Små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk økonomi og med denne side sætter vi fokus på nogle af de aktuelle emner, som er relevante for disse virksomheder små som store, på tværs af ejerforhold, omsætningsstørrelse og kompleksitet.

Nyheder og udgivelser

Digital transformation er på agendaen – men CXO’erne efterlyser kompetent arbejdskraft

Digital transformation er på agendaen – men CXO’erne efterlyser kompetent arbejdskraft

PwC’s CXO Survey 2018 viser en øget bevidsthed hos CXO’erne om, at digitaliseringen og den hastige teknologiske udvikling i stigende grad vil forandre vilkårene for at drive virksomhed fremadrettet. Dét, som CXO’erne peger på som værende den helt store bekymring og udfordring for virksomhederne, er manglen på kvalificeret arbejdskraft, som har de fornødne teknologiske kompetencer og forretningsforståelse.

Kontakt os

Jesper Wiinholt
Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark
Tlf: 3945 3311
E-mail

Følg PwC