Sustainability & non-financial assurance

Sustainability & non-financial assurance hos PwC

Vores specialister har stor revisions- og rådgivningserfaring inden for sustainability og CSR ved et bredt kendskab til forskellige brancher. Som en del af PwC’s globale netværk samarbejder vi med specialister verden over, hvilket giver os mulighed for at matche jeres behov for specifikke kompetencer inden for sustainability og business ethics i en global kontekst med lokal tilstedeværelse.

Seneste nyheder

Global Entertainment and Media Outlook 2018-2022

Global Entertainment and Media Outlook 2018-2022

Den hastige udvikling i medie- og underholdningsbranchen har bevæget sig ind i en ny dynamisk fase. Og i en tid med vækst er der tre helt afgørende faktorer, som stiller nye krav til alle virksomheder i branchen: konvergens, forbindelsen til forbrugerne og behovet for at opbygge tillid. Det viser PwC’s årlige undersøgelse Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Endnu en dansk regel er EU-stridig

Endnu en dansk regel er EU-stridig

SEL § 31, stk. 2, 2. pkt. For et par uger siden fastslog EU-Domstolen i Brevola-afgørelsen, at det ikke er foreneligt med EU-retten, at et dansk selskab med henvisning til territorialprincippet nægtes ret til at fradrage et tab fra et fast driftssted i udlandet, når tabet er "endeligt" som følge af, at det faste driftssted ophørte. Læs mere

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Nye forventninger fra forbrugere og offentligheden lægger pres på medie- og underholdningsbranchen

Den hastige udvikling i medie- og underholdningsbranchen har bevæget sig ind i en ny dynamisk fase. Og i en tid med vækst er der tre helt afgørende faktorer, som stiller nye krav til alle virksomheder i branchen: konvergens, forbindelsen til forbrugerne og behovet for at opbygge tillid.Det viser PwC’s årlige undersøgelse Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Tillid er noget, man gør sig fortjent til

Tillid er noget, man gør sig fortjent til

Jakob Thisted Binder er 28 år gammel og har været i PwC siden 2015. Jakob har læst HD i 4 år og derefter cand.merc.(aud.). I dag arbejder han som Senior Manager i PwC’s revisionsafdeling med fokus på mellemstore virksomheder. Nu kan Jakob også skrive titlen som statsautoriseret revisor på CV’et, hvilket har været et mål for ham, siden han var 19 år gammel.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Nyt om skat, uge 26 - internationale rapporteringsstandarder

Nyt om skat, uge 26 - internationale rapporteringsstandarder

Den nuværende implementeringstendens af internationale rapporteringsstandarder, f.eks. SAF-T, stiller øgede krav til danske virksomheder. Men hvilke krav er der tale om, og hvordan kan danske virksomheder bedst sikre sig mod at efterleve regler om afrapportering? Bliv klogere på dette i denne episode af Nyt om Skat.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Betal restskat senest den 2. juli og slip med en lavere rente

Skylder man penge i skat, er det en god idé at betale hurtigst muligt. For der er allerede løbet 1,7 % p.a. på i dag-til-dag rente siden den 1. januar 2018, og efter den 2. juli 2018 erstattes dag-til-dag renten med et fast tillæg på 3,7 %. Hvis du vil spare penge, bør du derfor betale nu, lyder anbefalingen fra PwC.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Sidste nyt fra energi- og forsyningsområdet, juni 2018

Sidste nyt fra energi- og forsyningsområdet, juni 2018

Regulering af forsyningssektoren udvikler sig som aldrig før. I elsektoren er indtægtsrammebekendtgørelsen blevet opdateret og Energitilsynet har udsendt foreløbige indtægtsrammer for 2018. I fjernvarmesektoren er en helt ny regulering på trapperne. Energistyrelsen er på vej med tre nye vejledninger, som skal bane vejen for en regulering bestående af indtægtsrammer, benchmarking og forrentning af investeringer.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Har din virksomhed styr på de nye internationale rapporteringskrav?

Har din virksomhed styr på de nye internationale rapporteringskrav?

Danske virksomheder med internationale aktiviteter møder hyppigere nye og øgede krav til skatte- og afgiftsmæssig compliance. De nye krav er et resultat af europæiske skattemyndigheders stigende fokus på skattemæssig transparens i virksomhedernes transaktionsdata, effektiv opkrævning af skatter og afgifter samt et generelt politisk ønske om at reducere momsgabet.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Kom i gang med Robotics – Step 1

Kom i gang med Robotics – Step 1

En pulsmåling foretaget af PwC viser, at 45 % anser robotics som den mest revolutionerende nyere teknologi. Det kræver dog en smule forarbejde at få den optimale start på en implementering, men herefter er der et markant udbytte at hente. Få indsigt i, hvordan din virksomheds økonomifunktion kommer bedst muligt i gang med en RPA-implementering, samt hvilke overvejelser der bør gøres i forbindelse med dette.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Kontakt os

Jens Pultz Pedersen
Director
Tlf: 3945 9234
E-mail

Følg PwC