Juridisk rådgivning

Legal Business Solutions

Hos PwC får du juridisk rådgivning på højeste niveau og hele dit rådgivningsbehov dækket ét sted. Vi samarbejder med vores dygtige kolleger fra andre kompetenceområder i PwC, fx specialister i skat, revision og køb og salg af virksomheder. Vi er en del af PwC’s globale juridiske netværk, som gnidningsløst løser opgaver på tværs af landegrænser.

Det kan vi hjælpe dig med

Her får du et overblik over nogle af de områder, vi kan hjælpe med.

Højeste kvalitet
– af juridisk rådgivning

Erfarne jurister
– Bred palette af specialister

Netværk
– Stort internationalt netværk

Selskabssret

Få rådgivning om alle aspekter af selskabsretten

Vores dygtige og forretningsorienterede team rådgiver danske og udenlandske kunder inden for alle områder af selskabsretten. Vi løser både de mest komplekse selskabsretlige opgaver og mere enkle opgaver, ligesom vi varetager årlige selskabsretlige complianceopgaver. Vi rådgiver både store koncerner og små og mellemstore virksomheder inden for alle brancher og på tværs af landegrænser i tæt samarbejde med PwC’s globale netværk af jurister i mere end 100 lande.

Eksempler på opgaver vi kan løse: 

 • Valg af selskabsform
 • Stiftelser
 • Generalforsamlinger og vedtægtsændringer
 • Ejeraftaler og ejerforhold
 • Kapitalændringer
 • Warrants og konvertible obligationer
 • Nationale og grænseoverskridende fusioner og spaltninger
 • Grænseoverskridende omdannelser
 • Lån og selvfinansiering
 • Filialer
 • Generationsskifte (i tæt samarbejde med vores kolleger fra skatteafdelingen)
 • Opløsning af selskaber.

Henrik Kany

Partner, Legal, København , PwC Denmark

2446 4245

E-mail

Anne-Sophie Sachse Petersen

Partner, Legal, København, PwC Denmark

2912 5961

E-mail

Michael Stellian Clausen

Senior Manager, Legal, Aarhus, PwC Denmark

2288 4002

E-mail

Køb og salg af virksomheder

Få juridisk rådgivning ved køb eller salg af virksomheder

En M&A-transaktion er en kompleks proces. Vores kunder står ofte overfor spørgsmål i forbindelse med indgåelse af fortrolighedsaftaler, opsætning af datarum, juridisk due diligence, udarbejdelse af juridiske dokumenter, håndtering af signing/closing mv. Vi rådgiver danske og internationale kunder i forbindelse med både små, mellemstore og meget store transaktioner. Hvis du fx har behov for, at der bliver udarbejdet en due diligence-rapport, kan vi arbejde sammen med vores kolleger inden for skat og finansiel rådgivning. På den måde kommer vi hele vejen rundt om din virksomhed og leverer en samlet due diligence-rapport (juridisk, skatteretlig og finansiel due diligence). Men vi rådgiver også mange kunder alene inden for de juridiske aspekter.

Vi har kompetencerne til at rådgive om alle aspekter af en M&A-transaktion herunder: 
 • Hvordan I forbereder og strukturerer transaktionen
 • Koordinering af vores internationale netværk, hvis transaktionen vedrører flere lande
 • Juridisk due diligence. Hvis due diligence-undersøgelsen foregår i flere lande, kan vi også levere input fra de relevante lande
 • Udarbejde transaktionsdokumenter
 • Håndtere signing og closing, så transaktionen kommer helt i mål.

Henrik Kany

Partner, Legal, København , PwC Denmark

2446 4245

E-mail

Marie Dam Danielsen

Partner, Legal, Aarhus, PwC Denmark

2056 9465

E-mail

René Lykke Wethelund

Partner, Legal, Aarhus, PwC Denmark

4022 8768

E-mail

Ulrik Laustsen

Partner, Legal, København, PwC Denmark

5164 5902

E-mail

Ansættelsesret

Få rådgivning om dansk og international ansættelsesret

Vi rådgiver om alle aspekter af ansættelsesforholdet. Vores eksperter har mange års erfaring i at rådgive særligt private virksomheder inden for alle sektorer. Vi står til rådighed for uformel sparring i det daglige, udarbejder dokumenter og fører klagesager ved voldgifter og nævn. Har du spørgsmål i krydsfeltet mellem HR og GDPR, så har vi en særlig ekspertise inden for dette. ESG stiller også krav til HR-funktionen, og vi bistår med produkter, som har relevans for virksomhedens ESG-dagsorden. Med PwC’s stærke kompetencer inden for forensic, kan vi bistå med medarbejderundersøgelser, whistlebloweranmeldelser samt bevissikring til brug for retssager. 

Eksempler på opgaver vi kan løse: 
 • Alle aspekter af medarbejderforhold fra ansættelsens start til slut
 • Udarbejde ansættelseskontrakter med eller uden ansættelsesklausuler, bonusaftaler og incitamentsprogrammer
 • Bistå ved bortvisninger og afskedigelser, gennemføre forhandlinger med fagforeninger, udarbejde medarbejderpolitikker, besvare spørgsmål om ferierettigheder og barselsforhold
 • Rådgive om forskels- og ligebehandling og bistå ved spørgsmål om chikane og udarbejde diversitetspolitikker samt mangfoldighedsrapportering.

Catrine Søndergaard Byrne

Partner, Head of Employment, GDPR and Dataethics, København, PwC Denmark

2448 9299

E-mail

Kommercielle kontrakter

Få hjælp til at udarbejde, forhandle og optimere kommercielle kontrakter

Vi tilbyder rådgivning inden for alle forhold af kommercielle kontrakter. I kraft af PwC’s størrelse og store kundespænd har vi et indgående indblik i mange forskellige brancher og sektorer. Vi har stor erfaring i at identificere kommercielle og aftalemæssige risici og i at optimere kontrakter med afsæt heri, så de passer bedst muligt til netop din virksomhed.

Vi kan bl.a. bistå med:
 • Udarbejde og forhandle kommercielle kontrakter
 • Gennemgang og health check af eksisterende kontraktportefølje 
 • Optimere standardkontrakter
 • Udvikle og implementere aftaleprocesser og kontraktstrategier
 • Contract management-processer og -systemer.

Martin Bramm

Partner, Legal, København, PwC Denmark

2056 7727

E-mail

René Lykke Wethelund

Partner, Legal, Aarhus, PwC Denmark

4022 8768

E-mail

GDPR

Få hjælp til at overholde databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Databeskyttelsesret er en fast del af myndigheder, organisationer og virksomheders hverdag. Uanset om det drejer sig om personoplysninger eller om kunder eller medarbejdere, er der krav om dataansvarlighed, og at det kan påvises, at der er styr på personoplysninger. GDPR kræver overblik over datastrømme, og det kræver fokus på processer, politikker og awareness. Vores GDPR-eksperter kan bistå jer med at sikre jeres compliance, ligesom vi også kan bistå, når et persondatasikkerhedsbrud indtræffer. Vores eksperter kan trække på PwC’s dygtige informationssikkerheds- og cybersikkerhedseksperter, så vi kommer rundt om alle aspekter af GDPR.

Eksempler på opgaver vi kan løse:
 • Udarbejde obligatorisk GDPR-dokumentation
 • Opbygge politikker og procedurer for behandlingen af data
 • Understøtte udarbejdelse og forhandling af databehandleraftaler
 • Føre kontrol og tilsyn med databehandlere
 • Udføre en risikovurdering, konsekvensanalyse og TIA
 • Analyse af compliance-niveau (”gap analyse”)
 • GDPR i forhold til HR-data.

Catrine Søndergaard Byrne

Partner, Head of Employment, GDPR and Dataethics, København, PwC Denmark

2448 9299

E-mail

Fast ejendom

Få juridisk rådgivning ved køb eller salg af fast ejendom

En ejendomstransaktion er en kompleks proces, som kræver juridisk indsigt i de særlige regler, som gør sig gældende for fast ejendom. Ligesom det i høj grad kræver kommerciel indsigt i branchen og de særlige forhold, som kan være bærende for køber og sælger. Vores kunder står ofte overfor spørgsmål omkring strukturering af processen og selve handlen, juridisk due diligence, udarbejdelse af juridiske dokumenter, håndtering af selve overdragelsen mv. Vi rådgiver både danske og internationale kunder, og vi rådgiver både i forbindelse med små, mellemstore og store transaktioner. Hvis der er behov for, at der bliver udarbejdet en due diligence-rapport, kan vi levere en samlet due diligence-rapport (juridisk, skatteretlig og finansiel due diligence), så vi kommer hele vejen rundt om ejendommen. Men vi rådgiver også mange kunder alene inden for de juridiske aspekter.

Vi har kompetencerne til at rådgive inden for alle aspekter i forbindelse med en ejendomstransaktion, herunder: 
 • Indledende strukturering af overdragelsen
 • Udarbejde og/eller gennemgå overdragelsesaftale/købsaftale
 • Due diligence vedrørende ejendommen, herunder lejeforhold mv.
 • Overdragelse af ejendomsporteføljer osv.
 • Håndtering af tilbudspligt
 • Tinglysning af overdragelsen mv. 

Marie Dam Danielsen

Partner, Legal, Aarhus, PwC Denmark

2056 9465

E-mail

Michael Stellian Clausen

Senior Manager, Legal, Aarhus, PwC Denmark

2288 4002

E-mail

Jens Amstrup Møller

Senior Manager, Legal, Aarhus, PwC Denmark

4014 3481

E-mail

ESG og bæredygtighed

Få hjælp til at navigere i ESG- og bæredygtighedsret

ESG (Environmental, Social and Governance) og bæredygtighed spiller en stadig større rolle for virksomheder og myndigheder. Den hastigt voksende regulering stiller løbende nye krav til virksomheders compliance i forhold til påvirkning af miljø, socialt ansvar og governance. Vi rådgiver om alle juridiske aspekter af ESG og bæredygtighed i tæt samarbejde med vores kolleger, der arbejder med revision, rådgivning og skat.

Vi kan bl.a. rådgive om:
 • ESG- og bæredygtighedsklausuler
 • Udarbejdelse af forretnings- og handelsbetingelser mv.
 • Implementering af bæredygtighedskrav i medarbejderforhold
 • ESG-due diligence, herunder i leverandørkæden
 • ESG-virksomhedspolitikker, herunder code of conduct, diversitetspolitik, compliance governance, arbejdsprocedurer, mv.
 • DEI-initiationer (diversity, equity and inclusion)
 • Screeningsmekanismer 
 • Whistleblowingordninger
 • Arbejdstagerrettigheder, herunder social dumping og arbejdsklausuler
 • Incitamentsordninger
 • Ansvarlige investeringer.

Catrine Søndergaard Byrne

Partner, Head of Employment, GDPR and Dataethics, København, PwC Denmark

2448 9299

E-mail

Anne-Sophie Sachse Petersen

Partner, Legal, København, PwC Denmark

2912 5961

E-mail

Martin Bramm

Partner, Legal, København, PwC Denmark

2056 7727

E-mail

NewLaw

Få hjælp til at optimere virksomhedens juridiske funktion 

Virksomhedernes juridiske funktion er under konstant pres for at levere bedre, hurtigere og mere omkostningseffektivt. Vores NewLaw-team giver virksomhedens juridiske funktion indsigt, værktøjer og kompetencer til at navigere i nutidens kompleksitet og dermed understøtte de strategiske mål for virksomheden og leverer teknologiunderstøttede juridiske services.

Vores NewLaw-team kan bl.a. tilbyde:
 • Optimering af virksomhedens juridiske funktion ved at kombinere PwC’s metodologi, Data Analytics og indgående kendskab til levering af juridiske ydelser
 • Hjælp til at navigere i det omfattende, hurtigt omskiftelige marked for LegalTech med henblik på at vurdere, indkøbe og implementere de rigtige værktøjer, herunder contract lifecycle management software
 • Managed legal services, hvor PwC omkostningseffektivt og teknologiunderstøttet fungerer som virksomhedens juridiske funktions forlængede arm i dagligdagen.

Martin Bramm

Partner, Legal, København, PwC Denmark

2056 7727

E-mail

Anne-Sophie Sachse Petersen

Partner, Legal, København, PwC Denmark

2912 5961

E-mail

Hos PwC får du juridisk rådgivning på et meget højt niveau. Vi samarbejder med specialister inden for bl.a. skat, revision og corporate finance i vores store internationale netværk, så du får en samlet løsning, der er skræddersyet til din virksomhed.

Mød tre af vores medarbejdere

Følg PwC