PwC er det danske forsvars stolte rådgivningspartner

Vores dedikerede specialister leverer stærke løsninger til forsvarsindustrien.

PwC prioriterer Forsvaret

Med det nye forsvarsforlig Vilje og evne til at tage ansvar - Dansk forsvar og sikkerhed 2024-2033, skal der investeres cirka 143 mia. kroner i dansk forsvar og sikkerhed frem mod 2033. Forliget betyder bl.a., at Forsvarets økonomiske fundament genoprettes gennem en bedre økonomi- og forligstyring. Herudover skal der ske et løft af dansk forsvar og sikkerhed gennem øgede investeringer i nye kapaciteter.

I Danmark er vi mere end 500 professionelle inden for it-strategi, digital transformation, cybersikkerhed, dataanalyse, arkitektur, risiko og compliance. Vores team har stor erfaring med at hjælpe danske og internationale virksomheder med at løse komplekse problemstillinger og skabe resultater.

Vi har etableret et globalt netværk af ledende forsvarsspecialister, der udveksler erfaringer på tværs af landekontorerne og med udvalgte forsvarsspecialister fra nationale forsvar og internationale stabe, herunder NATO – med det formål at forstå den komplekse verden, vi lever i, og ikke mindst at være på forkant med de løsninger, vores respektive kunder tilbydes.

Der er stærk overensstemmelse mellem Forsvarets strategiske indsatsområder og PwC’s kompetencer. I dag støtter vi Forsvaret med flere forskellige vigtige opgaver, som har strategisk relevans for organisationen - særligt inden for cyber- og informationssikkerhed samt økonomistyring. Vi har dedikerede ressourcer med ekspertviden inden for nogle af Forsvarets vigtigste indsatsområder, som er klar til at bistå Forsvaret på deres transformation.

 

Dedikeret rådgivning til forsvaret
PwC har et specialiseret rådgivningsteam til forsvaret

Ekspertise direkte fra forsvaret
Vores konsulenter har alle selv erfaring fra forsvaret

Globalt samarbejde
Vi har etableret et globalt netværk af ledende forsvarsspecialister

Sammenhængen mellem PwC’s styrker og Forsvarets indsatsområder

I en tid, hvor cybertruslen er højere end nogensinde før,  er det alfa og omega at beskytte kritiske data og digitale identiteter. Derfor har vi globalt hos PwC 3.500 dedikerede specialister i cyber- og informationssikkerhed, som hver dag arbejder for at beskytte vores kunders aktiver. 

Med 50 lokale forsvars-specialister og -analytikere, der repræsenterer kompetencer inden for alle værn, domæner og kapaciteter, er vi stolte af at gå forrest og hjælpe Forsvaret med at beskytte danskerne. Vi har markedsledende kompetencer indenfor kortlægning og håndtering af risici ift. kritiske aktiver samt implementering af it-systemer til beskyttelse af almene og privilegerede digitale identiteter og deres adgang til kritisk data.

I Danmark er vi mere end 200 dedikerede specialister i økonomistyring. Vi har indgående erfaring med statslig økonomistyring, som sikrer, at forsvaret opnår en sammenhængende og transparent økonomistyring på både kort, mellem og lang sigt. Det gør vi bl.a. ved at sikre sammenhængen mellem opgaver, aktiviteter, kapaciteter og økonomi. Vores indsigt i forsvarsindustrien og dens projekter medvirker til en robust økonomistyring, hvor der skabes overblik og sammenhæng mellem projektets faglige fremdrift og det økonomiske afløb gennem hele projektets levetid.

Forsvaret møder ofte udfordringer, der dækker over flere landegrænser - alle med forskellige regulativer, formater og forhold. Dog alle med stor betydning for lokale civile. Derfor arbejder vi hos PwC med specialister fra hele verden, som gennem ekspertviden leverer værdifuld information til de lokale teams. I vil dog altid have et lokalt rådgiverteam, der selv koordinerer med de rette kompetencer, så I kan fokusere på jeres kerneydelser.

Vi opfordrer vores medarbejdere til at være aktive i Forsvaret

Forsvaret er en helt speciel arbejdsplads, og det kan være kompliceret at rådgive om, hvis man ikke kender til organisation, kultur og arbejdsgange. Derfor har flere af vores forsvarsspecialister også en baggrund i forsvarsindustrien. 

Vi er stolte af at have medarbejdere, der er en del af Reservestyrken, som er ansat på en rådighedskontrakt, så de kan trække i uniform for Danmark, hvis det skulle blive nødvendigt. Det giver ikke kun gode muligheder for de enkelte medarbejdere, men giver også vores kunder i det danske forsvar en række rådgivere, der ved, hvilke behov, industrien har. På den måde kan PwC give den mest specialiserede rådgivning.

Partnere med Velkommen Hjem

Hos PwC er vi stolte af at være partnere med Velkommen Hjem, der støtter veteraner i overgangen til det civile liv. Organisationen hjælper med at sætte fokus på, hvordan soldaters militære kompetencer og erfaring kan bringes i spil i det civile erhvervsliv, så de får en god oplevelse, når de træder ud af tjeneste. Dét vil vi gerne bidrage til i PwC, og vi stiller derfor op med en række mentorer, der hjælper mentees til en god start i erhvervslivet. Flere af vores medarbejdere kommer selv med en militær baggrund, så de kender til udfordringerne og brænder for at hjælpe de tidligere soldater tilbage til det civile liv.

Læs mere om Velkommen Hjem her – og mød os til Flagdagen den 5. september 2024.

Vi er globalt i PwC mere end 30.000 dedikerede specialister i forsvarsindustrien med lokalt forankrede teams, der leverer services og løsninger til 85 ud af verdens 100 største aktører inden for forsvarsindustrien, herunder de 25 største virksomheder i sektoren.

Contact us

Marc  Jerner

Marc Jerner

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tel: 4099 4698

Lars Miguel Paredes

Lars Miguel Paredes

Partner, CFO Advisory, PwC Denmark

Tel: 2939 2369

Følg PwC