Bæredygtighed

Et vilkår for succes

Kunder, medarbejdere, investorer og andre interessenter forventer, at virksomheder og organisationer understøtter arbejdet mod en mere bæredygtig fremtid. Det stiller krav til alt fra din strategi, implementering og ikke mindst et effektivt og grundigt rapporteringsarbejde. Vi samarbejder med vores kunder om at omsætte ambitioner til mål og handling. Vi hjælper dig med at navigere i et komplekst landskab af forventninger og lovkrav samt opbygge tillid og skabe værdi på den lange bane.

”Når virksomheder arbejder med bæredygtighed, er det ikke en øvelse, der går på at tjekke bokse af, men at skabe et helt nyt mindset, som skal være en del af en organisations DNA. Vi samarbejder på tværs af vores forretningsområder, og vores eksperter er hver dag med til at sikre, at den bæredygtige rejse, som mange virksomheder er på, er med til at skabe værdi for den enkelte virksomhed og for samfundet."

Brian Christiansen,Partner og Chief Sustainability Operating Officer, PwC Danmark

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Bæredygtighedsstrategi og governance-struktur

For at en bæredygtighedsindsats kan bidrage til både langsigtet bæredygtig vækst og lønsomhed samt have et positivt aftryk på miljøet og samfundet, skal bæredygtigheds-strategien og -arbejdet være forankret i din organisations kernestrategi. En robust og gennemgående forankring og governance-struktur hjælper med at holde fokus på det væsentlige, fremme innovation, bibeholde fokus på forretning, imødekomme forventninger fra eksterne og interne interessenter, tiltrække og fastholde medarbejdere, demonstrere compliance og beskytte din organisations omdømme.

Vi har dyb indsigt i de komplekse og indbyrdes forbundne udfordringer i bæredygtighedsarbejdet, og vi hjælper jer fra start til slut – lige fra strategi og governance til implementering, transformation og rapportering.

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Carina Ohm

Partner, ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2442 8398

E-mail

Klima og miljø

Klimaforandringer og tab af biodiversitet har allerede en væsentlig betydning for markeder og virksomheder, som indebærer risici såvel som muligheder. Med gældende og kommende regulering, samt stigende interesse fra investorer og kunder, oplever virksomheder øget efterspørgsel efter kvantificering af og rapportering på de påvirkninger, risici og muligheder, klimaforandringer og tab af biodiversitet kan have for en virksomhed. 

Vi hjælper jer med at få overblik over jeres klimapåvirkning, beregne CO2-emissioner i scope 1, 2 og 3, sætte troværdige reduktionsmål, identificere reduktionsmuligheder og støtte jer i at implementere TCFD-anbefalingerne og beregne finansiel påvirkning fra klimarisici. Vi hjælper med at skabe en oversigt over natur-relaterede risici og muligheder i henhold til TNFD-anbefalingene ved at sikre forståelse for afhængigheden af naturen i hele værdikæden, måle og rapportere på natur-relaterede indikatorer og skabe natur-positive strategier. 

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Carina Ohm

Partner, ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2442 8398

E-mail

Bæredygtighedsrapportering

Kravene til rapportering om bæredygtighed øges og kommer til at omfatte en stor del af danske virksomheder over de kommende år - direkte eller indirekte. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) hæver barren markant for, hvordan virksomheder skal arbejde med bæredygtighedsdata og -rapportering. Virksomheder skal foretage en dobbelt væsentlighedsanalyse - dvs. en analyse af, hvordan virksomheden påvirker omverdenen, og hvordan omverdenen påvirker virksomheden. Med den opnåede profil for hvad der er væsentligt på baggrund af resultatet fra dobbelt væsentlighedsanalysen, skal virksomheden danne sig overblik over, hvad man allerede gør, og hvad der kræver nye datakilder og rapporteringsprocesser - dvs. en gap-analyse i forhold til virksomhedens hidtidige rapportering.

CSRD indebærer også rapportering ift. EU Taksonomi, et nyt område for alle ikke-børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse store C.

Vi sparrer med jeres virksomhed om at udarbejde en dobbelt væsentlighedsanalyse samt en gap-analyse. I forlængelse heraf hjælper vi med at forankre rapporteringskravene og sikre datakvaliteten gennem regnskabsmanualer samt med at kortlægge processer, identificere risici og interne kontroller. Formålet vil være i videst muligt omfang at inddrage og anvende jeres eksisterende tilgang til rapportering og brug af teknologi på det finansielle område.

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Carina Ohm

Partner, ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2442 8398

E-mail

Brian Christiansen

Partner, Chief Sustainability Operating Officer, København, PwC Denmark

5140 8040

E-mail

ESG-assurance

Med en revisorerklæring på jeres virksomheds ESG-rapportering stiller I jeres virksomhed stærkere over for jeres interessenter, herunder kunder og investorer, som får en større sikkerhed for, at de kan stole på, at jeres ESG-rapportering har den kvalitet, som man kan forvente. Det er med andre ord et kvalitetsstempel. PwC har i en årrække foretaget review af kunders frivillige ESG- og bæredygtighedsrapportering med henblik på at afgive en revisionserklæring med begrænset sikkerhed. Herudover skal nogle kunder rapportere om mængden af de elektriske og elektroniske produkter, de sælger, og det giver vi en særskilt erklæring på (WEEE).

Med implementeringen af EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i dansk lovgivning bliver det lovpligtigt for alle store virksomheder at rapportere om, hvordan de arbejder med bæredygtighed. Derudover skal de indhente en revisorerklæring om pålideligheden af informationerne heri, og hvorvidt rapporteringen i detaljer følger EU’s retningslinjer. Vi hjælper jer ved at udarbejde og afgive den lovpligtige erklæring på, at direktivet er efterlevet, herunder EU’s taksonomi for bæredygtighed, samt at ESG-data og -informationer er indsamlet og aflagt i henhold til den definerede, anførte regnskabspraksis. 

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Carina Ohm

Partner, ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2442 8398

E-mail

Brian Christiansen

Partner, Chief Sustainability Operating Officer, København, PwC Denmark

5140 8040

E-mail

Ansvarlige investeringer

Integration af ESG i investeringsprocesser, aktivt ejerskab, transparens, aktiv anvendelse af ESG-data, pålidelig kommunikation og kontinuerlig forbedring er nøgleord, når vi taler om ansvarlige investeringer. Alle virksomheder og organisationer har ESG-relaterede risici, som kan mitigeres med velfungerende og systematiske processer. Tilsvarende giver ESG-forhold også mulighed for at skabe værdi gennem positiv påvirkning. 

Vi har mange års erfaring med at rådgive om ESG i den finansielle sektor, herunder om due diligence, strategier og politikker. Vi er opdateret på seneste lovgivning og nye tendenser, så vi kan hjælpe jeres virksomhed med at være på forkant.

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Carina Ohm

Partner, ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2442 8398

E-mail

Bæredygtig forretningstransformation

En bæredygtig forretningstransformation har til formål at gøre en virksomhed økonomisk levedygtig, samtidig med at virksomhedens negative indvirkning minimeres, og dens positive indvirkning maksimeres i forhold til det omgivende miljø, samfundet og interessenter. Med en bæredygtig forretningstransformation kommer bl.a. ændringer i driftsmodel, praksisser og politikker, så de understøtter, at virksomheden er både succesfuld og miljømæssigt og socialt ansvarlig. Og hvordan bærer man sig så ad med at transformere forretningen til at arbejde på en mere bæredygtig måde? Det kan vi hjælpe jer med, herunder rådgive jer om data management og hvordan I kan anvende teknologi, som er nødvendigt for at leve op til gældende regulering, og som samtidig kan accelerere jeres transformationsrejse. Derudover tilbyder vi rådgivning inden for bæredygtig transformation af finansfunktionen, drift og forsyningskæder og ikke mindst forandringsledelse og kompetenceudvikling, der er afgørende for at kunne finde løsningerne for fremtiden og få skabt en konkurrencemæssig fordel.

Læs mere om bæredygtig transformation her.

Jesper Andersen

Partner, København, PwC Denmark

2264 3003

E-mail

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Ida Grevenkop-Castenskiold

Senior Manager, PwC Denmark

2960 5714

E-mail

Bæredygtighed i værdikæden

I både en global og lokal kontekst er virksomheders ansvar for bæredygtighed i værdikæden mere afgørende end nogensinde før. Det gælder først og fremmest om at sikre, at der er ordentlige arbejdsforhold og respekt for grundlæggende menneskerettigheder samt om at undgå at medvirke til bestikkelse og korruption. Det er for mange virksomheder også her, størstedelen af deres emissioner sker. Det er relativt håndgribeligt at lave tiltag for at reducere eget energiforbrug eller direkte udledning under produktion, mens det er sværere, når man skal kontrollere og arbejde med sine leverandørers udledninger og energiforbrug.

Vi hjælper jeres virksomhed med  alt fra automatisering af og rapportering på leverandørers CO2-aftryk, evaluering og optimering af supply chain-struktur, måling af miljø- og klimakrav i indkøbsprocesser til, at vi guider jeres virksomhed mod en cirkulær økonomi. Alt sammen noget der er med til at styrke jeres virksomheds bæredygtighedspraksis, og som skaber operationelle fordele og muliggør compliance og opfyldelse af jeres virksomheds bæredygtighedsmål.

Jesper Andersen

Partner, København, PwC Denmark

2264 3003

E-mail

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Skatte- og juridiske aspekter af bæredygtighed

Den grønne omstilling er mere nødvendig end nogensinde før. I takt med at politikerne arbejder intensivt på at skabe ny lovgivning, der skal fremme den grønne omstilling, søger virksomheder i stigende grad grønne alternativer til de konventionelle metoder. I PwC står vi klar til at rådgive jer om alle skattemæssige og juridiske aspekter af bæredygtighed. Vi hjælper jer med rådgivning inden for alt fra bæredygtighed ved skattemæssig due diligence og bæredygtig energitransformation til rådgivning om arbejdsvilkår og ligestilling i jeres arbejdsstyrke samt dataetik. Vi samarbejder med jer om jeres grønne omstilling og infrastruktur og rådgiver om indirekte skatter (CO2, CBAM og ETS), skattemæssig transparens-rapportering, herunder skattestrategier og elementerne i de underliggende tax control frameworks, ligesom vi hjælper jer med at navigere i det komplekse reguleringslandskab, som skal fremme alle aspekter af bæredygtighed. Læs mere om grøn skat og legal her og læs mere om bæredygtig skat her.

Lars Koch Vinther

Partner, København, PwC Denmark

2321 1367

E-mail

Anne-Sophie Sachse Petersen

Partner, Legal, København, PwC Denmark

2912 5961

E-mail

Susanna F. Bjerrum Poulsen

Partner, Corporate Tax, PwC Denmark

5138 4954

E-mail

Catrine Søndergaard Byrne

Partner, Head of Employment, GDPR and Dataethics, København, PwC Denmark

2448 9299

E-mail

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, København, PwC Denmark

5135 7562

E-mail

Social

En virksomhed kan påvirke og påvirkes af individer og grupper omkring den og har et ansvar for at sikre, at deres rettigheder respekteres. Det gælder først og fremmest virksomhedens egne medarbejdere, men det rækker også ud over det. Mennesker, der arbejder i andre virksomheder, som indgår i værdikæden, kunder, slutbrugere og mennesker, der lever i et lokalsamfund, hvor virksomheden har sine aktiviteter, er omfattet af en virksomheds sociale ansvar.

For de fleste danske virksomheder vil en stor del af disse forpligtelser allerede være dækket af eksisterende lovgivning, fx når det gælder arbejdsmiljø, arbejdsmarkedsaftaler, herunder om løn og vilkår, og krav om rapportering, fx om mangfoldighed i ledelsen. Kædeansvar, altså forpligtelsen til at sikre sig, at der også hos leverandører er ordentlige arbejdsforhold, er heller ikke nyt, og mange virksomheder har i dag en Code of Conduct, som de forventer, at deres leverandører kan leve op til. 

Vi samarbejder med jeres virksomhed om at kortlægge og skabe forståelse for, hvem der måtte kunne blive påvirket af jeres aktiviteter, positivt såvel som negativt. Og tilsvarende hvem der kunne påvirke jeres virksomhed og dermed bidrage til, eller forhindre, at I når jeres mål. Det kan handle om evnen til at tiltrække og udvikle de medarbejdere, I har brug for, kvaliteten af jeres produkter og ydelser, og omverdenens tillid til jeres virksomhed, som alle er faktorer, der repræsenterer en værdi for jeres virksomhed, som ikke umiddelbart fremgår af ´jeres finansielle regnskab. Værdien af disse relationer betegnes ofte som ‘immateriel’, men kan være afgørende for jeres succes. Det er derfor nødvendigt at redegøre så fuldstændigt og transparent som muligt for, hvordan jeres virksomhed optræder ansvarligt i jeres relationer med mennesker.

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Carina Ohm

Partner, ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2442 8398

E-mail

Kim Domdal

Partner, Head of Business Transformation, PwC Denmark

3070 1853

E-mail

Governance

God opførsel og ordentlighed har altid været afgørende for virksomheder, men er alligevel i dag vigtigere end nogensinde før. Arbejdet med bæredygtighed integreres i stigende grad i virksomhedernes kernestrategi, og god selskabsledelse er afgørende for, at virksomheder kan være troværdige og skabe værdi med deres bæredygtighedsarbejde. 

Har jeres virksomhed styr på politikker, praksisser og processer, som kan guide den i den rigtige retning? Er I transparente, og kan I dokumentere og rapportere jeres resultater og påvirkninger? Har jeres virksomhed styr på compliance-forhold og risikohåndtering? Og udviser I god forretningsskik, som kan skabe langsigtet værdi og understøtte, at omverdenen kan have tillid til jer? Alt dette og mere er afgørende at forholde sig til i arbejdet med bæredygtighed.

Trine Vestengen Hopkins

Partner, Leder af Risk Assurance, København, PwC Denmark

5215 0003

E-mail

Jeanne Koch Rasmussen

Partner, Risk Assurance, København, PwC Denmark

5386 3678

E-mail

Uddannelse og træning

Den bæredygtige omstilling kræver i mange tilfælde nye og udvidede kompetencer. Kompleks lovgivning og retningslinjer inden for bæredygtighedsarbejdet betyder for mange virksomheder, at upskilling af medarbejdere, ledere, direktioner og bestyrelse er nødvendigt. 

I PwC tilbyder vi en række uddannelses- og træningsmuligheder, som kan hjælpe med at sikre, at din virksomhed er rustet og klar til at gribe de muligheder, som udviklingen inden for bæredygtighed giver, og ikke mindst at I lever op til de krav, som stilles fra omverdenen, herunder kunder, investorer, regulerende instanser mv.

E-learningskurser for medarbejdere og ledere

Med PwC's ESG e-learnings-kurser kan dine medarbejdere få styrket deres viden om ESG-rapporteringsstandarder og -regler. Kurserne giver både grundlæggende viden om ESG samt dybere indblik i specifik regulering. 

Læs mere her

Kompetenceløft til bestyrelser og direktioner

Af bæredygtighedsregnskabsdirektivet, CSRD, fremgår det eksplicit, at bestyrelsesmedlemmer skal have ekspertisen og kvalifikationerne til at håndtere de forretningsmæssige risici, der måtte være forbundet til bæredygtighedsforhold. Det er forudsætningen for, at bestyrelsen kan udføre sit hverv effektivt.

Læs mere her

Brian Christiansen

Partner, Chief Sustainability Operating Officer, København, PwC Denmark

5140 8040

E-mail

Carina Ohm

Partner, ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2442 8398

E-mail

Følg PwC