Sundhed

Sundhedsvæsenet er en kritisk samfundssektor i konstant forandring. PwC hjælper sundhedsvæsenet med at udnytte mulighederne og navigere gennem forandringerne.

Sundhedsvæsenet er en kritisk samfundssektor i konstant forandring. Den aktuelle COVID-19-pandemi har vist, hvordan sundhedskriser kan opstå og løses på rekordtid. Og den har understreget, hvorfor sundhed kommer først, når vi tænker på, hvad der er vigtigst for et godt liv.

Klinisk og behandlingsmæssigt udvikler metoderne sig med hidtil uset hastighed, fx inden for genetik, og giver muligheder for langt mere målrettede behandlinger for den enkelte borger. Teknologisk skaber øget brug af data, digitalisering, AI, VR, wearables og brug af robotter konstant nye muligheder for bedre forebyggelse, diagnostik, behandling og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Og regulatorisk ændres kravene til området sig – fx med den nye forordning om medicinsk udstyr, GDPR og Schrems II-dommen.

I PwC samarbejder vi med offentlige og private sundhedsaktører om at forbedre sundhedsområdet – med alt fra digital transformation, sundhedsdata, cybersikkerhed, juridisk og regulatorisk rådgivning til optimering af forsyning og kapacitetsudnyttelse i klinikken.

Vi kan hjælpe jer med...

Vi bidrager blandt andet med analyse og strategi for ny teknologi og digital transformation, samt benchmarks af produktivitet inden for det kliniske område og støttefunktioner. Vi kan desuden hjælpe med effektivisering af processer og arbejdsgange, etablering af styringsmodeller og operationel rapportering, styrkelse af cybersikkerheden, kortlægning og vurdering af IT systemers tilstand samt regulatorisk rådgivning om medicinsk udstyr.

Kontakt os

Flemming Christiansen

Flemming Christiansen

Partner, healthcare & life science, PwC Denmark

Tlf: 3945 9634

Følg PwC