Nyhedsarkiv

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Virksomheder har i dag fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter afholdt i tilknytning til den skattepligtiges erhverv. Den skattepligtige kan vælge enten at fradrage udgifterne fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrive udgifterne med lige store årlige beløb over det pågældende år og de efterfølgende 4 indkomstår. Afholdes udgifterne ikke af et selskab, men derimod af en selvstændigt erhvervsdrivende, kan udgifterne først fradrages i det indkomstår, hvori virksomheden er påbegyndt, eller afskrives som anført fra og med dette indkomstår.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Vejledning om revisionsudvalg

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 23. februar 2018 ”Vejledning om revisionsudvalg, version 1.0”. Denne vejledning blev opdateret den 4. maj 2018, efter Erhvervsstyrelsen har modtaget en række kommentarer og bemærkninger til vejledningen. Vejledningen udtrykker den holdning og fortolkning, som Erhvervsstyrelsen har i relation til Revisionsudvalgets funktion og pligter.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Følg PwC