Regnskab og selskabsret

Ikke alle virksomheder reguleres af selskabslovene og årsregnskabsloven. Uanset hvilke regler, der gælder for din virksomheds finansielle regnskaber, så kan vi hjælpe med udarbejdelsen.

Forskellige virksomhedsformer har forskellige regnskabsregler

Ikke alle virksomheder reguleres af selskabslovene og årsregnskabsloven. Uanset hvilke regler, der gælder for din virksomheds finansielle regnskaber, så kan vi hjælpe med udarbejdelsen. Oftest hjælper vi med udarbejdelsen af de lovpligtige regnskaber for aktieselskaber og anpartsselskaber, der aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser.

Seneste nyheder

DAC6 – Skatteministeriet offentliggør udkast til lovforslag

Skatteministeriet sendte den 9. juli 2019 et udkast til DAC6-lovforslaget i høring. DAC6 er et EU-direktiv, der skal implementeres i dansk ret inden årets udgang og handler grundlæggende om, at mellemmænd (rådgivere) eller virksomheder skal indberette visse typer af rådgivning til skattemyndighederne. Lovforslaget indebærer, at udbydere af potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger pålægges at indberette oplysninger herom til skatteforvaltningen med henblik på, at skatteforvaltningen vil kunne underrette andre EU-landes skattemyndigheder om sådanne ordninger. De ordninger, der er omfattet af indberetningspligten, er defineret ved hjælp af såkaldte kendetegn (”Hallmarks”) og kan også omfatte transaktioner, der ikke sædvanligvis opfattes som aggressive.

IFRS 16 og værdiansættelse af virksomheder

Implementeringen af IFRS 16, som træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller senere, betyder, at der ikke længere skal skelnes mellem operationelle og finansielle leasingaftaler (hvor operationel leasing er det, man ofte vil betegne som en almindelig lejeaftale). Hidtil har man kun indregnet finansielle leasingaftaler i balancen, og de nye bestemmelser får derfor særlig stor betydning for selskaber med mange operationelle leasingaftaler, da både operationelle og finansielle leasingaftaler fremover skal indregnes i balancen.

Brancheløsninger indenfor regnskab

Til mange forskellige brancher har vi også udviklet særlige løsninger. Som eksempler kan nævnes apoteker. Vi er markedsførende inden for flere industrier, herunder televirksomheder, farmaceutiske virksomheder m.fl. Find din branche her.

Hold dig ajour indenfor regnskab

Vores regnskabsfaglige afdeling følger hele tiden ændringer, fortolkninger og generel udvikling i regnskabs- og selskabsregler - både inden for årsregnskabsloven, IFRS, US GAAP og særlige virksomhedsformer. Tilmeld dig vores skræddersyede nyhedsbrev Dialog, så er du altid opdateret.

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Følg PwC