Apoteker

PwC’s ekspertise inden for apotekssektoren er samlet i Skive, og herfra har vi betjent apoteker over hele landet i over 40 år. Vi er i dag revisor for mere end en tredjedel af landets apotekere og har desuden løbende kontakt med både Apotekerforeningen og Sundhedsstyrelsen, som vi har et godt samarbejde med. Derudover har PwC erfaring med undervisning af såvel apotekere som farmaceuter i apoteksøkonomi og beslægtede områder.

Apotekernes rammevilkår skaber særlige udfordringer

Vi rådgiver og betjener apotekeren gennem alle de faser, der er i en apotekers økonomiske liv, lige fra etablering og konsolidering til afståelse og pensionering.
Vi forstår apotekerbranchens særlige rammevilkår, og at branchens økonomi stadig stiller krav om rationalisering via bruttoavanceaftalen. Dette kan vi omsætte til relevant rådgivning.

Få rådgivning af PwC’s eksperter

PwC kan med kvalificeret viden og rådgivning skabe merværdi for apotekerne. Vi efteruddanner vores medarbejdere og sørger for at holde dem ajour via løbende information, så vi altid kan tilbyde den mest kvalificerede rådgivning. Dette kan eksempelvis være i form af:

  • Bogføringsmæssig assistance specialudviklet til apotekssektoren
  • Seminarer om aktuelle emner for apotekere uden omkostning for deltagerne.

Overvejer du at blive apoteker?

PwC yder uden omkostning service til alle farmaceuter, der ønsker at blive apoteker:

  • Vi udarbejder 5-årsprognoser baseret på oplysninger, som apoteksansøgeren kan indhente hos Sundhedsstyrelsen
  • Vi står til rådighed for drøftelser om den grundlæggende økonomi mv. med potentielle apoteksansøgere.

Kontakt os

Henrik Holst
Partner, statsaut. revisor
Tlf: 9615 4931
E-mail

Michael K. Dalberg
Partner, statsaut. revisor
Tlf: 9615 4943
E-mail

Poul Christian Kjærsgaard Jensen
Manager
Tlf: 9615 4918
E-mail

Jesper Kiilerich Viborg
Director, statsaut. revisor
Tlf: 9615 4968
E-mail

Peter Jensen
Manager
Tlf: 9615 4923
E-mail

Følg PwC