Code of Conduct

- vores globale adfærdskodeks.

Code of Conduct

I PwC arbejder vi ud fra et globalt adfærdskodeks. Det er et regelsæt, der vejleder os i, hvordan vi driver vores forretning og hjælper medarbejderne med at fastholde en etisk adfærd verden over. Det kalder vi for vores Code of Conduct. Kort fortalt betyder det, at vi holder, hvad vi lover, og tilstræber at skabe værdi i alt, hvad vi gør.

Alle medarbejdere og partnere i PwC er forpligtet til at sætte sig ind i og forholde sig til de retningslinjer, der er beskrevet i vores Code of Conduct, og de værdier, som denne er baseret på. Vi skal overholde ordlyden og ånden i kodekset og hjælpe andre med at gøre det samme.

Human Rights Statement 

Hver dag arbejder vi sammen om at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger. Sammen ønsker vi at leve op til vores etiske ansvar, både når det gælder vores medarbejdere og andre, vi er i kontakt med.

Vores engagement i menneskerettighederne er allerede en velintegreret del af af vores forretningspraksis fx som en del af vores Human Capital, Procurement, Ethics & Compliance og Corporate Responsibility aktiviteter.

Vi stiller høje krav til de virksomheder, som vi samarbejder med, herunder vores leverandører. Vi har derfor udarbejdet et regelsæt der beskriver, hvad vi forventer af vores samarbejdspartnere og hvilke krav, vi stiller til dem. Kort fortalt stiller vi krav om, at vores samarbejdspartnere udøver deres virksomhed på en i alle henseender etisk forsvarlig vis, der til enhver tid overholder vores Code of Conduct for samarbejdspartnere.

Kontakt os

PwC Danmark

Generelle henvendelser, PwC Denmark

Tlf: 3945 3945

Følg PwC