Seneste nyheder

Samtidighedskrav ved TP-dokumentation (nye TP-regler)

Den hidtidige skattekontrollov er blevet ophævet, idet reglerne er blevet formuleret på ny og overført til to nye love, dels en ny skattekontrollov og dels en ny skatteindberetningslov. På TP-området betyder det, at den hidtidige SKL § 3 B bliver afløst af reglerne i §§ 37-52 i den nye skattekontrollov. Det betyder også, at det eksisterende selvangivelsesbegreb udfases og fremover erstattes af begreberne ”oplysningsskema” og ”oplysningsfrist”.

Følg PwC