Nyhedsarkiv

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Kom i gang med Robotics – Step 2

Et stigende antal finansfunktioner har i dag fået øjnene op for Robotic Process Automations (RPA) muligheder, men desværre kommer de færreste i gang med en egentlig RPA-implementering. For hvordan skal projektet sættes i værk og implementeres, og hvilken RPA-software bør tages i brug? Få indsigt i, hvordan man bedst muligt navigerer markedet for RPA-software, og hvad et opstartsprojekt kan inkludere.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Endnu en dansk regel er EU-stridig

SEL § 31, stk. 2, 2. pkt. For et par uger siden fastslog EU-Domstolen i Brevola-afgørelsen, at det ikke er foreneligt med EU-retten, at et dansk selskab med henvisning til territorialprincippet nægtes ret til at fradrage et tab fra et fast driftssted i udlandet, når tabet er "endeligt" som følge af, at det faste driftssted ophørte. Læs mere

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Nyt om skat, uge 26 - internationale rapporteringsstandarder

Den nuværende implementeringstendens af internationale rapporteringsstandarder, f.eks. SAF-T, stiller øgede krav til danske virksomheder. Men hvilke krav er der tale om, og hvordan kan danske virksomheder bedst sikre sig mod at efterleve regler om afrapportering? Bliv klogere på dette i denne episode af Nyt om Skat.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Sidste nyt fra energi- og forsyningsområdet, juni 2018

Regulering af forsyningssektoren udvikler sig som aldrig før. I elsektoren er indtægtsrammebekendtgørelsen blevet opdateret og Energitilsynet har udsendt foreløbige indtægtsrammer for 2018. I fjernvarmesektoren er en helt ny regulering på trapperne. Energistyrelsen er på vej med tre nye vejledninger, som skal bane vejen for en regulering bestående af indtægtsrammer, benchmarking og forrentning af investeringer.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Har din virksomhed styr på de nye internationale rapporteringskrav?

Danske virksomheder med internationale aktiviteter møder hyppigere nye og øgede krav til skatte- og afgiftsmæssig compliance. De nye krav er et resultat af europæiske skattemyndigheders stigende fokus på skattemæssig transparens i virksomhedernes transaktionsdata, effektiv opkrævning af skatter og afgifter samt et generelt politisk ønske om at reducere momsgabet.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Kom i gang med Robotics – Step 1

En pulsmåling foretaget af PwC viser, at 45 % anser robotics som den mest revolutionerende nyere teknologi. Det kræver dog en smule forarbejde at få den optimale start på en implementering, men herefter er der et markant udbytte at hente. Få indsigt i, hvordan din virksomheds økonomifunktion kommer bedst muligt i gang med en RPA-implementering, samt hvilke overvejelser der bør gøres i forbindelse med dette.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Update om den finansielle sektor, uge 24 - digital compliance

Compliance handler ikke kun om tilpasning til eksterne regler og efterlevelse af interne politikker. Det er potentielt også et konkurrenceparameter og et område, som kan bidrage til forretningsudviklingen. Denne episode handler om compliance – hvad er det, hvordan kan man tilgå det i den finansielle sektor, og hvilke muligheder og perspektiver ligger der i begrebet?

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Følg PwC