Tillid mellem mennesker er en gave, der er værd at dele

Hos PwC engagerer vi os i en række sociale netværk og partnerskaber, der skaber bedre rammer for bl.a. børn og unge og fremmer diversitet. Sammen ønsker vi at styrke tilliden mellem mennesker og gøre en forskel. For hinanden og for samfundet.

 

Som en af verdens største revisions- og konsulentvirksomheder spiller PwC en stor rolle i forhold til at løse vigtige globale problemstillinger og udfordringer. Vi bruger vores viden og kompetencer til at engagere os i samfundet bl.a. ved at skabe bedre rammer for børn og unge og fremme diversitet i erhvervslivet. Vores fundament i PwC er vores engagerede medarbejdere og vores fremtid bygger på dygtige unge mennesker. Vi vil gerne være med til at hjælpe endnu flere godt på vej.

PwC støtter børn og unge

PwC har gennem en lang årrække støttet og engageret os i flere projekter, der har sat børn og unge på dagsordenen:
  • Vi støtter Mary Fonden, som identificerer, udvikler og gennemfører projekter på skoler, SFO'er og krisecentre. Gennem vores støtte er vi med til at bekæmpe mobning og ensomhed.
  • Vi samarbejder desuden med Skoleglæde.nu, som hjælper kommuner og skoler med at øge elevers trivsel, sundhed og læringsudbytte. PwC bidrager med vores viden og kompetencer, så elever på skoler landet over får en større forståelse for personligt lederskab og bliver mere økonomisk bevidste.
  • Ungdommens Røde Kors arrangerer ferielejre for udsatte børn og unge i Danmark. Lejrene giver mulighed for at få en uge fyldt med sjove og mindeværdige oplevelser. PwC sørger for, at børnene og de unge får mest muligt ud af ferielejerne ved at evaluere forløbet set fra børnenes og de unges perspektiv.
  • CBS AID ’Turn kids into students’ er en non-profit stundenterorganisation grundlagt af studerende fra CBS. Gennem vores engagement i CBS AID støtter vi op om organisationen, og arbejdet med at kombinere purpose med business. CBS AID driver aktiviteter hvorigennem de studerende indsamler midler til indkøb af nyt skoleudstyr til børn i Bangladesh.
  • PwC samarbejder med MOT, som er en organisation, der ønsker at bidrage til at skabe robuste og trygge ungdomsmiljøer med fokus på 7. - 9. klasse i folkeskolen. Med samarbejdet ønsker PwC og MOT at skabe varme og trygge opvækstmiljøer og klæde unge på til at turde træffe egne valg og vise mod - mod til at leve, mod til at vise omsorg og mod til at sige nej.

Styrk verdens piger

Danmarks Indsamling 2019 sætter fokus på at hjælpe de piger rundt om i verden, som har mest brug for det. PwC engagerer sig i indsamlingen for at støtte og værne om børn og unge, som vi bygger vores fremtid på.

Vil du også være med til at styrke verdens piger? Scan QR-koden i MobilePay eller send dit personlige bidrag via MobilePay til 1212 og skriv DIVIR PwC i beskedfeltet, så fordobler PwC beløbet.

Se mere om PwC's engagement i Danmarks Indsamlingen her

 

Vi engagerer os i at fremme diversitet

Desuden er en anden vigtig agenda for PwC, at fremme diversitet i erhvervslivet, både som virksomhed, men også på et samfundsmæssigt plan. Derfor er PwC, sammen med bl.a. Mærsk, McKinsey & Company, Tryg og Coloplast, medstiftende partner af det nystartede initiativ, Danish Diversity Council, som har til formål at finde fælles diversitetsløsninger i dansk erhvervsliv. Der er blandt andet etableret en CEO Committee, som Senior Partner og adm. direktør i PwC, Mogens Nørgaard Mogensen, er en del af. I komiteen arbejdes der for, at man på øverste niveau af organisationerne finder de bedste strategier samt direkte synliggør de mest talentfulde kvinder i virksomhederne over for ledelsen.

Læs mere om PwC's engagement i Danish Diversity Council

"I PwC vil vi gerne støtte op om udviklingen for at få flere kvindelige ledere, da det ikke blot er en udfordring i vores egen branche, men i samfundet som helhed. Ved at udveksle synspunkter, erfaringer og viden med andre tror vi på, vi kan være med til at finde nye løsninger."

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg
Marketing- og kommunikationschef, PwC Denmark
Tlf: 3945 3579
E-mail

Susanne Funder
Partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 9155
E-mail

Følg PwC