Bygge- og anlægsbranchen

Ydre påvirkninger kræver løbende tilpasninger og hurtig omstillingsevne for bygge- og anlægsbranchen. Af samme årsag benyttes denne konjunkturfølsomme branche ofte politisk til at udjævne konjunkturudsving i samfundet. Samtidig er bygge- og anlægsbranchen præget af hård konkurrence, og markedspriserne bliver løbende afprøvet gennem licitationer på arbejdsopgaverne.

Øgede krav til virksomhederne i branchen

Kravene til bygge- og anlægsbranchen er store, og branchen oplever stadig flere udfordringer i det nuværende marked. Det kan være svært at opnå tilfredsstillende indtjening og god likviditet/arbejdsgarantirammer både via banker og garantiselskaber, hvilket øger kravene til god styring af virksomhederne. Derudover kan der i branchen opstå behov for sammenlægning af virksomheder eller at købe/sælge aktiviteter. Dette udspringer af, at virksomhederne ofte er udfordret ved, enten at være for små til at byde på de store udbudte opgaver, eller for store til at tage mindre opgaver.

Vi kan hjælpe med:

PwC har i mange år været sparringspartner for en række virksomheder i bygge- og anlægsbranchen og tilbyder bl.a. assistance i forhold til:

  • At være sparringspartner for ledelsen om fx forretningsplaner
  • Optimering af virksomhedens forretningsgange mht. likviditet, indtjening mv.
  • Budget og rapportering til banker herunder med finansiering hos banker samt arbejdsgarantirammer
  • Sammenlægning af byggevirksomheder
  • Køb/salg af byggevirksomheder
  • Generationsskifte af byggevirksomheder
  • Risikostyring
  • Arbejdsudleje – udenlandsk arbejdskraft
  • Udarbejdelse af årsrapport og skat
  • Bogføring herunder elektronisk håndtering og indscanning af bilag

Vi betjener og fokuserer på alle lige fra den den lille selvstændige tømrermester til de større entreprenørvirksomheder.