Sustainability & non-financial assurance

Sustainability & non-financial assurance hos PwC

Vores specialister har stor revisions- og rådgivningserfaring inden for sustainability og CSR ved et bredt kendskab til forskellige brancher. Som en del af PwC’s globale netværk samarbejder vi med specialister verden over, hvilket giver os mulighed for at matche jeres behov for specifikke kompetencer inden for sustainability og business ethics i en global kontekst med lokal tilstedeværelse.

Seneste nyheder

DAC6 – Skatteministeriet offentliggør udkast til lovforslag

DAC6 – Skatteministeriet offentliggør udkast til lovforslag

Skatteministeriet sendte den 9. juli 2019 et udkast til DAC6-lovforslaget i høring. DAC6 er et EU-direktiv, der skal implementeres i dansk ret inden årets udgang og handler grundlæggende om, at mellemmænd (rådgivere) eller virksomheder skal indberette visse typer af rådgivning til skattemyndighederne. Lovforslaget indebærer, at udbydere af potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger pålægges at indberette oplysninger herom til skatteforvaltningen med henblik på, at skatteforvaltningen vil kunne underrette andre EU-landes skattemyndigheder om sådanne ordninger. De ordninger, der er omfattet af indberetningspligten, er defineret ved hjælp af såkaldte kendetegn (”Hallmarks”) og kan også omfatte transaktioner, der ikke sædvanligvis opfattes som aggressive.

Kontakt os

Jens Pultz Pedersen

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9234

Følg PwC