CFO Service - interim assistance

Er du forberedt, hvis det uforudsigelige sker?

Uforudsete hændelser kan fra den ene dag til den anden drastisk ændre en organisations komfortable situation til kaos. Det kan være, at I står over for en uventet opsigelse, et forretningskritisk projekt med behov for erfarne ressourcer eller andre akutte behov.

I CFO Service er vi altid klar til at træde til, når sådanne hændelser opstår. Uanset hvilke udfordringer I står overfor, sikrer vores konsulenter de rette kompetencer og ressourcer, som I har behov for. Ved hjælp af en struktureret og veldokumenteret proces kan vi hjælpe med at få driften tilbage på sporet.

CFO Service kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Vækst, transformation og omstrukturering af afdelinger 
  • Midlertidige ressourcer ved en uventet opsigelse
  • Optimering af processer i en funktion, enhed eller afdeling.

Gå på opdagelse i vores ydelser

Interim Assistance

Få fleksibilitet i kraft af midlertidige ekstra kompetencer og ressourcer til din økonomifunktion.

Hvis centrale nøglemedarbejdere siger op, kan løsningen være midlertidig assistance fra PwC’s nøje udvalgte medarbejdere – både på leder- og medarbejderniveau.

Læs mere

Optimering af processer for effektive og pålidelige arbejdsgange

Selvom forretningsprocesser typisk er designet til at sikre effektivitet og kvalitet i det daglige arbejde, ser vi ofte, at disse bliver forældet i takt med, at organisationer udvikles, hvorfor processer ofte ender med at besværliggøre driften. I særlige tilfælde kan processerne skabe flaskehalse og ’workarounds’, som ikke er hensigtsmæssigt i forhold til at sikre højest mulige effektivitet og rette fokus i finansafdelingen. Hvis I kan nikke genkendende til dette, står vi klar med et hold af specialister, der kan gennemgå samtlige administrative processer og interne kontroller, identificere svage led og herefter assistere med implementering af tiltag, der sikrer større effektivitet og tidsbesparelser i de daglige processer.

Læs mere

Ressourcer og styring

Vi kan assistere jer uanset, hvilke udfordringer I oplever i forhold til eksisterende eller nye projekter. Vi kan tilbyde alt fra operationelle ressourcer til en projektleder, der sikrer gennemførsel af et givent projekt inden for aftalte deadlines, budgetter og kvalitetskriterier.

Læs mere

Fra abstrakt strategi til operational drift

Ofte ser vi, at strategiske tiltag ikke bliver operationaliseret til konkrete handlingsinitiativer, men forbliver ved de gode intentioner og abstrakte begreber. Derfor fokuserer vi i CFO Service på at assistere vores samarbejdspartnere i denne proces, uanset om det drejer sig om implementering af et strategisk markedsinitiativ, træning af jeres medarbejdere eller andre udfordringer såsom handlingsinitiativer på øget kontrol og mindre omkostninger indenfor eksempelvis jeres purchase-to-pay proces.

Læs mere

Udarbejdelse af løn og procesoptimering

Korrekt og rettidig lønudbetaling er altafgørende i langt de fleste virksomheder, og det kan derfor være forretningskritisk, hvis processer ikke er optimeret/standardiseret, eller man uventet mangler kompetencer i sin organisation. Teamet Payroll Process & Operation står klar til at løfte opgaverne omkring lønudbetaling i en kort eller længerevarende periode. 

Læs mere

Når du samarbejder med CFO Service får du...

Komplet fleksibilitet 

Vores services er fuldt ud skalérbare, således at mængden af ressourcer tilpasses projektet løbende. Dette giver jer en unik mulighed for at frigøre egne ressourcer til andre værdiskabende projekter i organisationen.  

Dokumenteret og transparent arbejdsproces  

I samarbejde med jeres team, udarbejder vi en struktureret plan til at dokumentere, udføre samt afslutte projektet inden for aftalte rammer. Vi arbejder som en integreret del af jeres team, hvilket sikrer, at I på sigt vil være i stand til at udføre den specifikke opgave uden vores assistance, når projektet er tilendebragt.  

Ressourcer ved akut behov 

Med flere end 80 konsulenter, der alle er specialiserede inden for økonomifunktionen, garanterer vi, at vi kan matche de rette kandidater til jeres behov. Vi står klar til at træde til med meget kort varsel, hvilket sikrer, at I kan spare tid og penge på den korte bane ved at benytte vores interim-konsulenter. Derudover muliggør vores tilstedeværelse, at I kan frigive interne ressourcer til rekruttering af permanente kandidater til den specifikke rolle.

Uafhængig ekspertise 

Som eksterne konsulenter er vi ikke påvirket af jeres organisations historie eller kultur, hvorfor vi kan tilbyde upartisk rådgivning på baggrund af vores markedsindsigt og erfaring. Vi vil observere og analysere jeres nuværende processer og bidrage med vores rådgivning omkring, hvilke forbedringsmuligheder vi vurderer, at jeres organisation har brug for fremadrettet. I kan derfor forvente en større værdiskabelse af vores tilstedeværelse, end blot det arbejde vi udfører i den midlertidige rolle. 

Langsigtet værdiskabelse

Vi identificerer mulige procesoptimeringer i jeres organisation i løbet af projektet. I kan derfor forvente at modtage et optimeringskatalog baseret på vores erfaringer og observationer hos jer. Dette gør vi for at sikre, at den værdi, vi skaber, er langsigtet - også efter vores konsulenter har forladt jeres organisation og projektet er tilendebragt.

Vejledning og vidensdeling 

Jeres team vil ligeledes opleve et kompetenceløft, da vi deler vores viden samtidig med, at vi implementerer nye processer i jeres organisation. Når vores rolle er opfyldt, sikrer vi en effektiv overdragelse til nøglemedarbejdere, således at I fremadrettet er selvkørende.

Sådan arbejder vi

Step 1: Management og ledelse

For at sikre løsninger af højeste kvalitet allokerer vi en projektansvarlig manager til alle opgaver. Vedkommende har det overordnede ansvar for projektet og arbejder tæt sammen med jer og jeres team. Manageren håndterer de daglige udfordringer og styrer projektets forløb, således at den forventede værdi og resultater opnås. 

Step 2: Organisering af projektet

Vi arbejder tæt sammen med jeres organisation for at finde de rette kandidater til projektet. Vores konsulenter har et omfattende netværk af kompetente PwC-kollegaer, som kan understøtte med viden og ressourcer gennem hele projektet. Såfremt projektet ændrer karakter eller kræver nye kompetencer, tilpasser vi teamet i overensstemmelse hermed. 

Step 3: Transperans og løbende statusmøder

I begyndelsen af et projekt afsættes tid til at forstå de udfordringer, som jeres team og organisation står overfor. Dette giver os mulighed for at skræddersy løsninger, der er nøje afstemt jeres behov. I løbet af projektet holder vi regelmæssige statusmøder for at drøfte fremskridt og udfordringer, da ærlig og åben dialog altid fører til de bedste resultater. 

Step 4: Forankring i jeres organisation

Vores projekter er aldrig skabt for en organisation, men rettere i samarbejde med en organisation. Denne lille, men betydelige forskel betyder, at vi skaber løsninger, der kan skræddersyes til jeres specifikke behov. Vores metoder og værktøjer er baseret på international ’best practice’, men samtidig tilpasset således, at de matcher netop jeres situation.

Step 5: Overdragelse og optimeringskatalog

Efter et projekt er afsluttet, overdrager vi et optimeringskatalog til jer. Dette katalog indeholder alt dokumentation, som jeres team har behov for til at overtage løsningen og forbedre den i fremtiden. Vi bestræber os på at videregive vores viden og færdigheder til jeres team, men såfremt spørgsmål opstår efterfølgende, står vi naturligvis altid til rådighed.

Step 6: Skalérbarhed og tilgængelighed

Forandring er en naturlig del af enhver organisation. Vores arbejde er derfor skalérbart, såfremt situationen ændres. Hvis vi eksempelvis forudser en flaskehals, har vi mulighed for at inddrage ekstra ressourcer, og såfremt der er behov for nye kompetencer, kan vi omstrukturere teamet. Desuden dokumenteres alle foretagne processer, således at jeres team altid er i stand til at overtage efter projektet er tilendebragt. 

Uanset hvilke udfordringer I står over for – er vi klar til at assistere dig

Vi vil rigtig gerne høre fra dig - uanset om I står over for en udfordring, der kræver assistance her og nu, eller om I ønsker en snak vedrørende en langsigtet plan for, hvordan I kan få udbytte af vores konsulentydelser. Som udgangspunkt vil vi altid sætte os ind i jeres konkrete udfordringer, hvorefter vi kan udarbejde den rette løsning – tilpasset jeres organisation, budget og tidshorisont.

Kontakt os

Thomas Stockmarr

Thomas Stockmarr

Partner, CFO Service, Hellerup, PwC Denmark

Tlf: 3093 4205

Johan Bogentoft

Johan Bogentoft

Partner, CFO Service, Hellerup, PwC Denmark

Tlf: 3945 3105

Kristian  Frederiksen

Kristian Frederiksen

Partner, CFO Service, Aarhus, PwC Denmark

Tlf: 9123 0050

Følg PwC