Intern Revision

Forstå risikofaktorer og træf klogere beslutninger.

I en foranderlig verden med risici, kontroller og compliance tilbyder vores Internal Audit Services assistance til at sikre styringen af jeres organisation, således at I er i stand til at træffe de rette beslutninger. Vi hjælper jer med at forstå de potentielle implikationer af de risici jeres organisation står overfor.

Ved brug af den seneste teknologi og datadrevne løsninger, sikrer vi, at jeres interne revision er relevant, strømlinet og agil.

Vi kan bl.a. hjælpe jer med:

  • Håndtering af regulatoriske ændringer
  • Håndtering og optimering af international rapportering
  • Forberedelse af en børsnotering.

Best practice

Når I arbejder med os, får I adgang til vores omfattende viden om intern revision, der er opbygget gennem vores relationer med organisationer på tværs af brancher lokalt og globalt. Uanset hvilke udfordringer I står overfor, kan vi rådgive jer om de nødvendige revisionshandlinger, der skal foretages for at dokumentere jeres forretningsaktiviteter og markeder.

Et team af specialister

Internal Audit Services råder over tekniske specialister inden for eksempelvis Data Analytics og Cyber Security. Uanset om størrelsen af jeres konsulentteam vokser, vil I altid kun være tilknyttet én kontaktperson, hvilket betyder, at jeres ressourcebehov til administration af projektet ikke øges i takt med en eventuel skalering.

Fleksibel tilgang

I mange organisationer og brancher er intern revision ved at ændre sig fra en årlig roterende cyklus til en risikobaseret tilgang. Dette indebærer en løbende risikovurdering, der benyttes til at tilpasse hvilke områder og kontroller, der skal prioriteres. Vi tilbyder derfor fuld fleksibilitet i relation til at skabe den løsning, der giver mest værdi i jeres organisation.

Hurtig opsætning

Vi investerer i risikostyringsmetoder, teknologier og uddannelse, således at I kan bruge jeres ressourcer på noget andet. Dette betyder, at vi altid er opdaterede inden for alle aspekter af revision og interne kontroller. Vi kan give jer den indsigt, I har brug for, når I har brug for den.

Vejledning og vidensdeling

Jeres team kan forvente et kompetenceløft, da vi videndeler med jer samtidig med, at vi implementerer nye processer i jeres organisation.

Globalt netværk

I PwC er vi en aktiv del af et globalt netværk, hvor vi alle arbejder med de samme høje standarder for vores services. Såfremt det er nødvendigt, koordinerer jeres PwC-konsulent med vores internationale kollegaer, hvilket sikrer, at I altid har adgang til den nyeste viden samt lokal forståelse for internationale markeder.

Kontakt os

Trine Vestengen Hopkins

Partner, Leder af Risk Assurance, København, PwC Denmark

5215 0003

E-mail

Johan Bogentoft

Partner, CFO Service, Hellerup, PwC Denmark

3945 3105

E-mail

Følg PwC