Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Webinar om ensomhed og mistrivsel hos ældre

26. oktober 2021

Hør, hvordan kommuner og civilsamfund i fællesskab har arbejdet med at forebygge ensomhed og mistrivsel hos ældre.

Dato

Tirsdag den 26. oktober 2021

Tid

Kl. 10:00-11:30

Sted

Online event

Sundhedsstyrelsen og PwC har fornøjelsen at byde dig velkommen på dette webinar med fokus på, hvordan vi i fællesskab forebygger og håndterer ensomhed og mistrivsel hos ældre. 

Der er i dag over 55.000 ældre over 65 år, som føler sig ensomme i hverdagen. Antallet er stigende og et område med stort fokus, da ensomhed kan føre til både fysisk og psykisk mistrivsel. Ensomhed er tæt knyttet til en række risikofaktorer som for eksempel forhøjet blodtryk og kolesteroltal, hjerte-kar-sygdom, søvnforstyrrelse og depression.

Sundhedsstyrelsen har gennem de sidste to år støttet 30 projekter på tværs af kommuner, private aktører og civilsamfund med henblik på at forebygge og håndtere ensomhed og mistrivsel blandt ældre. På vegne af Sundhedsstyrelsen har PwC gennemført en erfaringsopsamling på tværs af projekterne.

På dette webinar får du en central indsigt i de konkrete erfaringer som Sundhedsstyrelsen i fællesskab med kommuner og civilsamfund har gjort sig på de 30 projekter i forhold til at forebygge og håndtere ensomhed og mistrivsel hos ældre. 

Glæd dig til inspirerende dialoger og indlæg af blandt andre social- og ældreminister Astrid Krag, Sundhedsstyrelsen og PwC samt andre centrale aktører fra projekterne. 

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Målgruppe

Målgruppen er personer, der arbejder med eller interesserer sig for ensomhed og mistrivsel hos ældre. Webinaret vil være særligt relevant for personer i kommuner, organisationer og foreninger, som er involveret i indsatser for at reducere ensomhed og mistrivsel hos ældre. I tilfælde af overtegning forbeholder vi os retten til at tildele pladser efter målgruppen.

Program

10:00 Velkomst v. Astrid Krag, social- og ældreminister (S), Sundhedsstyrelsen og PwC
Ca. 10:15 Attraktive tilbud - involvering af de ældre som nøglen til succes
Hvordan opspores de ældre bedst, og hvordan sikres relevante og attraktive tilbud til målgruppen?
Ca. 10:55 Samarbejde på tværs – en stor gevinst
Hvordan kan samarbejde mellem kommuner, private aktører og civilsamfund bidrage til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og understøtte en bæredygtig forankring?
11:30 Afrunding og tak for i dag

Praktiske informationer

Du vil senest 1 uge før afholdelsen modtage en mail med praktiske oplysninger om deltage i dette webinar. Deltagelse er gratis. 

Kontakt os

Mette Lindgaard

Partner, Public Welfare, PwC Denmark

Tlf: 2524 0037

Katrine Gibhardt Jensen

Senior Associate, PwC Denmark

Tlf: 2059 8898

Følg PwC