Skat og skatterådgivning

Få skatterådgivning hos PwC. Over 170 danske og udenlandske skattespecialister rådgiver om skat. Skab værdi for din bundlinje. Kontakt en skatterådgiver her.

 

Skatteplanlægning og skatterapportering er blevet mere omfattende og uigennemskuelig for virksomheder. Samtidig betyder det mere for virksomhedens økonomi og omdømme. Hyppige ændringer i skattelovene sætter både danske og udenlandske virksomheder under et stort pres. Søger du efter en skatterådgiver, der kan føre dig sikkert gennem skatteregler og -rapporteringer, så læs videre her.

Skatterådgivning, der fokuserer på din bundlinje

PwC's 178 danske skattespecialister tilbyder løsningsorienteret skatterådgivning, der tager udgangspunkt i dine skattemæssige udfordringer og skaber værdi på bundlinjen. Din faste kontaktperson og skatterådgiver trækker på alle PwC specialister, såsom økonomer og revisorer, i det omfang det er nødvendigt for at skabe en løsning, der understøtter dine forretningsmæssige mål.

Har du behov for løsninger på tværs af grænser, har PwC et netværk med mere end 36.500 dedikerede skattespecialister, der kan hjælpe dig med international skatterådgivning. Du får individuel service med en lokal ekspertise i et globalt netværk.

Kontakt en skatterådgiver fra PwC øverst til højre og aftal et uforpligtende møde, hvor vi kan tale om hvordan vi bedst kan rådgive dig om skat.

Human Resource Services hjælper med skat og jura

Mange problemstillinger omkring skat og jura opstår i krydsfeltet mellem medarbejder og virksomhed. Vi kan hjælpe jer videre, hvis I har spørgsmål til arbejde på tværs af landegrænser, aflønning, selvangivelse, afskedigelser og meget mere.

 

Seneste nyheder og udgivelser

Endnu en dansk regel er EU-stridig

SEL § 31, stk. 2, 2. pkt. For et par uger siden fastslog EU-Domstolen i Brevola-afgørelsen, at det ikke er foreneligt med EU-retten, at et dansk selskab med henvisning til territorialprincippet nægtes ret til at fradrage et tab fra et fast driftssted i udlandet, når tabet er "endeligt" som følge af, at det faste driftssted ophørte. Læs mere

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Nye forventninger fra forbrugere og offentligheden lægger pres på medie- og underholdningsbranchen

Den hastige udvikling i medie- og underholdningsbranchen har bevæget sig ind i en ny dynamisk fase. Og i en tid med vækst er der tre helt afgørende faktorer, som stiller nye krav til alle virksomheder i branchen: konvergens, forbindelsen til forbrugerne og behovet for at opbygge tillid.Det viser PwC’s årlige undersøgelse Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Betal restskat senest den 2. juli og slip med en lavere rente

Skylder man penge i skat, er det en god idé at betale hurtigst muligt. For der er allerede løbet 1,7 % p.a. på i dag-til-dag rente siden den 1. januar 2018, og efter den 2. juli 2018 erstattes dag-til-dag renten med et fast tillæg på 3,7 %. Hvis du vil spare penge, bør du derfor betale nu, lyder anbefalingen fra PwC.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Kunstig intelligens (AI) vinder frem blandt forbrugerne

Næsten en tredjedel af forbrugerne forventer at købe såkaldte AI-enheder i en nær fremtid, og shopping via smartphones er mere end fordoblet i løbet af seks år. På trods af udsigten til en mere digital fremtid, stiger shopping i fysiske butikker dog fortsat. Det viser PwC’s rapport PwC’s Global Consumer Insights.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Urigtige oplysninger om PwC og Kromann Reumert i pressen

I fredags skrev nichemediet InsideBusiness en artikel om, at PwC skulle have planer om at købe sig ind i advokathuset Kromann Reumert. Det kan vi i PwC fuldstændigt afvise. Artiklen spredte sig i løbet af dagen til bl.a. FinansWatch og AdvokatWatch, og PwC har været i kontakt med medierne for at få artiklerne rettet.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Høringsforslag om ændring af CFC-reglerne

Efter et nyt lovudkast ændres reglerne om CFC-beskatning, for at de bliver i overensstemmelse med EU’s skatteundgåelsesdirektiver. Det medfører bl.a., at der kan ske CFC-beskatning i flere tilfælde, at flere indkomstarter henregnes til CFC-indkomst, og at CFC-reglerne bliver endnu mere komplekse. Læs mere

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Høringsforslag om ændring af reglerne om indgangsværdier, exitbeskatning og henstandsordningen

Efter et nyt lovudkast bliver reglerne om fastsættelse af den danske skattemæssige værdi for aktiver og passiver, der bliver omfattet af dansk skattepligt, forbedret, mens hen-standsordningen vedrørende exitbeskatning af aktiver og passiver, der går ud af dansk skattepligt, forringes, idet afdragsperioden forkortes fra 7 år til 5 år.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Kontakt os

Thomas Bjerre
Partner, Head of Tax, København
Tlf: 3945 3824
E-mail

Claus Høegh-Jensen
Partner
Tlf: 3945 3303
E-mail

Følg PwC