Samfundsansvar i PwC

Hos PwC tager vi ansvar og brænder for at gøre en positiv forskel - for vores kunder, for hinanden og for samfundet. Vi ser det som en naturlig del af vores forretning at være med til at løse nogle af de store udfordringer, verden står overfor. Vores vision for arbejdet med samfundsansvar er, at “PwC skal være en samfundsansvarlig virksomhed, som gør en positiv forskel for mennesker og miljø. Vi forpligter os til aktivt at anvende vores rolle som videnhus til at påvirke mindset hos os selv og vores omverden og dermed bidrage til en mere bæredygtig fremtid for vores medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder og nærmiljø.”

Vi har særligt fokus på ‘Mennesker’, ‘Miljø’ og ‘Mindset’. Disse tre fokusområder danner - sammen med et fokus på governance - rammen for vores arbejde med samfundsansvar og understøtter vores purpose om at skabe tillid i samfundet og løse væsentlige problemstillinger samt vores overordnede strategi Tillid25.

Aktuelt

PwC støttede Danmarks Indsamling 2024

PwC støttede endnu en gang Danmarks Indsamling, der i år samlede ind til verdens sultne børn. Med vores engagement ønsker vi at støtte børn og unge. I PwC tror vi på, at væsentlige problemstillinger bedst løses i fællesskab, og vi er glade for at kunne bidrage til Danmarks Indsamling.

Miljø: PwC viser grønt lederskab med ny elkøbsaftale

PwC Danmark har netop indgået en elkøbsaftale (PPA) med Better Energy, som fra oktober 2023 via en nyetableret solcellepark leverer, hvad der svarer til det samlede strømforbrug for PwC Danmarks kontorer i hele landet. Med aftalen sikrer PwC dermed som de første i branchen, at der reelt produceres mere grøn strøm i Danmark. PwC skifter dermed også fra at bruge grønne certifikater, der hidtil har sikret 100 % grøn strøm i PwC, til en løsning, der nu også tilfører ny, grøn energi til elnettet.

Læs mere her

Mennesker: FamilieLiv-pakken opgraderes

PwC fordobler nu betalt orlov fra 12 til 24 uger for fædre og medforældre. Samtidig opgraderes alle vores medarbejderes vilkår og muligheder med PwC’s FamilieLiv-pakke, som blev lanceret sidste år. De nye tiltag skal bl.a. stille alle medarbejdere lige samt skabe gode forudsætninger for, at PwC’s medarbejdere kan opnå den rette balance mellem privatliv og arbejdsliv, også når de vender retur fra orlov. Læs mere her.

Mennesker

Mennesker er kernen i vores forretning, og vores ambition er at arbejde målrettet på at give vores medarbejdere et godt arbejdsliv med særligt fokus på fleksibilitet, wellbeing, upskilling og diversitet. Det betyder, at vi er en inkluderende arbejdsplads, der sikrer, at vores medarbejdere trives og udvikler sig, og at de kan opnå den balance, de ønsker mellem arbejdsliv og privatliv. Vores medarbejdere skal - når de forlader PwC - tage herfra både personligt og fagligt stærkere, end da de startede deres ansættelsesforhold.

Læs mere om, hvad vi gør

Miljø

Miljøudfordringerne, herunder klimaudfordringerne, er tydelige for alle, og medarbejdere, kunder og andre interessenter forventer, at virksomheder bidrager til, at vi når målene i Parisaftalen, der er sat for at vende udviklingen. Vores forpligtelse for dette område er at være net zero med 2030-målsætninger og herunder engagere og motivere vores medarbejdere og leverandører til at agere mere bæredygtigt.

Læs mere om, hvad vi gør

Mindset

Vi lever af vores viden, og i PwC ønsker vi at tage ansvar for, at vi udnytter vores rolle som videnhus til at skubbe vores omverden i den rigtige retning inden for arbejdet med samfundsansvar. Vores ambition inden for Mindset er, at vi skal være brancheførende inden for at generere viden, som kan gøre os og vores omverden klogere og bidrage til at påvirke vores interessenters mindset i forhold til at skabe en mere bæredygtig fremtid - herunder de kunder, som vi rådgiver i kraft af vores services inden for Sustainability.

Læs mere om, hvad vi gør

Governance

I PwC har vi også fokus på at drive en ansvarlig forretning, og vores ambition for vores arbejde med governance er, at PwC, som den førende revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed i branchen, skal være brancheførende på ESG-rapportering, hvilket indebærer øget transparens i forhold til governance, som kan være med til at understøtte PwC’s overordnede formål om at styrke tilliden i samfundet.

Vi har for regnskabsåret 2020/21 fået eksternt review på vores klimarapportering.

Få inspiration til din egen rapportering

Kontakt os

Tina Larsen

Director, PwC Denmark

Følg PwC