Legal

Få professionel juridisk rådgivning

Kombination af jurister, konsulenter og andre specialister

Vi tilbyder juridisk rådgivning, hvor vi kombinerer kompetencer fra juridiske rådgivere, konsulenter og andre specialister. Præcis som traditionelle advokater leverer vi juridisk kvalitet på et højt niveau, og vi har kompetencer og teknisk support til at håndtere komplekse projekter og processer. Vores jurister arbejder ofte i samarbejde med specialister fra andre kompetenceområder i PwC som fx skat, revision og Transaction Services. Fordelen for dig som kunde er, at du får juridisk rådgivning, der går på tværs af PwC’s kompetencer og ydelser - og dermed giver et holistisk syn på din forretning.

Internationalt netværk

Vi har både lokale kompetencer og international rækkevidde og kapacitet. Som en del af det globale PwC-netværk arbejder vi ofte med juridiske forhold, der strækker sig ud over Danmarks grænser. Vi er vant til at arbejde med internationale kunder i samarbejde med netværket, som beståer af flere end 3.500 juridiske rådgivere fordelt på mere end 90 lande. Som kunde får du således adgang til kompetent juridisk rådgivning på tværs af landegrænser, der rækker udover, hvad traditionelle advokatkontorer kan tilbyde.

PwC Legal

PwC Legal leverer juridisk rådgivning på et højt niveau og har kompetencerne samt de digitale værktøjer til at håndtere komplekse projekter og processer. Vi yder kommercielt orienteret juridisk rådgivning indenfor bl.a. følgende områder:

Selskabsret

Ny virksomhed eller omstrukturering

Vi yder juridisk rådgivning i forbindelse med selskabsretlige opgaver til både danske og internationale kunder. Vi arbejder ofte tæt sammen med vores kolleger i både Danmark og udlandet.

Vi rådgiver om alle aspekter af selskabsretten, herunder:

 • Stiftelse af selskaber, herunder valg af selskabsform
 • Vedtægtsændringer
 • Kapitalændringer
 • Fusioner og spaltninger
 • Omdannelser
 • Ordinære generalforsamlinger
 • Udbytteudlodning
 • Ejeraftaler
 • Grænseoverskridende fusioner/flytning af hjemsted
 • Registrering af filialer
 • Omstrukturering af selskaber
 • Generationsskifte i tæt samarbejde med vores kolleger fra skatteafdelingen
 • Opløsning af selskaber.

M&A

Juridisk rådgivning ved køb eller salg af virksomhed

En M&A-transaktion er ofte en kompleks proces. Vi rådgiver både danske og internationale kunder inden for køb, salg og sammenlægning af virksomheder. Hvis kunden har behov for, at der bliver udarbejdet en due diligence rapport, arbejder vi ofte tæt sammen med vores kolleger fra Transaction Services og skatteafdelingen således, at kunden har mulighed for at få en samlet due diligence-rapport.

Vi har kompetencerne til at rådgive om alle aspekter af en M&A-transaktion herunder:

 • Hvordan I forbereder og strukturerer transaktionen
 • Projektstyring
 • Koordinering af PwC Legals internationale netværk, hvis transaktionen vedrører flere lande
 • Hvordan I etablerer og håndterer datarum
 • Juridisk due diligence. I de tilfælde hvor due diligence-undersøgelsen foregår i flere lande, kan PwC Legal også levere input fra de relevante lande, således at kunden kun skal forholde sig til en kontakt
 • Udarbejde transaktionsdokumenter. Vi tilpasser selvfølgelig altid transaktionsdokumenterne i forhold til transaktionens størrelse og kompleksitet
 • Håndtering af signing og closing, så transaktionen kommer helt i mål
 • Alt andet relevant i relation til den enkelte transaktion.

Ansættelsesret

Rådgivning om dansk og international ansættelsesret

Vi yder juridisk rådgivning til både danske og internationale kunder inden for ansættelsesret.

Vi rådgiver om alle aspekter af ansættelsesretten, herunder:

 • Håndtering af alle ansættelsesretlige og HR-relaterede spørgsmål i forbindelse med ansættelsesforholdet
 • Funktionærret
 • Direktørkontrakter og ansættelseskontrakter
 • Opsigelser og fratrædelsesaftaler
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Ansættelsesretlige aspekter i forbindelse med omstruktureringer og overdragelser
 • Juridisk due diligence

Kommercielle kontrakter

 • Udarbejde og forhandle kommercielle kontrakter, herunder
  it-aftaler
 • Gennemgang og health check af eksisterende kontraktportefølje
 • Optimere standardkontrakter
 • Contract management
 • Udvikle og implementere indkøbsprocesser og kontraktstrategier.

GDPR

 • Udarbejde obligatorisk GDPR dokumentation
 • Udarbejde politikker og procedurer som dokumentation for behandlingen
 • Udarbejde og forhandle databehandleraftaler
 • Kontrol/tilsyn med databehandlere
 • Risikovurdering og konsekvensanalyser
 • Analyse af compliance niveau (”gap analyse”)
 • GDPR i forhold til HR-data.

Udbudsret

 • Vurdering af udbudspligt
 • Gennemføre udbud, herunder udarbejde udbudsgrundlag
  (kontrakt- og udbudsdokumenter) samt projektledelse af hele udbudsprocessen
 • Kvalitetssikring af udbudsmateriale
 • Evaluering af indkomne tilbud
 • Forhandling med tilbudsgivere.

Grøn skat & legal

Klima og den grønne omstilling er for alvor oppe i tiden. Virksomhederne efterspørger som aldrig før grønne alternativer til det konventionelle og politikerne skaber ny lovgivning, som skal fremme den grønne omstilling. Du kan finde inspiration til, hvordan skat og legal kan understøtte den grønne omstilling i din virksomhed, samt holde dig ajour med nye initiativer, lovgivning og aktuelle trends på området.

Læs mere

Følg PwC