Juridisk rådgivning

Legal Business Solutions

Hos PwC får du juridisk rådgivning på højeste niveau og hele dit rådgivningsbehov dækket ét sted. Vi samarbejder med vores dygtige kolleger fra andre kompetenceområder i PwC, fx specialister i skat, revision og køb og salg af virksomheder. Vi er en del af PwC’s globale juridiske netværk, som gnidningsløst løser opgaver på tværs af landegrænser.

Det kan vi hjælpe dig med

Her får du et overblik over nogle af de områder, vi kan hjælpe med.

Højeste kvalitet
– af juridisk rådgivning

Erfarne jurister
– Bred palette af specialister

Netværk
– Stort internationalt netværk

Selskabssret

Få rådgivning om alle aspekter af selskabsretten

Vores dygtige og forretningsorienterede team rådgiver danske og udenlandske kunder inden for alle områder af selskabsretten. Vi løser både de mest komplekse selskabsretlige opgaver og mere enkle opgaver, ligesom vi varetager årlige selskabsretlige complianceopgaver. Vi rådgiver både store koncerner og små og mellemstore virksomheder inden for alle brancher og på tværs af landegrænser i tæt samarbejde med PwC’s globale netværk af jurister i mere end 100 lande.

Eksempler på opgaver vi kan løse: 

 • Valg af selskabsform
 • Stiftelser
 • Generalforsamlinger og vedtægtsændringer
 • Ejeraftaler og ejerforhold
 • Kapitalændringer
 • Warrants og konvertible obligationer
 • Nationale og grænseoverskridende fusioner og spaltninger
 • Grænseoverskridende omdannelser
 • Lån og selvfinansiering
 • Filialer
 • Generationsskifte (i tæt samarbejde med vores kolleger fra skatteafdelingen)
 • Opløsning af selskaber.

Henrik Kany

Partner, Legal, København , PwC Denmark

2446 4245

E-mail

Anne-Sophie Sachse Petersen

Partner, Legal, København, PwC Denmark

2912 5961

E-mail

Michael Stellian Clausen

Senior Manager, Legal, Aarhus, PwC Denmark

2288 4002

E-mail

Køb og salg af virksomheder

Få juridisk rådgivning ved køb eller salg af virksomheder

En M&A-transaktion er en kompleks proces. Vores kunder står ofte overfor spørgsmål i forbindelse med indgåelse af fortrolighedsaftaler, opsætning af datarum, juridisk due diligence, udarbejdelse af juridiske dokumenter, håndtering af signing/closing mv. Vi rådgiver danske og internationale kunder i forbindelse med både små, mellemstore og meget store transaktioner. Hvis du fx har behov for, at der bliver udarbejdet en due diligence-rapport, kan vi arbejde sammen med vores kolleger inden for skat og finansiel rådgivning. På den måde kommer vi hele vejen rundt om din virksomhed og leverer en samlet due diligence-rapport (juridisk, skatteretlig og finansiel due diligence). Men vi rådgiver også mange kunder alene inden for de juridiske aspekter.

Vi har kompetencerne til at rådgive om alle aspekter af en M&A-transaktion herunder: 
 • Hvordan I forbereder og strukturerer transaktionen
 • Koordinering af vores internationale netværk, hvis transaktionen vedrører flere lande
 • Juridisk due diligence. Hvis due diligence-undersøgelsen foregår i flere lande, kan vi også levere input fra de relevante lande
 • Udarbejde transaktionsdokumenter
 • Håndtere signing og closing, så transaktionen kommer helt i mål.

Henrik Kany

Partner, Legal, København , PwC Denmark

2446 4245

E-mail

Marie Dam Danielsen

Partner, Legal, Aarhus, PwC Denmark

2056 9465

E-mail

René Lykke Wethelund

Partner, Legal, Aarhus, PwC Denmark

4022 8768

E-mail

Ulrik Laustsen

Partner, Legal, København, PwC Denmark

5164 5902

E-mail

Ansættelsesret

Få rådgivning om dansk og international ansættelsesret

Vi rådgiver om alle aspekter af ansættelsesforholdet. Vores eksperter har mange års erfaring i at rådgive særligt private virksomheder inden for alle sektorer. Vi står til rådighed for uformel sparring i det daglige, udarbejder dokumenter og fører klagesager ved voldgifter og nævn. Har du spørgsmål i krydsfeltet mellem HR og GDPR, så har vi en særlig ekspertise inden for dette. ESG stiller også krav til HR-funktionen, og vi bistår med produkter, som har relevans for virksomhedens ESG-dagsorden. Med PwC’s stærke kompetencer inden for forensic, kan vi bistå med medarbejderundersøgelser, whistlebloweranmeldelser samt bevissikring til brug for retssager. 

Eksempler på opgaver vi kan løse: 
 • Alle aspekter af medarbejderforhold fra ansættelsens start til slut
 • Udarbejde ansættelseskontrakter med eller uden ansættelsesklausuler, bonusaftaler og incitamentsprogrammer
 • Bistå ved bortvisninger og afskedigelser, gennemføre forhandlinger med fagforeninger, udarbejde medarbejderpolitikker, besvare spørgsmål om ferierettigheder og barselsforhold
 • Rådgive om forskels- og ligebehandling og bistå ved spørgsmål om chikane og udarbejde diversitetspolitikker samt mangfoldighedsrapportering.

Catrine Søndergaard Byrne

Partner, Head of Employment, GDPR and Dataethics, København, PwC Denmark

2448 9299

E-mail

Kommercielle kontrakter

Få hjælp til at udarbejde, forhandle og optimere kommercielle kontrakter

Vi tilbyder rådgivning inden for alle forhold af kommercielle kontrakter. I kraft af PwC’s størrelse og store kundespænd har vi et indgående indblik i mange forskellige brancher og sektorer. Vi har stor erfaring i at identificere kommercielle og aftalemæssige risici og i at optimere kontrakter med afsæt heri, så de passer bedst muligt til netop din virksomhed.

Vi kan bl.a. bistå med:
 • Udarbejde og forhandle kommercielle kontrakter
 • Gennemgang og health check af eksisterende kontraktportefølje 
 • Optimere standardkontrakter
 • Udvikle og implementere aftaleprocesser og kontraktstrategier
 • Contract management-processer og -systemer.

Martin Bramm

Partner, Head of NewLaw, København, PwC Denmark

2056 7727

E-mail

René Lykke Wethelund

Partner, Legal, Aarhus, PwC Denmark

4022 8768

E-mail

GDPR

Få hjælp til at overholde databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Databeskyttelsesret er en fast del af myndigheder, organisationer og virksomheders hverdag. Uanset om det drejer sig om personoplysninger eller om kunder eller medarbejdere, er der krav om dataansvarlighed, og at det kan påvises, at der er styr på personoplysninger. GDPR kræver overblik over datastrømme, og det kræver fokus på processer, politikker og awareness. Vores GDPR-eksperter kan bistå jer med at sikre jeres compliance, ligesom vi også kan bistå, når et persondatasikkerhedsbrud indtræffer. Vores eksperter kan trække på PwC’s dygtige informationssikkerheds- og cybersikkerhedseksperter, så vi kommer rundt om alle aspekter af GDPR.

Eksempler på opgaver vi kan løse:
 • Udarbejde obligatorisk GDPR-dokumentation
 • Opbygge politikker og procedurer for behandlingen af data
 • Understøtte udarbejdelse og forhandling af databehandleraftaler
 • Føre kontrol og tilsyn med databehandlere
 • Udføre en risikovurdering, konsekvensanalyse og TIA
 • Analyse af compliance-niveau (”gap analyse”)
 • GDPR i forhold til HR-data.

Catrine Søndergaard Byrne

Partner, Head of Employment, GDPR and Dataethics, København, PwC Denmark

2448 9299

E-mail

Fast ejendom

Få juridisk rådgivning ved køb eller salg af fast ejendom

En ejendomstransaktion er en kompleks proces, som kræver juridisk indsigt i de særlige regler, som gør sig gældende for fast ejendom. Ligesom det i høj grad kræver kommerciel indsigt i branchen og de særlige forhold, som kan være bærende for køber og sælger. Vores kunder står ofte overfor spørgsmål omkring strukturering af processen og selve handlen, juridisk due diligence, udarbejdelse af juridiske dokumenter, håndtering af selve overdragelsen mv. Vi rådgiver både danske og internationale kunder, og vi rådgiver både i forbindelse med små, mellemstore og store transaktioner. Hvis der er behov for, at der bliver udarbejdet en due diligence-rapport, kan vi levere en samlet due diligence-rapport (juridisk, skatteretlig og finansiel due diligence), så vi kommer hele vejen rundt om ejendommen. Men vi rådgiver også mange kunder alene inden for de juridiske aspekter.

Vi har kompetencerne til at rådgive inden for alle aspekter i forbindelse med en ejendomstransaktion, herunder: 
 • Indledende strukturering af overdragelsen
 • Udarbejde og/eller gennemgå overdragelsesaftale/købsaftale
 • Due diligence vedrørende ejendommen, herunder lejeforhold mv.
 • Overdragelse af ejendomsporteføljer osv.
 • Håndtering af tilbudspligt
 • Tinglysning af overdragelsen mv. 

Marie Dam Danielsen

Partner, Legal, Aarhus, PwC Denmark

2056 9465

E-mail

Michael Stellian Clausen

Senior Manager, Legal, Aarhus, PwC Denmark

2288 4002

E-mail

Jens Amstrup Møller

Senior Manager, Legal, Aarhus, PwC Denmark

4014 3481

E-mail

ESG og bæredygtighed

Få hjælp til at navigere i ESG- og bæredygtighedsret

ESG (Environmental, Social and Governance) og bæredygtighed spiller en stadig større rolle for virksomheder og myndigheder. Den hastigt voksende regulering stiller løbende nye krav til virksomheders compliance i forhold til påvirkning af miljø, socialt ansvar og governance. Vi rådgiver om alle juridiske aspekter af ESG og bæredygtighed i tæt samarbejde med vores kolleger, der arbejder med revision, rådgivning og skat.

Vi kan bl.a. rådgive om:
 • ESG- og bæredygtighedsklausuler
 • Udarbejdelse af forretnings- og handelsbetingelser mv.
 • Implementering af bæredygtighedskrav i medarbejderforhold
 • ESG-due diligence, herunder i leverandørkæden
 • ESG-virksomhedspolitikker, herunder code of conduct, diversitetspolitik, compliance governance, arbejdsprocedurer, mv.
 • DEI-initiationer (diversity, equity and inclusion)
 • Screeningsmekanismer 
 • Whistleblowingordninger
 • Arbejdstagerrettigheder, herunder social dumping og arbejdsklausuler
 • Incitamentsordninger
 • Ansvarlige investeringer.

Catrine Søndergaard Byrne

Partner, Head of Employment, GDPR and Dataethics, København, PwC Denmark

2448 9299

E-mail

Anne-Sophie Sachse Petersen

Partner, Legal, København, PwC Denmark

2912 5961

E-mail

Martin Bramm

Partner, Head of NewLaw, København, PwC Denmark

2056 7727

E-mail

NewLaw

Få hjælp til at optimere virksomhedens juridiske funktion 

Øgede krav og nye behov præger virksomheders juridiske afdelinger i en stadig mere reguleret verden.

PwC’s NewLaw-team tilbyder rådgivning og sparring, som understøtter jeres strategiske mål. Vi har dyb indsigt i juridiske opgaver, samt kompetencer indenfor processer, teknologi og automatisering, der sikrer, at vi kan hjælpe jeres juridiske afdeling med at holde trit med udviklingen. 

PwC NewLaw er ikke bare en traditionel juridisk sparringspartner. Vi hjælper vores kunder med alt det, som gør, at en juridisk afdeling hænger sammen og skaber værdi for virksomheden. Vi optimerer processer og hjælper med digitale løsninger i et setup, der er tilpasset netop jeres situation.

Vi hjælper vores kunder med at transformere den juridiske afdeling ved at designe og implementere effektive processer, der styrker og optimerer det juridiske arbejde. Dette kan fx inkludere:

 • Rådgivning om anvendelse af AI 
 • Benchmark-analyser 
 • Afdækning af processer for derigennem at komme med de bedste anbefalinger til, hvor I kan optimere.

Vi hjælper vores kunder med at navigere i LegalTech-markedet og få afdækket de krav og behov, som netop deres juridiske afdeling har. Vi fungerer som sparringspartner i hele eller dele af processen; fra behovsafdækning til udvælgelse og implementering af LegalTech.

Konkret kan vi tilbyde hjælp til:

LegalTech-værktøjer - Vi hjælper både med mindre automatiseringsløsninger og større implementeringer af fx digital kontraktstyring i et CLM-system. Vi trækker på både tekniske profiler, vores globale netværk og kan være så involveret i processen, som I ønsker og har brug for. Uanset om behovet er at uddanne medarbejdere i at bruge AI, eller I ønsker at optimere jeres processer, står vi klar til at hjælpe. 

Rådgivning om ny digital lovgivning - Vi kan rådgive jer om den store mængde af "digital" lovgivning, der kommer fra EU, herunder AI-forordningen og DORA-forordningen. Vi kan hjælpe jer med at forstå, hvad lovgivningen betyder for netop jeres virksomhed samt bistå med at etablere retningslinjer, implementere nye processer eller udarbejde juridiske dokumenter. Vores team består af både jurister og tekniske profiler, og vi kan derfor hurtigt agere i forhold til nye digitale krav.

Interim hjælp - PwC fungerer som en forlænget arm i dagligdagen med ressourcer, der kan aflaste i perioder med travlhed eller barsel/sygdom samt i forbindelse med større projekter. Her rykker vores eksperter ud og indgår som en integreret del af den juridiske afdeling.

Outsourcing - PwC kan overtage arbejdet med særlige områder enten helt eller delvist. Det kan fx være i relation til GDPR eller i relation til kontraktstyring.

 

Hvorfor PwC NewLaw? 

 • Flexibilitet i hverdagen. Uanset hvilket behov I har, er vi der som sparringspartner i hverdagen. Vi kan hjælpe jer med særlige forhold, der skal håndteres, når det brænder på eller som en mere fast hjælp i en periode.
 • Innovation og transformation. Hvad end der er tale om optimering af processer eller teknologier, der kan understøtte jeres hverdag, har vi viden til at hjælpe jer med at lave den forandring, som I ønsker. 
 • Mere end jura. I PwC anvender vi moderne teknologi i vores rådgivning, hvilket sikrer effektivitet og høj kvalitet i vores leverancer. Vi trækker også på vores godt 4.000 kollegaer i det globale PwC-netværk. Med PwC får du mere end en jurist.

Martin Bramm

Partner, Head of NewLaw, København, PwC Denmark

2056 7727

E-mail

Anne-Sophie Sachse Petersen

Partner, Legal, København, PwC Denmark

2912 5961

E-mail

Paw Anthony Nyby

Senior Manager, Governance, Risk & Compliance, København, PwC Denmark

3945 3505

E-mail

Pay Transparency

Er I klar til at kommunikere åbent om løn?

Det vedtagne direktiv om løngennemsigtighed stiller krav om dokumentation for, at der ikke finder kønsdiskriminering sted i forbindelse med løndannelsen. Selvom direktivet endnu ikke er gældende i Danmark, bør virksomheder allerede nu fokusere på, om der er uforklarlige kønsbaserede lønforskelle for samme arbejde eller arbejde af samme værdi.  PwC kan hjælpe med både de organisatoriske krav samt de juridiske krav, som skal sikre, at kønsdiskriminering på løn ikke finder sted.

Vi kan sammen med vores kolleger fra PwC Workforce bl.a. hjælpe jer med:
 • Workshop om, hvordan forventninger og krav om løngennemsigtighed kommer til at påvirke din virksomhed
 • Design eller review af jobarkitektur, lønbånd og tilknyttede processer
 • Analyse af lønforskelle og evaluering af risici
 • Design af lønfilosofi, dvs. "Hvorfor lønner vi, som vi gør"
 • Træning af ledere i at kommunikere om løn med fokus på positive budskaber og den gode historiefortælling
 • Proces for medarbejderrepræsentanters adgang til lønoplysninger
 • Gennemgang af overenskomstforhold
 • Ændringer i relaterede dokumenter (kontrakter, håndbøger, m.fl.).

Catrine Søndergaard Byrne

Partner, Head of Employment, GDPR and Dataethics, København, PwC Denmark

2448 9299

E-mail

Christian Sandvei

Senior Manager, Tax, PwC Denmark

2058 3221

E-mail

Hos PwC får du juridisk rådgivning på et meget højt niveau. Vi samarbejder med specialister inden for bl.a. skat, revision og corporate finance i vores store internationale netværk, så du får en samlet løsning, der er skræddersyet til din virksomhed.

Mød tre af vores medarbejdere

Følg PwC