Regnskab og selskabsret

Ikke alle virksomheder reguleres af selskabslovene og årsregnskabsloven. Uanset hvilke regler, der gælder for din virksomheds finansielle regnskaber, så kan vi hjælpe med udarbejdelsen.

Forskellige virksomhedsformer har forskellige regnskabsregler

Ikke alle virksomheder reguleres af selskabslovene og årsregnskabsloven. Uanset hvilke regler, der gælder for din virksomheds finansielle regnskaber, så kan vi hjælpe med udarbejdelsen. Oftest hjælper vi med udarbejdelsen af de lovpligtige regnskaber for aktieselskaber og anpartsselskaber, der aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser.

Seneste nyheder

Global Entertainment and Media Outlook 2018-2022

Den hastige udvikling i medie- og underholdningsbranchen har bevæget sig ind i en ny dynamisk fase. Og i en tid med vækst er der tre helt afgørende faktorer, som stiller nye krav til alle virksomheder i branchen: konvergens, forbindelsen til forbrugerne og behovet for at opbygge tillid. Det viser PwC’s årlige undersøgelse Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Endnu en dansk regel er EU-stridig

SEL § 31, stk. 2, 2. pkt. For et par uger siden fastslog EU-Domstolen i Brevola-afgørelsen, at det ikke er foreneligt med EU-retten, at et dansk selskab med henvisning til territorialprincippet nægtes ret til at fradrage et tab fra et fast driftssted i udlandet, når tabet er "endeligt" som følge af, at det faste driftssted ophørte. Læs mere

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Tillid er noget, man gør sig fortjent til

Jakob Thisted Binder er 28 år gammel og har været i PwC siden 2015. Jakob har læst HD i 4 år og derefter cand.merc.(aud.). I dag arbejder han som Senior Manager i PwC’s revisionsafdeling med fokus på mellemstore virksomheder. Nu kan Jakob også skrive titlen som statsautoriseret revisor på CV’et, hvilket har været et mål for ham, siden han var 19 år gammel.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Nyt om skat, uge 26 - internationale rapporteringsstandarder

Den nuværende implementeringstendens af internationale rapporteringsstandarder, f.eks. SAF-T, stiller øgede krav til danske virksomheder. Men hvilke krav er der tale om, og hvordan kan danske virksomheder bedst sikre sig mod at efterleve regler om afrapportering? Bliv klogere på dette i denne episode af Nyt om Skat.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Sidste nyt fra energi- og forsyningsområdet, juni 2018

Regulering af forsyningssektoren udvikler sig som aldrig før. I elsektoren er indtægtsrammebekendtgørelsen blevet opdateret og Energitilsynet har udsendt foreløbige indtægtsrammer for 2018. I fjernvarmesektoren er en helt ny regulering på trapperne. Energistyrelsen er på vej med tre nye vejledninger, som skal bane vejen for en regulering bestående af indtægtsrammer, benchmarking og forrentning af investeringer.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Har din virksomhed styr på de nye internationale rapporteringskrav?

Danske virksomheder med internationale aktiviteter møder hyppigere nye og øgede krav til skatte- og afgiftsmæssig compliance. De nye krav er et resultat af europæiske skattemyndigheders stigende fokus på skattemæssig transparens i virksomhedernes transaktionsdata, effektiv opkrævning af skatter og afgifter samt et generelt politisk ønske om at reducere momsgabet.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Kom i gang med Robotics – Step 1

En pulsmåling foretaget af PwC viser, at 45 % anser robotics som den mest revolutionerende nyere teknologi. Det kræver dog en smule forarbejde at få den optimale start på en implementering, men herefter er der et markant udbytte at hente. Få indsigt i, hvordan din virksomheds økonomifunktion kommer bedst muligt i gang med en RPA-implementering, samt hvilke overvejelser der bør gøres i forbindelse med dette.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Brancheløsninger indenfor regnskab

Til mange forskellige brancher har vi også udviklet særlige løsninger. Som eksempler kan nævnes apoteker. Vi er markedsførende inden for flere industrier, herunder televirksomheder, farmaceutiske virksomheder m.fl. Find din branche her.

Hold dig ajour indenfor regnskab

Vores regnskabsfaglige afdeling følger hele tiden ændringer, fortolkninger og generel udvikling i regnskabs- og selskabsregler - både inden for årsregnskabsloven, IFRS, US GAAP og særlige virksomhedsformer. Tilmeld dig vores skræddersyede nyhedsbrev Dialog, så er du altid opdateret.

Kontakt os

Henrik Steffensen
Global IFRS-partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 3214
E-mail

Følg PwC