Webinarrække - Stå stærkere gennem inflationskrisen

Se med, når PwC’s eksperter dykker ned i aktuelle temaer i forbindelse med inflationskrisen i en række spændende webcasts og klæder dig på til at stå stærkere gennem inflationskrisen.

Økonomisk robusthed: Likviditet

I denne webcast får du gode råd til at håndtere likviditets- og finansieringsudfordringer, når en krise indtræffer. Du får bl.a. indsigt i, hvordan du udarbejder likviditetsforecasts på kort og lang sigt. Du får også indblik i de typiske muligheder for at frigøre likviditet bundet i virksomhedens arbejdskapital, herunder debitorer, varelager og kreditorer samt skat, moms og afgifter.

Playback of this video is not currently available

51:50

Indlægsholdere: Mads Johansson, René Brandt Jensen og Henrik Mørk Pedersen, PwC

Økonomisk robusthed: Omkostningsstyring

I denne webcast får du indsigt i, hvordan du tilpasser din virksomheds omkostningsbase på kort sigt. Du får bl.a. en illustration af en struktureret omkostningsreduktion samt overblik over faldgruber. Få også indsigt i optimering af kontraktsportefølje og kontrakter samt muligheder for tilpasning af virksomheders transfer pricing setup og kapitalstruktur fra et skattemæssigt perspektiv med henbik på optimering af den effektive skatteprocent.

Indlægsholdere: Søren Blok, Henrik Kany, Karina Hejlesen, PwC

Playback of this video is not currently available

44:58

Risikostyring, besvigelser og cybertrusler

I denne webcast får du indblik i, hvad din virksomhed bør have særligt fokus på for at styrke risikostyringen samt sikre jer mod cybertrusler og besvigelsesrisici. Du bliver klædt på til, hvordan ledelsen kan forbedre risikostyring, herunder besvigelser, i krisetider, den stigende cybertrussel og får gode råd til, hvordan I kan etablere et effektivt beredskab.

Playback of this video is not currently available

53:01

Indlægsholdere: Frank Nørring, Trine Hopkins, Peter Brock Madsen, Anders Veldt Søborg, PwC

Forbered din organisation til fremtiden

I denne webcast får du indsigt i, hvordan du kan forberede dig til fremtiden ved at skabe en konkret og bæredygtig kobling mellem dine forretningsmæssige ambitioner og virksomhedens organisatoriske setup, herunder hvordan du skaber en stærk kultur - også i en krisetid. 

Indlægsholdere: Mia Bertelsen, Jesper Hyche, PwC

Playback of this video is not currently available

53:05

Restrukturér din virksomhed

I denne webcast får du overblik over nogle af de muligheder, der er for at tilpasse din virksomhed til en ny situation efter en krise. Der er en række restruktureringsinitiativer som med fordel bør undersøges og overvejes, når din virksomhed tilpasser sig en ny virkelighed. Du bliver også klogere på refinansiering og de skattemæssige konsekvenser heraf.

Playback of this video is not currently available

59:28

Indlægsholdere: Mads Johansson, René Brandt Jensen og Karina Hejlesen Jensen, PwC

Contact us

Trine Vestengen Hopkins

Trine Vestengen Hopkins

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tel: 5215 0003

Søren Blok Jensen

Søren Blok Jensen

Partner, Consulting, PwC Denmark

Tel: 8932 5651

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tel: 2465 5434

Mads Johansson

Mads Johansson

Partner, statsautoriseret revisor, PwC Denmark

Tel: 2321 1412

Følg PwC