Code of Conduct - vores globale adfærdskodeks

I PwC arbejder vi ud fra et globalt adfærdskodeks. Det er et regelsæt, der vejleder os i, hvordan vi driver vores forretning og hjælper medarbejderne med at fastholde en etisk adfærd verden over. Det kalder vi for vores Code of Conduct. Kort fortalt betyder det, at vi holder, hvad vi lover, og tilstræber at skabe værdi i alt, hvad vi gør.

Alle medarbejdere og partnere i PwC er forpligtet til at sætte sig ind i og forholde sig til de retningslinjer, der er beskrevet i vores Code of Conduct, og de værdier, som denne er baseret på. Vi skal overholde ordlyden og ånden i kodekset og hjælpe andre med at gøre det samme.

Download

Living our Purpose and Values

PwC’s Code of Conduct