Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Samfundsansvar i PwC

I PwC er vi bevidste om, at vi som virksomhed, arbejdsplads og samfundsaktør spiller en vigtig rolle. Ikke alene i forhold til vores formål om at styrke tilliden i samfundet og vores rolle som revisor og rådgiver for erhvervslivet, men også i forhold til vigtige, globale problemstillinger og udfordringer, som kun kan løses i fællesskab. Vores vision er, at PwC som den førende revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed i Danmark som en naturlig del af det at drive en ansvarlig forretning vil tage ansvar for trivsel og udvikling af vores medarbejdere, sikre bæredygtige valg i driften af vores forretning og understøtte udvikling af relevante kompetencer i samfundet hos børn og unge. Derudover har PwC globalt en ambition om at være net zero senest i 2030, som bl.a. betyder, at vi har ambitiøse mål for vores klimaindsats.

Vores CSR-strategi og -vision understøtter FN’s verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse), 7 (Bæredygtig energi) og 12 (Ansvarligt forbrug og produktion).

Playback of this video is not currently available

0:55

Playback of this video is not currently available

3:30

Net zero senest i 2030

Klimaforandringer er i alles interesse, og det er vigtigt at skabe gode forudsætninger for grøn vækst. I PwC mener vi, at erhvervslivet har en nøglerolle, og vi er fast besluttet på at tage ansvar. Derfor har vi på globalt plan forpligtet os til at være net zero senest i 2030. Det betyder bl.a., at vi vil reducere de emissioner, vi udleder, og ift. eventuelle resterende emissioner vil vi investere i offset-projekter, som fjerner kulstof, og dermed afbalancere vores samlede CO2-aftryk til at være net zero i 2030. Derudover vil vi bl.a. samarbejde med vores kunder for at fremskynde transformationen mod net zero.

Bedre rammer for børn og unge

I PwC er vi bevidste om, at vi som virksomhed, arbejdsplads og samfundsaktør spiller en vigtig rolle. Vi bruger vores viden og kompetencer til at engagere os i samfundet bl.a. ved at skabe bedre rammer for børn og unge. Vores fundament i PwC er vores engagerede medarbejdere og vores fremtid bygger på dygtige unge mennesker. Vi vil gerne være med til at hjælpe endnu flere godt på vej,og i PwC har vi gennem en lang årrække støttet og engageret os i flere projekter, der har sat børn og unge på dagsordenen:

Ung privatøkonomi - PwC hjælper unge godt på vej

Undersøgelser viser, at alt for mange unge kommer i økonomiske vanskeligheder tidligt i livet. Derfor klæder PwC gennem undervisningsforløbet Ung privatøkonomi folkeskoleelever i 7. og 8. klasse på med økonomisk forståelse og personligt lederskab. Samtidig sætter vi fokus på, hvordan de kan bidrage til en bæredygtig fremtid gennem ansvarligt forbrug. Forløbet stilles til rådighed for folkeskoler landet over, og med projektet støtter vi op om FN's verdensmål nr. 4 om kvalitetsuddannelse og verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

PwC støttede Danmarks Indsamling 2021

PwC støttede igen i 2021 Danmarks Indsamling, der satte fokus på coronakrisens børn. Med vores engagement ønsker vi at støtte børn og unge. I PwC tror vi på, at væsentlige problemstillinger bedst løses i fællesskab, og vi er glade for at kunne bidrage til Danmarks Indsamling.

Fælles indsats skal klæde verdens unge på til fremtiden

PwC har globalt indgået et samarbejde med UNICEF, som gennem støtte til uddannelsesinitiativet Generation Unlimited bidrager til at hjælpe 1,8 milliarder unge mennesker over hele verden godt på vej fra skole til arbejde inden 2030.

Vi støtter desuden MOT og Mary Fonden og er derigennem med til at bekæmpe eksempelvis mobning og ensomhed.

Vi engagerer os i at fremme diversitet

Det er afgørende for os at fremme diversitet på alle områder. Vi har både som virksomhed, men også i et samfundsmæssigt perspektiv, en opgave i at fremme diversitet i erhvervslivet. Det betyder, at vi skal sikre lige muligheder for alle og ikke mindst, at vi også kan fastholde og udvikle vores kvindelige talenter. Som led i at fremme diversiteten hos os og bredt i samfundet er PwC, sammen med bl.a. Mærsk, McKinsey & Company, Tryg og Coloplast, medstiftende partner af The Diversity Council, som har til formål at fremme diversitet i dansk erhvervsliv. Sammen med en lang række andre ledende virksomheder i Danmark er vi tiltrådt The Diversity Council CEO Pledge.

Læs mere her

I PwC vil vi gerne støtte op om udviklingen for at få flere kvindelige ledere, da det ikke blot er en udfordring i vores egen branche, men i samfundet som helhed. Ved at udveksle synspunkter, erfaringer og viden med andre tror vi på, vi kan være med til at finde nye løsninger.

Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC

Trivsel og udvikling

Det er vores engagerede medarbejdere og partnere, der gør PwC til PwC. Som den førende revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed i Danmark tager vi ansvar for trivsel og udvikling af vores medarbejdere. Det gør vi bl.a. gennem et fokus på wellbeing, hvor vi ønsker at skabe balance - både fysisk såvel som mentalt - hos den enkelte medarbejder.

Læs mere på Karriere i PwC.

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC