Forbered din organisation til det uforudsete

Stå stærkere gennem inflationskrisen

Hvordan vil en inflationskrise, som den vi oplever netop nu ændre vores organisationer og vores forventninger til dem, vores måde at arbejde på og kulturen? I en krisetid er der ingen tvivl om, at en virksomhed må prioritere psykologisk tryghed, meningsfuldhed, et tydeligt fokus, og en kultur som fremmer ansvar for forretningen og hinanden. Der må ofte træffes hurtige beslutninger, der sikrer stabilitet på den korte bane. Men det er også vigtigt at tænke langsigtet og se ind i perioden efter krisen.

Kriser tvinger os til at gentænke os selv, til at genoverveje og til at sikre forandring. Har vi de rette kompetencer? Passer vores adfærd til vores forretningsmæssige ambitioner? Hvad skal der til for at ruste os til flere flere såkaldte black swan events, som er vigtige events, vigtige begivenheder, som vi ikke kan forudse eller planlægge? 

Vores vigtigste muskel er bevidsthed og adfærd. Men hvordan ved vi, at vi har den rette adfærd, og at netop den adfærd vil understøtte vores strategi og sikre den gentænkning af os selv, der kræves for at remobilisere os selv som organisation under en krise og sikre en konkurrencemæssig fordel?

I denne artikel sætter vi fokus på, hvad virksomheder bør se efter, når de skal adressere organisationens kompetencer og kultur. Desuden giver vi gode råd til, hvordan man bedst muligt arbejder med kompetencer og kultur for at sikre, at organisationen er gearet til en fremtid, og til at forberede os til kriser eller disruptions. - på den baggrund - beslutte, hvordan man bedst muligt arbejder med disse for at sikre, at organisationen er gearet til en fremtid, hvor vi kan undgå kriser eller disruptions, som vi vil kunne forberede os på.

I artiklen introduceres, hvordan virksomheder sikrer et solidt fundament, der organisk udvikler en kultur, som trives under stor foranderlighed. Du får indblik i, hvordan virksomheden opbygger bevidsthed og kompetencer gennem målrettede indsatser i og omkring ledelsen, strukturen og kulturen. Du får samtidig inspiration og vejledning til, hvordan du kan måle pulsen på din organisation og sammensætte den helt rigtige indsats til at understøtte udviklingen af en kultur, der er forberedt til fremtiden efter krisen.

Kriser tvinger os til at gentænke os selv, til at genoverveje og til at sikre forandring

En krise kan være den ultimative disrupter, der kalder på organisatorisk bevidsthed og strategisk beredskab

Kriseberedskab

Black swan events, som vi ikke kan forudse eller planlægge, som fx COVID-19, inflation og krig har sat mange virksomheder verden over i kriseberedskab. I tillæg til de samfundsøkonomiske konsekvenser i Danmark, er der ligeledes alvorlige forretningsmæssige og økonomiske konsekvenser for virksomheder og for den globale økonomi.

Kriser kræver umiddelbar handling, og at der træffes kritiske beslutninger om omstrukturering og nedskalering for at tilpasse organisationen til den nye virkelighed. Men det er samtidig en mulighed for ledelsen at reflektere - skifte scenen for en stund – og overveje, hvilke konsekvenser de beslutningerne og handlinger den tager i dag – under krisen –  har for organisationen på lang sigt. Det er også væsentligt at reflektere over, hvordan ledelsen generelt forbereder sin organisation til fremtiden.

Hvordan understøtter den nuværende kultur organisationens mål og intentioner, og hvordan skaber man en kultur, som arbejder for og understøtter strategien?

Tre områder af særlig vigtighed i relation til kriser

PwC har identificeret tre områder, som vi vurderer er af særlig vigtighed for at fremtidssikre organisationer som følge af de kriser, vi har set de seneste to til tre år:

Kriser tvinger virksomheder til at forstå, hvad der skal til for at tiltrække og fastholde talenter. Kvantificér det der står mellem dig som virksomhed, samt det der tiltrækker og fastholder de bedste talenter. Skab en medarbejderoplevelse, der forener strategi, medarbejderengagement, meningsfuldhed for det enkelte menneske og produktivitet.

Oversæt virksomhedens strategi, bæredygtighed, purpose og megatrends til kompetenceudvikling allerede i dag. Bevidsthed skaber fokus – og fokus giver os den konkurrencemæssig fordel.

Uagtet virksomhedens udgangspunkt, dens strategi og respons til kriser, så bliver organisationens grundlæggende værdier og kultur rystet og testet, når man står overfor en krise af det omfang, som verden oplever lige nu. Vi ved, at organisationer, som navigerer hurtigt (og nemmere) i kriser, er karakteriseret ved, at man arbejder målrettet med kultur og adfærd, og at ledelsen er de vigtigste rollemodeller for den adfærd.

Hvordan understøtter den nuværende kultur organisationens mål og intentioner, og hvordan skaber man en kultur, som arbejder for og understøtter strategien?

En stærk kultur understøtter en stærk organisatorisk tilpasningsevne

De respondenter i undersøgelsen, der er ‘Meget enig’ i, at deres organisation var omstillingsparat overfor forandringer året op til, at denne undersøgelse blev foretaget, er også ‘Enige’ eller ‘Meget enige’ i at:

 

Antal respondenter: Der er ‘Meget enig’ i, at deres organisation var omstillingsparat overfor forandringer: 854
Bemærk: Procenterne viser kun dem, der har svaret ‘Enig’ eller ‘Meget enig’
Kilde: PwC 2021 Global Culture Survey

I kriser er vi i ukendt farvand og har brug for et kompas. Mere end nogensinde har vi brug for kulturen

Succes vil i høj grad afhænge af, hvorvidt ledere formår at definere, mobiliisere og engagere en organisationskultur.

Hvordan gør man det?

 • Ved at fokusere på dét, der virkelig betyder noget.
 • Ved at identificere og aktivere præcis den adfærd, der har størst betydning, og bruge kulturen til at accelerere strategisk sammenhæng og eksekvering.

Ledere skaber kultur. Det er vores ledere vi ser til, når vi afstemmer adfærden i vores organisation, og derfor skal adfærd mærkes i maven på alle ledere.

Kultur og adfærd kræver metode og struktur

Vid hvor du kommer fra – kend din vision – gør den konkret – og følg op

Skab en stærk kultur og forbered din organisation til fremtiden gennem en målrettet tilgang

PwC’s seneste CEO Survey (2023) viser, at topledere er bekymrede for mangel på relevante kompetencer og arbejdskraft, og at de vurderer, at det påvirker virksomhedens performance på flere områder.

Det er vigtigt at sikre, at upskilling integreres som en naturlig del af strategien, der skal sikre virksomhedens fremtidige “right-to-win” i markedet.

Det er derfor vigtigt at sætte fokus på, at medarbejderne videreuddannes, og at deres
kompetencer videreudvikles kontinuerligt. Dette fokus understøttes af PwC’s CEO Survey 2023, som viser, at hele 76 % af toplederne vil investere i upskilling af arbejdsstyrken de kommende 12 måneder. Kobler vi dette med den nuværende inflationskrise, er det vores vurdering, at behovet for organisatorisk bevidsthed er yderligere accelereret.

Resultater og værdiskabelse med målrettet organisatorisk bevidsthed

Hvordan skaber du organisatorisk bevidsthed?

Det handler om at identificere den viden, de kompetencer og den erfaring, der vil være mest værdifuld i fremtiden for nye og ændrede roller. Det gælder for de individer, der kan levere og dertil udvikle en effektiv metode til at supportere og inspirere medarbejdere til at handle i dag samt udvikle forretningen og organisationen i fremtiden.

Det betyder, at man skal forstå gaps i viden og kompetencer, skabe den rette medarbejderoplevelse samt sikre opbakning i hele organisationen, så der frigives energi til forandring. Samtidig er det væsentligt at udvikle og implementere kompetenceudviklings- og kulturprogrammer, der sikrer den tilsigtede ROI (Return on Investment) ved brug af den rette indsigt og teknologier.

De handlinger, der foretages nu, vil forme organisationer i lang tid fremover.

De vigtigste råd til at forberede organisationen til fremtiden

Tænk strategisk beredskab og organisatorisk bevidsthed

 • Kriser kalder på mere end bare akutledelse. Succesfulde virksomheder er dem, der hurtigt kommer igennem bølgerne, og det kræver strategisk handling fra start
 • Disruption er ikke nyt. Det er nærmere en kæde af disruptere. Organisationen skal derfor konstant være forberedt på forandringer
 • Succes med at håndtere disruption og udfordringer afhænger af, at organisationen er gearet til at følge med – selv under svære omstændigheder
 • Det er den, når den har den rette viden, forståelse og adfærd. Det er dét, vi kalder organisatorisk bevidsthed, og det er dét, der gør, at organisationen kan oversætte strategi til handling

Identificér konkretisér inden og mobilisér adfærd

 • Aktivér kulturen ved at fokusere på præcis den adfærd, der har størst betydning, og brug kulturen til at accelerere strategisk sammenhæng og eksekvering
 • Sammenhæng mellem forretningsstrategi, operating model og kultur giver effektive organisationer. Organisatorisk bevidsthed binder de tre elementer sammen
 • Arbejd med den samlede organisation og identificér organisationens vigtigste løftestænger. Det er ikke en opgave for ledelsen alene.

Gør det muligt for din organisation at levere den tilsigtede værdi

 • Mål temperaturen i organisationen og identificér den viden, forståelse og adfærd, der er nødvendig og vil skabe værdi for virksomheden i fremtiden efter en krise som den vi befinder os i
 • Muliggør kompetence- og kulturudvikling gennem målrettede indsatser, som øger og integrerer organisatorisk bevidsthed og engagement
 • Det behøver ikke at betyde store forandringer i grundlæggende processer og strukturer. Det er ikke dét, der er essensen her. Essensen er, at det handler om, at alle i organisationen skal være bevidste om virksomhedens strategiske retning. Og de skal have den nødvendige viden, adfærd, kompetencer og medarbejderoplevelse til at udøve den ønskede adfærd. Det er dét, der skal handles på.

Se tilhørende webcast

I denne webcast får du indsigt i, hvordan du kan forberede dig til fremtiden ved at skabe en konkret og bæredygtig kobling mellem dine forretningsmæssige ambitioner og virksomhedens organisatoriske setup, herunder hvordan du skaber en stærk kultur - også i en krisetid. 

Indlægsholdere: Mia Bertelsen, Jesper Hyche, PwC

Playback of this video is not currently available

53:05

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontakt os

Mia Bertelsen Planck

Director, Strategy & Organisation, PwC Denmark

2090 8010

E-mail

Følg PwC