Forbund

Forbund har i Danmark stor samfundsmæssig betydning og er desuden karakteriseret ved at være underlagt særlovgivning.

Høje krav til it- og informationssikkerhed

Eftersom forbundene står for at behandle personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at de har fokus på hensigtsmæssige og sikre forretningsgange samt en optimal ledelsesrapportering. Selvom et forbund har defineret politikker for informationssikkerhed og har vedtaget en standard til efterlevelse, er det ikke altid, at styringsapparatet er på plads. Set i lyset af, at fremtidens fundament i enhver virksomhed er en god it-platform til brug ved rapportering, stilles der høje krav til, at forbunds it-mæssige forhold har en høj standard - såvel internt som over for omverdenen.

Forbund har aktiviteter af såvel fagmæssig som erhvervsmæssig karakter, hvilket medfører udfordringer i forbindelse med komplekse forhold vedrørende korrekt opgørelse af såvel momsindberetning som erhvervsmæssig skattepligtig indkomst. Korrekt indberetning af skattemæssige forhold til SKAT er gældende for såvel ansatte som medlemmer.

Få rådgivning af PwC’s eksperter

PwC kan hjælpe forbund med at sikre en optimal rapportering og derved vurdere det konkrete sikkerhedsniveau. Vi stiller de rette værktøjer til rådighed og kan bl.a. assistere med:

  • Opgørelse af såvel erhvervsmæssig indkomst som anden indkomst samt sikre, at krav i henhold til persondataloven er opfyldt
  • Rådgivning om forretningsgange og ledelsesrapportering
  • Gennemgang af interne forhold/struktur for at sikre, at der ikke opstår unødige udgifter til ikke-fradragsberettiget moms
  • Den årlige gennemgang af generelle it-kontroller, herunder vurdering af it- og informationssikkerhedsniveau
  • Afregning af korrekt moms og lønsumsafgift, samt korrekt godtgørelse af energiafgifter
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere og sikring af hensigtsmæssig opsætning af ERP-systemer
  • Rådgivning vedrørende it-mæssige forhold (sikkerhed, cybercrime) samt tilknyttede områder som personalegoder og it-anskaffelser

Herudover kan PwC tilbyde en række muligheder inden for ISO 27001/2-projekter.

Kontakt os

Jens Olsson
Partner
Tlf: 3945 3635
E-mail

Følg PwC