Regnskab og selskabsret

Ikke alle virksomheder reguleres af selskabslovene og årsregnskabsloven. Uanset hvilke regler, der gælder for din virksomheds finansielle regnskaber, så kan vi hjælpe med udarbejdelsen.

Forskellige virksomhedsformer har forskellige regnskabsregler

Ikke alle virksomheder reguleres af selskabslovene og årsregnskabsloven. Uanset hvilke regler, der gælder for din virksomheds finansielle regnskaber, så kan vi hjælpe med udarbejdelsen. Oftest hjælper vi med udarbejdelsen af de lovpligtige regnskaber for aktieselskaber og anpartsselskaber, der aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser.

Seneste nyheder

Høring om ændringer til årsregnskabsloven

Erhvervsstyrelsen har sendt ændringer til årsregnskabsloven i høring. Ændringerne skyldes tilpasninger af loven til regnskabsdirektivet samt muligheden for at anvende IFRS 15 og 16 under årsregnskabsloven. Ændringerne forventes vedtaget i Folketinget i efteråret 2018 og træder i kraft for regskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. De er muligt at førtidsimplementere ændringerne. Du kan læse om de specifikke ændringer her.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Sikker og robust datadeling på tværs af myndigheder er fundamentet for god borgerservice

Den offentlige sektor i Danmark er præget af en høj modenhed i forhold til at dele og anvende data på tværs af myndigheder sammenlignet med andre lande. Nogle domæner, som sundhed, arbejdsmarked og geodata, har gennem mange år etableret og arbejdet med fælles standarder, domænearkitekturer og fysiske infrastrukturkomponenter. Det har medvirket til at gøre det lettere at samarbejde og løse myndighedsopgaver på tværs af aktører inden for hvert domæne.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Nyt om skat, uge 37 - A1-certifikater

Den nuværende implementeringstendens af internationale rapporteringsstandarder, f.eks. SAF-T, stiller øgede krav til danske virksomheder. Men hvilke krav er der tale om, og hvordan kan danske virksomheder bedst sikre sig mod at efterleve regler om afrapportering? Bliv klogere på dette i denne episode af Nyt om Skat.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Customer experience and payment behaviours in the PSD2 context

Undersøgelsen, der er udført af PwC og Strategy&, bekræfter udbredelsen af innovative digitale betalingsformer og finansielle apps. Undersøgelsen viser, at bankens rolle i hverdagsøkonomien er under forandring, og at forbrugere i høj grad anvender alternative finansielle apps, har konti i flere forskellige banker, og at de digitale muligheder især er i fokus for de 18-40 årige.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Brancheløsninger indenfor regnskab

Til mange forskellige brancher har vi også udviklet særlige løsninger. Som eksempler kan nævnes apoteker. Vi er markedsførende inden for flere industrier, herunder televirksomheder, farmaceutiske virksomheder m.fl. Find din branche her.

Hold dig ajour indenfor regnskab

Vores regnskabsfaglige afdeling følger hele tiden ændringer, fortolkninger og generel udvikling i regnskabs- og selskabsregler - både inden for årsregnskabsloven, IFRS, US GAAP og særlige virksomhedsformer. Tilmeld dig vores skræddersyede nyhedsbrev Dialog, så er du altid opdateret.

Kontakt os

Henrik Steffensen
Global IFRS-partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 3214
E-mail

Følg PwC