Regnskab og selskabsret

Ikke alle virksomheder reguleres af selskabslovene og årsregnskabsloven. Uanset hvilke regler, der gælder for din virksomheds finansielle regnskaber, så kan vi hjælpe med udarbejdelsen.

Forskellige virksomhedsformer har forskellige regnskabsregler

Ikke alle virksomheder reguleres af selskabslovene og årsregnskabsloven. Uanset hvilke regler, der gælder for din virksomheds finansielle regnskaber, så kan vi hjælpe med udarbejdelsen. Oftest hjælper vi med udarbejdelsen af de lovpligtige regnskaber for aktieselskaber og anpartsselskaber, der aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser.

Seneste nyheder

Revision er også en måde at drive ansvarlig politik

I øjeblikket er revisionspligten til diskussion, og senest har erhvervsminister Rasmus Jarlov onsdag den 13. marts på et møde med oppositionen meldt ud, at han fastholder lempelser i kravene af revision for virksomheder. Spørgsmålet var ellers, om flere virksomheder end tilfældet er i dag, skal have tilknyttet en revisor, og her er det relevant at sætte lys på værdien af, at en uafhængig tredje part har været inde over regnskabet.

Brexit: Hvad er status? (uge 12)

Forhandlingerne mellem EU og Storbritannien om Storbritanniens udtræden af EU (Brexit) har været vanskelige og komplekse fra begyndelsen. Da de politiske forhandlinger endnu er uafklarede, bør finansielle virksomheder derfor fortsætte med at opdatere deres plan for et ”hårdt” Brexit. Dette sætter vi fokus på i PwC’s Brexit-opdateringer, der i denne uge omhandler risikoen for forsikrings- og pensionsselskabers solvenssituation i forbindelse med Brexit.

Brancheløsninger indenfor regnskab

Til mange forskellige brancher har vi også udviklet særlige løsninger. Som eksempler kan nævnes apoteker. Vi er markedsførende inden for flere industrier, herunder televirksomheder, farmaceutiske virksomheder m.fl. Find din branche her.

Hold dig ajour indenfor regnskab

Vores regnskabsfaglige afdeling følger hele tiden ændringer, fortolkninger og generel udvikling i regnskabs- og selskabsregler - både inden for årsregnskabsloven, IFRS, US GAAP og særlige virksomhedsformer. Tilmeld dig vores skræddersyede nyhedsbrev Dialog, så er du altid opdateret.

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Følg PwC