Selskabsskat og virksomhedsskat

Virksomhedsskat og selskabsskat er kompliceret. Med et uforpligtende møde kan du høre mere om, hvordan PwC kan hjælpe dig og din virksomhed.

Virksomhedsskat og selskabsskat er kompliceret, og det bliver ikke lettere af, at reglerne hyppigt ændres. Og der er sjældent tale om forenklinger af regler. En forståelse for og planlægning af virksomhedsskatten og selskabsskatten har stor betydning for virksomhedens økonomiske resultat, og for jeres image. PwC tilbyder, udover rådgivning, kurser i selskabsskat og sambeskatning, så du kan blive opdateret på de seneste ændringer.

Typiske udfordringer inden for selskabsskat/ virksomhedsskat:

  • Selskabsskatten skal understøtte dine forretningsmål
  • Afdæk de økonomiske forhold, der påvirker hinanden skattemæssigt
  • Planlæg kommende skattetransaktioner
  • Planlæg grænseoverskridende skatteforhold
  • Rettidig og korrekt skatterapportering
  • Minimér skattemæssige risici ud fra en forretningsmæssig vurdering - den optimale skat er ikke nødvendigvis den laveste skat

PwC strukturerer din selskabsskat og virksomhedsskat

Vi har en omfattende viden om og forståelse af dansk skattelovgivning, samt om hvordan samspillet er til de relevante udenlandske skatteregler. Hos PwC fokuserer vi både på muligheder og risici, så vi sammen finder den optimale løsning i din konkrete situation, så din selskabsskat understøtter dine forretningsmål og reglerne overholdes.

Læs mere om internationale skatteregler (på engelsk).

Kontakt os og få styr på selskabsskatten

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter øverst til højre og få et uforpligtende møde, hvor vi kan tale om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt os

Søren Jesper Hansen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3320

Charlotte Dohm

Partner, TAX, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9428

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC