Whistleblower

I PwC har vi en Whistleblowerfunktion, der sikrer fortrolig klage- og rapporteringsadgang til de øverst ansvarlige i vores organisation. Den kan du bruge, hvis du har spørgsmål eller ønsker at rapportere strafbare forhold. Rapportering skal omfatte oplysninger om alvorlige forseelser – eller mistanke herom – der kan have betydning for PwC som helhed, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv og helbred. Det kan blandt andet omfatte oplysninger om alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bedrageri, bestikkelse og dokumentfalsk, miljøforurening, alvorlige brud på arbejdssikkerheden samt alvorlige forhold, der retter sig mod ansatte i PwC, f.eks. vold eller seksuelle overgreb. Endelig kan det omfatte overtrædelser af PwC’s Global Human Rights Statement.

PwCs whistleblowerfunktion er anmeldt og godkendt af Datatilsynet.

Stil dit spørgsmål igennem Whistleblower funktionen

Brug formularen herunder til at beskrive det forhold eller spørgsmål, som har fået dig til at kontakte os og vedhæft eventuelt relevante filer. Når du trykker ”Afsend”, modtager vores bestyrelsesformand, administrerende direktør og juridiske chef din henvendelse.

Hvis din henvendelse drejer sig om en af de tre ovenstående personer, skal du markere boksen for den af de tre personer, som din henvendelse vedrører, og din henvendelse bliver alene sendt til de to øvrige personer.

Vi tilstræber så vidt muligt at sikre dig fuld fortrolighed, hvis du ønsker det, og du modtager en bekræftelse på din mail inden for tre arbejdsdage.

Kontakt os

Tim Løvschal
Juridisk Chef, Advokat, LL.M.
Tlf: 3945 3360
E-mail

Følg PwC