtende møde med vores CSR-specialister og få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig med at øge kvaliteten, troværdigheden og anvendeligheden af virksomhedens CSR-rapportering og det generelle arbejde med CSR.

CO2-verifikation

Alle virksomheder, der er omfattet af den danske kvotelovgivning, skal opgøre og rapportere deres samlede CO2-udledning én gang om året. Opgørelsen skal være kontrolleret af en uvildig tredjepart (verifikator), som er godkendt efter særlige krav. PwC har siden 2005 været uvildigt verifikationsorgan og leverer erklæringer i overensstemmelse med relevante europæiske og internationale verifikationsstandarder.

Kontakt os og hør mere om, hvordan du får verificeret din CO2-opgørelse.

Kontakt os

Henrik Thon-Jensen

Partner, Risk Assurance Services

Tlf: 3945 9218

Jens Pultz Pedersen

Director, PwC's Sustainability

Tlf: 3945 9234

Frederik Bo Rementorp

Manager

Tlf: 3945 3010

Line Berg Madsen

Director, Sustainability & Governance

Tlf: 3945 3862

Soomi Do

Senior Manager

Tlf: +45 3945 9355

Følg PwC