Danskerne har størst tillid til politiet

08/10/18

Danskernes overordnede tillid til institutioner er steget fra 2017 til 2018. Der er størst tillid til politiet, mens danskerne har mindst tillid til Folketinget samt de kommunale politikere – på trods af en øget tillid til sidstnævnte. Det viser et nyt Tillidsbarometer fra PwC.

PwC har i samarbejde med Epinion lanceret et nyt Tillidsbarometer, hvor ca. 1.500 danskere har svaret på spørgsmål om tillid til hinanden og til deres omverden, herunder deres opfattelse af en række forskellige institutioner. Tillidsbarometeret 2018 viser, at den overordnede tillid til 11 institutioner er steget fra 2017 til 2018. Der er således steget sket en stigning til indekstal 61 i 2018 fra 59 i 2017.

tillid-til-institutioner

Den positive udvikling i danskernes overordnede tillid til institutioner skyldes, at der er sket en stigning i danskernes tillid til 8 ud af de 11 institutioner. Det er særligt tilliden til retsvæsnet (fra indeks 68 til 71), skattevæsnet (fra indeks 46 til 48) samt kommunalpolitikerne (fra indeks 44 til 48), hvor danskernes tillid er steget.

”Det er positivt, at der sker en øget tillid til skattevæsnet. Det er helt afgørende og bærende for vores samfund, at vi har tillid til skattevæsnet for at bevare den danske skattemoral. Tilliden til vores institutioner og ikke mindst skattevæsnet er i det hele taget et vigtigt element i vores velfærdssystem,” fortæller Christian Klibo, partner i PwC.

Det er dog politiet, der indtager førstepladsen og er den institution, som danskerne har mest tillid til med et indekstal på 76 i 2018 på trods af et lille fald fra indekstal 77 i 2017.

”Målingen understreger, at danskerne generelt har tillid til vores myndigheder, og at vi i Danmark har et samfund, hvor vi har tillid til hinanden. Danskerne har tillid til, at politiet og retsvæsnet er sat i verden for at hjælpe og beskytte de danske borgere,” siger Christian Klibo.

På trods af en stigning i tilliden til de kommunale politikere, ligger tilliden til dem fortsat i den lave ende af Tillidsbarometeret sammen med tilliden til Folketinget, der begge opnår et indekstal i 2018 på 48.

”Det er måske ikke så overraskende, at vi finder kommunale politikere og Folketinget i den lave ende af Tillidsbarometeret. Det kan skyldes, at danskerne ikke længere har nogen særlig tilknytning til de politiske partier. Derfor er der mere end nogensinde behov for at inddrage borgerne i politikudviklingen,” vurderer Christian Klibo i PwC og tilføjer afslutningsvis:

”Det er afgørende, at vi fortsat har fokus på tillid, da det er en af vores største styrker i det danske samfund, og en høj tillid er bl.a. en vigtig grund til, at vi i Danmark har nemt ved at handle med hinanden og omverdenen. Vi har en lav grad af korruption mv. Tillid er i det hele taget vigtig for den sociale sammenhængskraft, som på mange måder er forudsætningen for en god økonomi og en stærk produktionskraft i samfundet.”

Om Tillidsbarometeret

PwC har, i samarbejde med analysebureauet Epinion, spurgt over 1.500 danskerne om deres tillid til en række parametre i PwC’s Tillidsbarometer. Her har danskerne skullet svare på en række spørgsmål om vores tillid til hinanden og vores omverden. Tillidsbarometeret bliver gennemført flere gange årligt.

Om Tillidstallet

Tillidstallet er et vægtet gennemsnit af de forskellige tillidsdimensioner i Tillidsbarometeret og giver i 2018 et samlet tillidstal på 63 mod 62 i 2017. Tillidsdimensionerne er følgende: Danskernes tillid til hinanden, tillid til institutioner, tillid til erhvervslivets rammevilkår, tillid til det private erhvervsliv, tillid til de offentlige myndigheders databehandling, tillid til det private erhvervslivs databehandling, tilliden til online shopping og tilliden til sociale medier.

Kontakt os

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC