Almene boligorganisationer

I Danmark findes der i dag på landsplan ca. 625 almene boligorganisationer, og med en markedsandel på ca. 30 % er boligorganisationer én af PwC’s spidskompetencer. Vores kundekreds dækker alt fra mindre almene boligorganisationer til helt store administrationsenheder, og vi har således et bredt kendskab til de udfordringer, som sektoren har og kommer til at stå overfor.

Boligsektorens rammevilkår skaber udfordringer

PwC forstår boligsektorens rammevilkår, og at branchen står over for en række udfordringer. Der stilles krav om fornyelse og udvikling af den almene boligsektor, samtidig med at det stadig forventes, at organisationerne foretager en hensigtsmæssig prioritering af midlerne.

Få rådgivning af PwC’s erfarne eksperter

PwC har en række partnere og medarbejdere, som primært er dedikeret til at sikre en høj kvalitet og konkurrencemæssig attraktiv pris på de ydelser, vi leverer til almene boligorganisationer. Med denne betjeningsmodel og med specifikt udviklede revisions- og rådgivningsværktøjer har vi sikret, at vi på enhver opgave kan levere høj kvalitet og betydeligt branchekendskab. Vi efteruddanner vores medarbejdere og holder dem ajour med løbende informationer samt afholdelse af særlige temadage.

Ud over PwC’s revisions- og rådgivningsafdeling har vi tilknyttet personer fra vores specialafdelinger inden for moms/afgifter og it, som ved at indgå fast i vores teams ligeledes har fået en betydelig brancheindsigt, som flere gange har vist sig at gøre en markant forskel i vores rådgivning.

Vi kan eksempelvis hjælpe med:

  • Sparring til ledelsen om fx forvaltningsrevision og forretningsprocesser (LEAN)
  • Optimering af forretningsgange mht. likviditet mv.
  • Assistance med udbud af bank og kapitalforvaltning
  • Rådgivning omkring administrationsforhold, eksempelvis etablering af administrationsfællesskaber og fusion mv.
  • Renoverings- og forbedringssager, herunder reguleringskonti i alle afskygninger
  • Assistance med og revision af byggeregnskaber i forbindelse med nybyggeri og forbedringsarbejder
  • Rådgivning om it samt moms- og afgiftsmæssige forhold.

Kontakt os

Benny Lundgaard
Partner, statsaut. revisor
Tlf: 5158 4351
E-mail

Følg PwC