Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Legal – juridisk rådgivning

PwC Legal i Danmark er del af et globalt juridisk netværk med over 3.500 juridiske rådgivere fordelt på mere end 90 lande. Med fokus på kvalitet, forretningsforståelse og effektivitet yder vi juridisk rådgivning til både danske og internationale kunder. Vi rådgiver både direkte til kunder og andre gange i samarbejde med rådgivere fra vores globale netværk.

Kombination af jurister, konsulenter og andre specialister

Gennem vores juridiske rådgivning kan vi kombinere kompetencerne hos juridiske rådgivere, konsulenter og andre specialister. Præcis som traditionelle advokater leverer vi juridisk kvalitet på et højt niveau, og vi har kompetencer og teknisk support til at håndtere komplekse projekter og processer. Vores jurister arbejder ofte i samarbejde med specialister fra andre kompetenceområder i PwC som Tax, revision og Transaction Services. Fordelen for dig som kunde er, at du får adgang til juridisk rådgivning leveret med et holistisk syn på din forretning, der går på tværs af PwC’s kompetencer og ydelser.

Internationalt netværk

Vi har både lokale kompetencer og international rækkevidde og kapacitet. Som en del af det globale PwC-netværk arbejder vi ofte med juridiske forhold, der strækker sig langt uden for Danmarks grænser. Vi er vant til at arbejde med internationale kunder i samarbejde med udenlandske juridiske rådgivere i Legal-netværket bestående af over 3.500 juridiske rådgivere fordelt på mere end 90 lande. Som kunde får du således adgang til kompetent juridisk rådgivning, der rækker udover, hvad traditionelle advokatkontorer kan tilbyde, og som går på tværs af landegrænser.

Vores ydelser

Selskabsret: Ny virksomhed eller omstrukturering

Vi yder juridisk rådgivning i forbindelse med selskabsretlige opgaver til både danske og internationale kunder. Vi arbejder ofte tæt sammen med vores kollegaer i både Danmark og udlandet.

Vi rådgiver om alle aspekter af selskabsretten, herunder:

 • Stiftelse af selskaber, herunder valg af selskabsform
 • Vedtægtsændringer
 • Kapitalændringer
 • Fusioner og spaltninger
 • Omdannelser
 • Ordinære generalforsamlinger
 • Udbytteudlodning
 • Ejeraftaler
 • Grænseoverskridende fusioner/flytning af hjemsted
 • Registrering af filialer
 • Omstrukturering af selskaber
 • Generationsskifte i tæt samarbejde med vores kollegaer fra tax
 • Opløsning af selskaber.

M&A: Juridisk rådgivning ved køb eller salg af virksomhed

En M&A-transaktion er ofte en kompleks proces. Vi rådgiver både danske og internationale kunder i relation til køb, salg og sammenlægning af virksomheder. Hvis kunden har behov for at der bliver udarbejdet en due diligence rapport arbejder vi ofte tæt sammen med vores kollegaer fra Transaction Services og tax således, at kunden har mulighed for at få en samlet due diligence rapport.

Vi har kompetencerne til at rådgive om alle aspekter af en M&A-transaktion herunder:

 • Forberedelse og strukturering af transaktionen
 • Projektstyring
 • Koordinering af PwC Legals internationale netværk, hvis transaktionen vedrører flere lande
 • Etablering og håndtering af datarum
 • Juridisk due diligence. I de tilfælde hvor due diligence-undersøgelsen foregår i flere lande, kan PwC Legal også levere input fra de relevante lande således at kunden kun skal forholde sig til en kontakt
 • Udarbejdelse af transaktionsdokumenter. Vi tilpasser selvfølgelig altid transaktionsdokumenterne i forhold til transaktionens størrelse og kompleksitet
 • Håndtering af signing og closing således at transaktionen kommer helt i mål
 • Alt andet relevant i relation til den enkelte transaktion.

Ansættelsesret: Rådgivning om dansk og international ansættelsesret

Vi yder juridisk rådgivning til både danske og internationale kunder inden for ansættelsesret.

Vi rådgiver om alle aspekter af ansættelsesretten, herunder:

 • Håndtering af alle ansættelsesretlige og HR-relaterede spørgsmål i forbindelse med ansættelsesforholdet
 • Funktionærret
 • Direktørkontrakter og ansættelseskontrakter
 • Opsigelser og fratrædelsesaftaler
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Ansættelsesretlige aspekter i forbindelse med omstruktureringer og overdragelser
 • Juridisk due diligence
 • Incitamentsaftaler mv. 
 • Overenskomst og kollektiv arbejdsret
 • Internationale ansættelsesforhold, herunder ind- og udstationering
 • Anti-diskriminationslovgivning
 • Håndtering af tvister
 • Social dumping
 • GDPR

Vi rådgiver også om social sikring, personskat og immigration.

Kontakt os

Henrik Kany

Partner, Legal, PwC Denmark

Tlf: 3945 3229

Jeanette Vallat

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9250

Marie Dam Danielsen

Director, PwC Denmark

Tlf: 2056 9465

Følg PwC