Ethics Helpline

​I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger. Det er helt afgørende, at vi til hver en tid udlever vores værdier over for vores kunder, hinanden og samfundet. Derfor arbejder vi i PwC ud fra vores Code of Conduct, som er vores globale adfærdskodeks, der med afsæt i vores værdier sætter retningen for, hvordan vi opfører os i PwC.

Høj kvalitet er en forudsætning for vores forretning, og derfor går vi aldrig på kompromis med den høje kvalitet og compliance i hverdagen. I PwC ønsker vi samtidig et arbejdsmiljø, der er sikkert, tillidsfuldt og inkluderende for alle. Det betyder, at alle skal behandles på en fair, ordentlig, lige og respektfuld måde, og I PwC tolerer vi således ingen former for chikane eller diskrimination.

Hvis man har kendskab til eller mistanke om et forhold, en hændelse eller adfærd, der udgør en overtrædelse af lovgivningen, PwC’s Code of Conduct eller PwC’s Global Human Rights Statement, og som man mener PwC bør kende til, er der forskellige muligheder for at komme i kontakt med PwC.

Vi opfordrer personer uden for PwC til at kontakte deres sædvanlige kontaktperson i PwC, som vil være behjælpelig med det videre forløb. For dem, som ikke har en fast kontaktperson, eller som ikke ønsker at benytte denne person som kontaktpunkt, har PwC etableret Ethics Helpline, der sikrer fortrolig rapporteringsadgang til de øverst ansvarlige i PwC. Der kan rapporteres via telefon eller internettet, og man kan vælge at rapportere anonymt. Ethics Helpline drives af Navex, der er en uafhængig tredjepart, der er antaget af PwC til at håndtere rapporteringer. Rapporteringer, der er indgivet til PwC via Ethics Helpline modtages af PwC’s Help & Ethics Board, der vurderer rapporteringen og iværksætte eventuelle relevante undersøgelser.

Du kan gøre brug af Ethics Helpline, hvis du har spørgsmål, bekymringer eller ønsker at rapportere kendskab til eller mistanke om bekymrende, uetiske eller strafbare forhold. Rapportering skal omfatte oplysninger om hændelser, forseelser – eller mistanke herom – der kan have betydning for PwC som firma eller for enkeltpersoner i PwC. Det kan blandt andet omfatte oplysninger om økonomisk kriminalitet, herunder bedrageri, bestikkelse og dokumentfalsk, miljøforurening, hvidvask, alvorlige brud på arbejdssikkerheden samt alvorlige forhold, der retter sig mod partnere eller medarbejdere i PwC, fx vold, krænkelser eller overgreb.

Læs mere om dine rettigheder som registreret i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, tidsrum personoplysninger behandles i og klageadgang i PwC’s persondatapolitik.

Følg PwC