A-Kasser

A-kasser er i Danmark underlagt særlovgivning og er desuden karakteriseret ved deres store samfundsmæssige betydning. Dette betyder, at der stilles store krav til branchen, da der både skal administreres i henhold til lovgivningen, samtidig med at det forventes, at der leveres service med høj kvalitet til brugerne.

Flere udfordringer for A-kasserne

A-kasserne står over for at skulle behandle personfølsomme oplysninger, og det er derfor vigtigt, at der er fokus på hensigtsmæssige og sikre forretningsgange. Selvom A-kasserne har defineret politikker for informationssikkerhed og har vedtaget en standard til efterlevelse, er det ikke altid, at styringsapparatet er på plads. Set i lyset af, at fremtidens fundament i enhver virksomhed er en god it-platform til brug ved rapportering, stilles der høje krav til, at A-kassernes it-mæssige forhold har en høj standard - såvel internt som over for omverdenen.

Ligeledes er det vores opfattelse, at A-kasserne ved hjælp af en korrekt rapportering ville kunne få et pålideligt værktøj til aflæggelse af ledelsesrapportering, strategiarbejde og handlingsplaner. Derudover vægtes det højt, at de skattemæssige forhold indberettes korrekt til SKAT.

Få rådgivning af PwC’s eksperter

PwC kan hjælpe A-kasserne med at sikre en optimal rapportering og derved vurdere det konkrete sikkerhedsniveau. Vi stiller de rette værktøjer til rådighed og kan assistere med bl.a.:

  • Revision af årsrapporten, jf. gældende bekendtgørelser, samt af supplerende aktivitetsregnskab, VEU mv.
  • Gennemgang af generelle it-kontroller, herunder vurdering af it- og informationssikkerhedsniveau samt gennemgang af intern tilsyn eller revisions arbejde
  • Rådgivning om digitalisering af A-kassen samt på tilknyttede områder som personalegoder og it-anskaffelser
  • Rapportering om forslag til forbedringer i forretningsprocesserne
  • At sørge for, at A-kassen opfylder kravene i henhold til persondataloven og rådgive om it-mæssige forhold (sikkerhed, cybercrime)

Herudover kan PwC tilbyde en række muligheder inden for ISO 27001/2-projekter.

Kontakt os

Henning Tønder Olesen
Partner, statsaut. revisor
Tlf: 2334 3764
E-mail

Line Hedam
Partner
Tlf: 6314 4229
E-mail

Følg PwC