Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bæredygtighed: Udfordringer og løsninger

Bæredygtighed er kommet øverst på dagsordenen hos virksomheder og den offentlige sektor verden over. De traditionelle forretningsmodeller bliver udfordret af globale megatrends som klimaforandringer og social ulighed, ligesom interessenter i stigende grad stiller øgede krav om ansvarlighed. Det indebærer, at en række risici skal håndteres systemisk, men åbner samtidig op for nye muligheder for at skabe værdi og positiv påvirkning (impact) på omverdenen.

Vi samarbejder med alle dele af dansk erhvervsliv og det offentlige, og med vores tværfaglige ekspertise hjælper vi med omstillingen til en mere bæredygtig fremtid.

Håndtering af CO2 og udvikling af klimaberedskab

Virksomheder og den offentlige sektor er i fortsat højere grad nødt til at forholde sig til klimaforandringer. Dels fordi forandringerne har en konkret påvirkning på organisationers finansielle og driftsmæssige formåen, på vores samfund og på vores verden. Dels fordi øget regulering stiller større krav til, at der tages ansvar inden for denne agenda. Læs mere om håndtering af CO2, andre emissioner og udvikling af klimaberedskab, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Bæredygtigt indkøb og håndtering af forretningspartnere

Virksomheder såvel som offentlige aktører indgår alle i en værdikæde, hvor hvert led har en påvirkning på deres interessenter og omverdenen. For nogle interessenter - som fx medarbejdere og kunder - er det ofte ikke tilstrækkeligt, at en virksomhed kan vise økonomisk overskud, men derudover også social ansvarlighed og samfundssind ved at se på den samlede værdikæde. Læs mere om bæredygtighed i værdikæden, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Ansvarlige investeringer og ESG-forhold

Gennemsigtighed, kvalificerede beslutningsprocesser, aktivt ejerskab, pålidelig kommunikation og kontinuerlig forbedring er nøgleord inden for ansvarlige investeringer. Alle virksomheder og organisationer er udsat for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, som kan afhjælpes og styres med robuste og systematiske processer. Tilsvarende giver ESG-forhold også mulighed for at skabe værdi gennem positiv påvirkning. Læs mere om ansvarlige investeringer og ESG-forhold, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Finansiering af grøn omstilling og bæredygtige løsninger

Finansiering af grønne og mere bæredygtige løsninger er blevet et væsentligt tema for danske og internationale investorer, virksomheder, den finansielle sektor, offentlige myndigheder og andre aktører. Klimaforandringer og behov for bedre udnyttelse af jordens ressourcer er en realitet, og flere steder er lovgivning om bæredygtig finansiering på vej. EU’s Green Deal - den grønne pagt - får betydning på tværs af sektorer og landegrænser med bl.a. et mål om CO2-reduktion til netto-nuludledning i 2050 - Net Zero - og en taksonomi, der skal danne et fælles sprog for denne ambition. Læs mere om bæredygtig finansiering, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Inklusion og diversitet

Diversitetsagendaen har aldrig været vigtigere for virksomheder end nu. Det er der flere grunde til. For det første peger flere analyser på, at virksomheder med mangfoldighed i ledelsen klarer sig bedre rent økonomisk. For det andet er forventninger fra omverdenen, herunder kunder og medarbejdere, til diversitet og inklusion steget, og flere virksomheder ønsker i dag at arbejde med området, bl.a. for at tiltrække og fastholde talent. Læs mere om eksisterende og fremtidig, national og europæisk lovgivning, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Tværgående overvejelser

Bæredygtighedsstrategi og transformation

Udarbejd en strategi for ansvarlig virksomhedsdrift, og maksimér jeres værdiskabelse.

Læs mere

Rapportering og erklæringer

Brug gennemsigtighed og robust data som redskaber til at skabe tillid og fremme resultaterne på bæredygtighedsområdet.

Læs mere

Ansvarlighed og governance

Brug ledelse og compliance som redskaber til at forankre bæredygtighed i jeres virksomhed.

Læs mere

{{filterContent.facetedTitle}}

Video: Sådan arbejder erhvervsprofiler med bæredygtighed

Playback of this video is not currently available

2:52

Strategi og rapportering

Hør om Chr. Hansen og Ørsteds arbejde med bæredygtighed i strategien, og få indsigt i aktuelle udfordringer.

Playback of this video is not currently available

2:11

Bestyrelsens rolle

Få indsigt i, hvilket ansvar bestyrelsen har for at prioritere bæredygtighed i virksomhedens aktiviteter.

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Helle Dreyer

Helle Dreyer

Partner, Non-Financial Risk Management & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 6155 5181

Thomas Siersbæk Heller-Njor

Thomas Siersbæk Heller-Njor

Partner, Head of Operations Consulting, PwC Denmark

Tlf: +45 3945 9493

Følg PwC