Små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk økonomi og med denne side sætter vi fokus på nogle af de aktuelle emner, som er relevante for disse virksomheder små som store, på tværs af ejerforhold, omsætningsstørrelse og kompleksitet.

Nyheder og udgivelser

Digital transformation er på agendaen – men CXO’erne efterlyser kompetent arbejdskraft

Digital transformation er på agendaen – men CXO’erne efterlyser kompetent arbejdskraft

PwC’s CXO Survey 2018 viser en øget bevidsthed hos CXO’erne om, at digitaliseringen og den hastige teknologiske udvikling i stigende grad vil forandre vilkårene for at drive virksomhed fremadrettet. Dét, som CXO’erne peger på som værende den helt store bekymring og udfordring for virksomhederne, er manglen på kvalificeret arbejdskraft, som har de fornødne teknologiske kompetencer og forretningsforståelse.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Data skal være noget, vi taler om

Data skal være noget, vi taler om

Danskerne er blandt de mest tillidsfulde i verden. Det er en af vores største styrker, og det er en vigtig grund til, at vi i Danmark har nemt ved at handle med hinanden og omverdenen. Vi har hver især – danskerne såvel som danske virksomheder og institutioner – et ansvar for, at vi bevarer en høj tillid til hinanden og vores omverden.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Tillidsbarometeret 2017

Tillidsbarometeret 2017

Med Tillidsbarometeret ønsker vi i PwC at sætte fokus på tillid som et aktiv, der er med til at skabe sammenhængskraft og øget værdi i samfundet. Vi stiller flere gange årligt resultater fra Tillidsbarometeret til rådighed, og i målingen for 1. halvår 2018 har vi valgt at fokusere dybere på danskernes tillid til hinanden samt på den digitale tillid.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Kontakt os

Jesper Wiinholt
Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark
Tlf: 3945 3311
E-mail

Følg PwC