Vores ledelse

I vores tilgang til ledelse ønsker vi at gå foran og stimulere modet til at stå frem, tage initiativ og fremme åbenhed, ansvarlighed og fællesskab. PwC er et partnerskab, og dermed er det også afgørende for udviklingen af vores virksomhed og mennesker, at vi dyrker en åben dialog og formår gennem de rette processer og ledelsesorganer at skabe aktiv og reel inddragelse på vejen mod de bedste beslutninger.

Direktion

PwC’s direktion (Management Board) er ansvarlig for den daglige ledelse af PwC i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer. Den består af:

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør Tlf: 3945 3232 E-mail

Kim Füchsel

Managing Partner og direktør Tlf: 3945 3216 E-mail

Lars Baungaard

Direktør, Markets Tlf: 3945 3308 E-mail

Christian Fredensborg Jakobsen

Direktør, Assurance Tlf: 3945 3049 E-mail

Jan M. Huusmann

Direktør, Tax Tlf: 3945 9452 E-mail

Michael Eriksen

Direktør, Advisory Tlf: 3945 9271 E-mail

Bestyrelse

PwC's bestyrelse består af seks kapitalejervalgte medlemmer samt to medarbejdervalgte medlemmer. PwC’s bestyrelse bliver valgt af kapitalejerne for en treårig periode på partnerselskabets generalforsamling. De medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges hvert fjerde år. Bestyrelsen består af:

Christian Klibo

Formand Tlf: 4041 9520 E-mail

Claus Lindholm Jacobsen

Næstformand Tlf: 8932 5528 E-mail

Gert Fisker Tomczyk

Tlf: 3945 3099 E-mail

Klaus Okholm

Tlf: 8932 5680 E-mail

Bjørn Jakobsen

Tlf: 9615 4935 E-mail

Knud Fisker

Medarbejdervalgt Tlf: 9611 1832 E-mail

Peter Fogh

Medarbejdervalgt Tlf: 3945 9919 E-mail