Vores partnere

PwC Danmark er et af de største firmaer i landet inden for vores tre hovedområder: revision, skat og rådgivning. PwC er en partnerdrevet virksomhed. Du kan møde nogle af vores partnere her på siden, der løbende bliver opdateret.

A

Anne Cathrine Primdal Allentoft
Partner, København
Tlf: 3945 9435
E-mail

Selskabsbeskatning, Internationale strukturer, Tax accounting.

Alle typer brancher med særlig indsigt i Pharma/biotek samt energi- og forsyningsindustrien.

Anders C. Madsen
Partner, København
Tlf: 2141 6012
E-mail

Værdiansættelse, PPA, Finansiel modellering, OPP

Fremstillingsindustri, Pharmabranchen, Energi- og forsyningsbranchen, Den offentlige sektor

Anders Christensen
Partner, København
Tlf: +45 2029 3410
E-mail

Køb og salg af virksomheder, Kapitaltilførsel, Rekonstruktion

Alle typer brancher i den private og offentlige sektor

Allan Knudsen
Partner, statsaut. revisor , København
Tlf: 3945 9255
E-mail

IFRS, Årsregnskabsloven, Børsforhold, Processer og interne kontroller.

Kommunikation, Underholdning og medier, Teknologi, Energi, Produktion, Byggeri, Transport og logistik.

Arne Kristensen
Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet
Tlf: 7921 2864
E-mail

Omstrukturering, Investeringsstrategi, Risikostyring, Køb og salg af virksomheder, Ledelsesrapportering

Alle typer brancher i den private sektor

Alex Nyholm
Partner, statsaut. revisor , Esbjerg
Tlf: 7612 4540
E-mail

Revision, Regnskab

Finansielle sektor, Landbrugssektoren, Plastindustrien

Allan Solok
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 9229
E-mail

Køb og salg af virksomheder, Finansiel køber-due diligence, Sælger-due diligence, Assistance til sælger, Rådgivning om SPAs, Lånegennemgang.

Den finansielle sektor, Produktionsbranchen, Handels- og distributionsbranchen, Pharma-industrien, Telebranchen, Logistikbranchen, Ejendomsbranche.

B

Bjarne Bruun Sørensen
Partner, statsaut. revisor, Sønderborg
Tlf: 7342 6820
E-mail

Revision, Regnskab, Generationsskifte.

Den finansielle sektor, Elforsyning, Produktionsbranchen, Handels- og distributionsbranchen, Ejendomsbranchen, Andelsboligforeninger, Gymnasier, Erhvervsskoler.

Brian Christiansen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 9080
E-mail

Revision, Intern revision, Corporate governance, CSR, Risk management

Alle brancher i den private sektor

Bjørn Jakobsen
Partner, statsaut. revisor, Skive
Tlf: 9615 4935
E-mail

Revision og regnskab

Pengeinstitutter, Indkøbsforeninger

Bent Jørgensen
Partner, Business Restructuring Services, København
Tlf: 3945 9259
E-mail

Turnarounds, Rekonstruktioner, Gælds- og kapitalstrukturer, Kredit- og bank forhold, Arbejdskapital

Alle typer brancher i den private og offentlige sektor

Benny Lundgaard
Partner, statsaut. revisor, Holbæk
Tlf: 5158 4351
E-mail

Almene boligorganisationer, Revision, Skat, Finansiering, Forretningsudvikling, Generationsskifte, Køb og salg af virksomheder.

Almene boligorganisationer, Uddannelsesinstitutioner.

Brian Petersen
Partner, statsaut. revisor, Slagelse
Tlf: 3945 9521
E-mail

Revision, Omstrukturering, Generationsskifte, Køb og salg af virksomheder, Skatte- og afgiftsbetalinger, Budgettering

Alle typer brancher i den private sektor, Skoler, Læge- og tandlægebranchen

Bo Schou-Jacobsen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3639
E-mail

Revision, IFRS, Børsforhold, Corporate governance, Prospekter, Risk management, Interne kontroller,Optimering af forretningsgange, Generationsskifte, Omstruktureringer, Køb og salg af virksomheder, Nødlidende virksomheder, Optimering af cash-flow og indtj

Transport- og logistikbranchen, Oliebranchen - up- og downstream, Ingeniørbranchen, Advokatbranchen, It-branchen, Handelsbranchen, Fonde

Betri Pihl Schultze
Partner, København
Tlf: 3945 9443
E-mail

Etablering af forretningsaktivitet i Danmark, Mobility af medarbejdere, Udenlandsk arbejdskraft i Danmark, Nordiske HR-organisationer, Ind- og udstationering af medarbejdere, Kontrakter, Arbejdsudleje, Politikker.

Alle typer brancher i den private sektor.

Benny Voss
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3023
E-mail

Pengeinstitutforhold herunder kriseramte pengeinstitutter, Revision

Finansiel sektor, Handelsbrancen, Produktionsbranchen, Leasingbranchen

Benedicte Wiberg
Partner, People & Organisation, København
Tlf: 3945 3327
E-mail

Dansk skattepligt for personer, Til- og fraflytning mellem Danmark og udlandet, Særregler for beskatning af udenlandsk arbejdskraft, International pensionsbeskatning, Dobbeltbeskatningsoverenskomster, Sociale konventioner, EU-regler for vandrende arbejdsk

Alle typer brancher

C

Charlotte Dohm
Skattepartner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 9428
E-mail

Sambeskatning, Skatteregnskab, Transfer pricing, Skatteforhold ved internationale M&A-transaktioner

Alle typer brancher i den private sektor, Særligt olie- og energisektoren

Carsten Yde Hemme
Partner, København
Tlf: 3945 3408
E-mail

Køb og salg af virksomheder, Salgsforberedelse og værdioptimering, Kapitalfremskaffelse og bankfinansiering, Strategi og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Alle typer af brancher

Claus Høegh-Jensen
Partner, København
Tlf: 3945 3303
E-mail

Incitamentsaflønning, Personskat, Social Sikring, HR.

Alle typer brancher i den private og offentlige sektor.

Christian F. Jakobsen
Partner, leder af Assurance, København
Tlf: 3945 3049
E-mail

Revision, Regnskab, Effektivisering af forretningsgange og interne kontroller, Køb og salg af virksomheder, Rådgivning af topledelser til styring og kommunikation af finansielle forhold

Alle typer brancher i den private sektor

Claus Kjær Poulsen
Partner, statsaut. revisor, Holbæk
Tlf: 5575 8786
E-mail

Revision, Regnskab, Køb og salg af virksomheder, Kapitalfremskaffelse, Risikostyring, Strategiudvikling, Generationsskifte

Alle typer brancher i den private sektor, Landbrugssektoren

Christian Klibo
Partner, Advisory, København
Tlf: 40 41 95 20
E-mail

Udvikling af finans- og økonomifunktionen, Offentlig økonomi- og virksomhedsstyring, Shared services, Procesforbedringer, Transformationsprojekter, Benchmarking og analyse

Den offentlige sektor, Sundhedssektoren, Uddannelsessektoren, Transportsektoren, Fremstillingsvirksomheder

Carsten Nielsen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3436
E-mail

Revision, Regnskab, FSR

Privat og offentlig sektor

D

Daniel Noe Harboe
Partner, København
Tlf: 3945 9582
E-mail

Køb og salg af virksomheder, Fast ejendom, Management investment program, Omstrukturering, Almen selskabsskat

E

Erik Stener Jørgensen
Assurance leder, Financial Services, København
Tlf: 3945 3088
E-mail

Finansielle virksomheder, Politiske processer i den finansielle sektor, Kriseramte virksomheder, Konkurser og rekonstruktioner

Ejendomsbranchen, Finansiel sektor, Interesseorganisationer

Esben Toft
Partner, København
Tlf: 4072 5767
E-mail

It-ledelse og -styring, Omkostningsreduktion på it-området, Programledelse og porteføljestyring, Leverandørstyring og -forhandling, e-Government og digitalisering, Content Management.

Særligt den offentlige sektor.

F

Flemming Callesen
Partner, statsaut. revisor, Sønderborg
Tlf: 7342 6830
E-mail

Revision, Regnskab, Skatte- og afgiftsbetalinger.

Alle typer brancher i den private sektor, herunder den finansielle sektor&#44 ejendomssektoren&#44 byggeindustrien og produktionsvirksomheder.

Fin Nielsen
Partner, København
Tlf: 3945 9110
E-mail

Årsregnskabsloven, Selskabslovgivningen, Rådgivning af kapitalfondsejede virksomheder, Børsintroduktioner, Køb og salg af virksomheder, Rådgivning af aktionærer, bestyrelser og bestyrelsesudvalg samt direktioner.

Alle typer brancher.

G

Gert Fisker Tomczyk
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3099
E-mail

Revision og rådgivning, IFRS og børsretlige forhold, Værdiansættelse, Køb- og salgstransaktioner, Fondsretlige forhold, Skattemæssig optimering, Generationsskifte, Intern kontrol, Projektstyring,Internationale opgaver

Rederier, Biotek-sektoren, Produktionsvirksomheder, Handelsvirksomheder

Glenn Sørensen
Partner, statsaut. revisor, Århus
Tlf: 8932 5643
E-mail

Skattemæssige forhold, Generationsskifte, Køb og salg af virksomheder, Omstrukturering

Alle typer brancher

H

Henrik Aslund Pedersen
Partner, Hillerød
Tlf: 5575 8724
E-mail

Revision, Regnskab, Generationsskifte, Omstrukturering, Køb og salg af virksomheder, Optimering af skatte- og afgiftsforhold.

Alle brancher i den private sektor, herunder finansielle virksomheder, it-virksomheder samt virksomheder, der udvikler ny teknologi og derfor er på et tidligt stadie.

Henrik Dalgaard
Partner, statsaut. revisor, Ringkøbing-Skjern
Tlf: 9680 1038
E-mail

Revision og regnskab, Skat, Generationsskifte, Internationale forhold -herunder etablering og drift af datterselskaber i Østeuropa

Alle typer brancher i den private sektor.

Henrik Holst
Partner, statsaut. revisor, Skive
Tlf: 9615 4931
E-mail

Revision, Regnskab, Skat

Apotekssektoren, Forsyningsbranchen, Uddannelsesinstitutioner

Henrik Kragh
Partner, statsaut. revisor, Aarhus
Tlf: 8932 5510
E-mail

Revision, IFRS, Køb og salg af virksomheder, Risk management, Optimering af processer og interne kontroller, Etablering i udlandet, Økonomistyring, Shared services, Corporate governance, CSR, Generationsskifte, Familiekontor, Formueplacering, Skatteforhol

Alle typer brancher i den private sektor, Forskning og uddannelse

H.C. Krogh
Partner, Business Unit Leder , Holstebro
Tlf: 9611 1810
E-mail

Generationsskifte, Virksomhedsoverdragelser, Koncernstrukturer, Skatteret

Finansiel sektor, Alle typer brancher i den private sektor

Henrik Ludvigsen
Partner, Skjern
Tlf: 9680 1027
E-mail

Revision, Skat, Strukturændringer, Generationsskifte, Køb og salg af virksomheder, Finansiering og budgettering

Handelsbranchen, Håndværksbranchen, Produktionsbranchen

Henning Jager Neldeberg
Partner og statsaut. revisor, Herning
Tlf: 9660 2511
E-mail

Regnskab, Skat, Udenlandske dattervirksomheder, Generationsskifte

Alle brancher i den private sektor

Henning Tønder Olesen
Partner, Esbjerg
Tlf: 7612 4547
E-mail

Årsregnskabsloven, Intern kontrol og rapportering, Budgetmodeller, Generationsskifte, Opstart af virksomhed, Køb og salg af virksomhed, Skatteforhold

Handel, Produktion, Energi og offshore, Erhvervsejendomme, Offentlige institutioner, Faglige institutioner, A-kasser, Tandlæger, Campingpladser og landbrug

Henrik Faust Pedersen
Partner, Tax, København
Tlf: 3945 9414
E-mail

Skattemæssige forhold ved køb og salg af virksomhed og finansielle transaktioner

Alle typer brancher

Henrik Steffensen
Global IFRS-partner, København
Tlf: 3945 3214
E-mail

IFRS, Årsregnskabsloven, Selskabslovgivning, Bogføringsloven, Køb og salg af virksomheder, Off. regnskabsaflæggelse

Alle typer brancher i den private og offentlige sektor

Henrik Trangeled Kristensen
Partner, statsaut. revisor, Aarhus
Tlf: 8932 5662
E-mail

Revision, IFRS, US GAAP, Børsforhold, Prospekter, Risk Management, Interne kontroller, Generationsskifte, Management buy-out, Aktieaflønning, Strukturtilpasning, Kapitalberedskab, Køb og salg af virksomheder, Værdiberegning

Virksomheder inden for handel, forbrugsgoder og konsumvarer samt software

Henrik Ødegaard
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3227
E-mail

Revision, Regnskab, IFRS, Årsregnskabslov, Budgettering, Personskat, Selskabsskat

Biotek og pharmabranchen, Ejendomsbranchen, Handelsbranchen, Produktionsbranchen, Liberale erhverv

J

Jørgen Juul Andersen
Transfer pricing-partner , København
Tlf: 3945 9434
E-mail

Transfer pricing

Alle typer brancher

Jan Boje Andreassen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3244
E-mail

Revision, Køb og salg af virksomheder, Omstrukturering, Optimering af indtjening og cash flow, Skatteforhold, Selskabslovgivning

Alle typer brancher i den private sektor, særligt handel, pharma og detail

Jan Christiansen
Partner - Consulting leader, København
Tlf: 3945 9500
E-mail

Finansiel transformation, Shared service-centre, Procesoptimering, Program- og projektledelse

Alle typer brancher i den private og offentlige sektor

Jens Otto Damgaard
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3410
E-mail

IFRS, Revision, Børsforhold, Børsnotering, Oplysningsforpligtelser, Review af børsprospekter

Alle typer brancher i den private sektor, Universiteter og energivirksomheder i den offentlige sektor

Jan Fedders
Global IFRS-partner, København
Tlf: 3945 9101
E-mail

IFRS, Årsregnskabsloven, Regnskabslovgivning for den finansielle sektor

Alle typer brancher i den private sektor

Jan M. Huusmann
Partner & direktør, leder af Tax, København
Tlf: 3945 9452
E-mail

Indirekte skatter, Moms, Told, Afgifter

Alle typer brancher i den private og offentlige sektor

Jan Bunk Harbo Larsen
Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet
Tlf: 7921 2765
E-mail

PwC’s German Desk, Revision, Køb og salg af virksomheder, Værdiansættelse, Omstrukturering

Det tyske marked, Handelsbranchen, Produktionsbranchen

Jim Helbo Laursen
Partner, statsaut. revisor, Skjern
Tlf: 9680 1007
E-mail

Revision, Generationsskifte, Køb og salg af virksomheder

Møbel- og plastindustrien, Landbrugssektoren

Jesper Lund
Partner, statsaut. revisor, Aahus
Tlf: 8932 5515
E-mail

Regnskab, Formueforvaltning, Investeringsstrategi, Fondsretlige forhold, Risikovurdering, Interne kontroller, Skatteoptimering, Generationsskifte, Køb og salg af virksomheder

Alle typer brancher i den private sektor

Jess Kjær Mogensen
Partner, IT Risk Assurance, København
Tlf: 3945 9172
E-mail

It-sikkerhed, Interne kontroller i komplekse processer, Bogføringsloven, ISAE 3402-erklæringer

Alle typer brancher i den private sektor

Jan Hetland Møller
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 4075 6991
E-mail

Køb og salg af virksomheder, Finansiel køber- og sælger-due diligence, Rådgivning om købesumsreguleringer, Værdiansættelse, Syns- og skønsrapporter, Offentligt-privat partnerskab (OPP).

Produktion, It, Forsyning, Finansielle sektor, Handel og distribution, Offentlige virksomheder.

Jesper Møller Langvad
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 9127
E-mail

Revision og rådgivning om regnskabsaflæggelse i staten samt i kommuner og offentlige institutioner.

Alle typer brancher i små og mellemstore virksomheder samt i den private og offentlige sektor.

Jens Olsson
Partner, København
Tlf: 3945 3635
E-mail

Revision, Omstrukturering, Generationsskifte, Omstrukturering, Personskat, Virksomhedsskat, Skatte- og afgiftsbetalinger

Alle typer brancher i den private sektor

Jesper Parsberg Madsen
Partner, statsaut. revisor, Aarhus
Tlf: 8932 5568
E-mail

It- og informationssikkerhed, Revision af processer og interne kontroller, Konsekvensanalyser, Anskaffelses af it-systemer

Alle typer brancher i den private og offentlige sektor

Jørgen Rønning Pedersen
Partner, Aarhus
Tlf: 8932 5577
E-mail

Nationale og internationale skatteforhold, Virksomhedsstrukturer, Generationsskifte.

Alle typer af brancher.

Jesper Vedsø
Partner, København
Tlf: 3945 9144
E-mail

SAP-systemer, ERP-systemer, Forretningsmæssig it-rådgivning

Alle brancher i den private og offentlige sektor

John van der Weerd
Partner, statsaut. revisor , København
Tlf: 3945 3640
E-mail

Revisoransvar og rådgivning om spørgsmål til FSR’s Responsumudvalg m.fl., Strategiske forhold, Risk Management og risikostyring, Enterprise Risk Management, Regulatoriske og compliance krav., John van der Weerd er PwC’s Risk Management partner.

Entreprenørbranchen, Produktionsvirksomheder, MedTech-branchen, Servicevirksomheder herunder advokater

Jesper Wiinholt
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3311
E-mail

Omstrukturering, Økonomirapportering, Regnskabsaflæggelse

Ejendomsbranchen

K

Klaus Berentsen
Partner og head of financial services, Hellerup
Tlf: 3945 9333
E-mail

Finansiel regulering.

Alle finansielle institutioner og virksomheder som leverer finansiel infrastruktur.

Kim Füchsel
Managing Partner og direktør, København
Tlf: 3945 3216
E-mail

Revision, Regnskab, Skatteforhold, Virksomhedsstiftelse, Virksomhedsomlægning, Fusion, Børsnotering

Alle typer brancher i den private sektor

Karina Hejlesen Jensen
Partner, Tax, København
Tlf: 3945 3276
E-mail

Skat ved virksomhedsetablering, Virksomhedsoverdragelser, Omstruktureringer, Rekonstruktioner, Generationsskifte

Alle typer brancher i den private sektor

Kristian Bredgaard Lassen
Partner, Aarhus
Tlf: 8932 5522
E-mail

Revision, Regnskab, Finansiering, Formueoptimering, Omstrukturering, Rekonstruktioner, Konkurser, Køb og salg af virksomheder

Alle typer brancher i den private sektor

Klaus Okholm
Partner, statsaut. revisor, Aarhus
Tlf: 8932 5680
E-mail

Transfer pricing, Internationale skattestrukturer, Køb og salg af virksomheder

Alle typer brancher i den private sektor

Kim Tromholt
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3059
E-mail

Revision, IFRS, Køb og salg af virksomheder, Interne kontroller

Privat sektor, Pharmabranchen

Kim Vorret
Partner, statsaut. revisor, Holstebro
Tlf: 9611 1854
E-mail

Køb og salg af virksomheder, Generationsskifte, Procesoptimering, Regnskabslovgivning (ÅRL/IFRS/Statens Regnskabsregler), Offentlige tilskudsprogrammer,herunder EU-programmer.

Handelsbranchen,herunder detail, Håndværksbranchen, Industribranchen, Regulerede og uregulerede uddannelsesinstitutioner.

L

Lars Baungaard
Direktør og markedsleder, København
Tlf: 3945 3308
E-mail

Revision - herunder koncernrevision, Regnskab, ÅRL og IFRS, Skatteforhold - herunder optimering, Købs- og salgstransaktioner, Intern kontrol, Corporate Governance, Koncernomstrukturering, Børsnotering og -forhold, US-revision og -børsforhold

Alle brancher i den private sektor

Lars Engelund
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 9264
E-mail

Regulatoriske regnskaber, Digitale årsrapporter (XBRL), Revisionstekniske områder, Revisors erklæringer

Energi, Infocomm ,Transport & logistik

Lars Engskov
Partner , København
Tlf: +45 4014 2500
E-mail

Køb og salg af virksomheder samt forretningsområder, Kapitalfremskaffelse, Fusioner og joint ventures, Leveraged buyouts, Management buyouts.

Alle typer brancher i den private sektor.

Line Hedam
Partner, Odense
Tlf: 6314 4229
E-mail

Revision, Regnskab, Værdiansættelse, Business case-vurderinger, Arbejdskapital, IFRS, Køb og salg af virksomheder, Interne kontroller og compliance, Effektivisering af forretningsprocesser, Omstruktureringer, Generationsskifte, Hovedaktionærforhold

Alle typer brancher i den private og offentlige sektor

Lars Greve Jensen
Partner, statsaut. revisor, Aarhus
Tlf: 8932 5675
E-mail

Revision og regnskab, Generationsskifte, Omstruktureringer, Risikostyring og intern kontrol, Køb og salg af virksomheder.

Produktionsvirksomheder, Entreprenørskab, Shipping, Handel.

Leif Ulbæk Jensen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 9216
E-mail

Revision, IFRS, Årsregnskabsloven, Køb og salg af virksomheder, Rekonstruktion, Kapitalfremskaffelse

Alle typer brancher i den private sektor. Særligt teknologi- kommunikations- og telebranchen

Lars Almskou Ohmeyer
Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet
Tlf: 7921 2702
E-mail

Revision, Omstrukturering, Generationsskifte, Koncernetablering, Rekonstruktion

Handelsbranchen, Produktionsbranchen, Vindmølleindustrien

Lars Koch Vinther
Partner, København
Tlf: 3945 9457
E-mail

Tonnageskat, Kulbrinteskat, Selskabsskat, Køb og salg af virksomheder, International beskatning.

Rederibranchen, Olie & gas branchen, Luftfart, Transport & logistik branchen.

Lars Østergaard
Partner, statsaut. revisor, Aarhus
Tlf: 8932 5527
E-mail

Revision, Generationsskifte, Omstruktureringer

Handel, Produktion og ejendomsbranchen

M

Mette Frost Boelskift
Partner, Executive Management Support, København
Tlf: 3945 3236
E-mail
Michael Clement
Partner , København
Tlf: 3945 3375
E-mail

Shipping, Produktion, Service, Den offentlige sektor.

Børsnoterede samt ejerledede virksomheder.

Michael K. Dalberg
Partner, statsaut. revisor, Aalborg
Tlf: 9615 4943
E-mail

Revision, Regnskab, Skatteforhold.

Michael Eriksen
Partner, Head of Advisory, København
Tlf: +45 5138 4871
E-mail

Køb og salg af virksomheder og forretningsområder., Kapitalfremskaffelse., Fusioner og joint ventures., Leveraged buyouts., Management buyouts.

Alle typer af brancher i den private og offentlige sektor.

Martin Olesen Furbo
Partner, statsaut. revisor, Skive
Tlf: 9615 4961
E-mail

Revision, Regnskab, Skatteforhold

Alle brancher i den private sektor

Mads Hornbæk
Partner og statsaut. revisor, Herning
Tlf: 9660 2600
E-mail

Revision og regnskabsmæssige forhold

Små og mellemstore virksomheder i den private sektor, Optikbranchen og tekstilindustrien

Morten Elbæk Jensen
Partner, statsaut. revisor , Trekantområdet
Tlf: 7643 2531
E-mail

Revision, Regnskab

Alle typer brancher i den private sektor

Mikael Johansen
Partner, statsaut. revisor, Odense
Tlf: 6314 4260
E-mail

Revision, Regnskab

Produktionsbranchen, Handelsbranchen, Servicebranchen

Marianne Fog Jørgensen
Partner, statsaut. revisor, Aalborg
Tlf: 9635 4040
E-mail

Generel god indsigt i dansk regnskabslovgivning og offentlig regnskabsaflæggelse, Revisionsstandarder, Datterselskabsrapporteringer til udenlandsk moderselskab, Selskabslovgivning, Selskabsskattelovgivningen, Omstruktureringer, Køb og salg af virksomheder

Kommuner, Erhvervsskoler, Fødevarebranchen, Produktions- og handelsvirksomheder, Installationsvirksomheder, Kæder i detailbranchen, Rejseselskaber, Højteknologiske udviklingsvirksomheder, Havne

Michael Laursen
Partner, statsaut. revisor, Skive
Tlf: 9615 4920
E-mail

Lovgivnings- regnskabs- og skattemæssige forhold, Køb og salg af virksomheder, Prospekter og generationsskifte

Den finansielle sektor, Produktionsbranchen, Handelssektoren, Servicesektoren

Mona Lorentsen
Partner, København
Tlf: 3945 3398
E-mail

Global arbejdskraft

Alle typer brancher i den private sektor

Martin Lunden
Partner, statsaut. revisor, Hillerød
Tlf: 3945 3278
E-mail

Revisionslovgivning og standarder, IFRS, Årsregnskabsloven

Alle typer brancher i den private sektor

Mads Nørgaard Madsen
Partner, Security & Technology, København
Tlf: 2811 1592
E-mail

Forretningsmæssig it-rådgivning, Automatisering med it, Identity & Access Management, Governance, It-sikkerhed og cybercrime, Projekthåndtering

Alle typer brancher i den private og offentlige sektor

Mads Melgaard
Partner, København
Tlf: 3945 3421
E-mail

IFRS, Selskabsloven, Børsretlige forhold, SEC, US regulatoriske forhold, Corporate governance, CSR, Shared Service Centre.

Børsnoterede virksomheder, Industriel produktion.

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3232
E-mail

Internationale regnskabs- og revisionsforhold, Børsnotering, IFRS, SEC, Sarbanes-Oxley-lovgivning, Interne kontroller, Køb og salg af virksomheder

Pharmabranchen, Luftfartsektoren, Energisektoren, Produktionsbranchen

Michael Nielsson
Partner, statsaut. revisor, Aarhus
Tlf: 8932 5520
E-mail

Revision generelt, Forvaltningsrevision, Regnskab generelt, IFRS, Børsforhold, Risk Management, Optimering af processer og interne kontroller, Økonomistyring, Fondsretlige forhold, Corporate Governance, Køb og salg af virksomheder,Værdiberegning

Alle typer af brancher

Martin Skov Hansen
Partner og statsaut. revisor, Herning
Tlf: 9660 2535
E-mail

Revision, Regnskab og årsregnskabsloven, IFRS, Finansiering, Omstrukturering, Køb og salg af virksomheder, Generationsskifte, Ledelsesrapportering

Alle typer brancher i den private og sektor.

Mikkel Sthyr
Partner, Statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3437
E-mail

Revision, Køb og salg af virksomheder, Omstruktureringer, Outsourcing, IFRS, CSR, Coporate Governance

Transport og logistik, Rederier, Ejendomsselskaber, It-virksomheder, Servicevirksomheder, Produktionsvirksomheder, Handelsvirksomheder

N

Niels Henrik B. Mikkelsen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 9252
E-mail

Revision, Regnskabsaflæggelse, IFRS, Revenue recognition, Indregning af udviklingsomkostninger, Internationalisering, Exit-strategier

Venture-, teknologi- og kapitalejede virksomheder, Konsulentvirksomheder og andre ejerledede virksomheder

Niels Winther-Sørensen
Partner, Tax, København
Tlf: 3945 9131
E-mail

Dansk skatteret, International skatteret, EU-skatteret, Fondsbeskatinng, Beskatning af selskaber, Beskatning inden for den finansielle sektor, Skatteproces.

Alle brancher i den private og offentlige sektor.

O

Ove Lykke Hindhede
Partner, København
Tlf: 3945 9429
E-mail

Oliebranchens skatteforhold, Minebranchens skatteforhold, Shippingbranchens skatteforhold

Olie og gas, Shipping, Luftfart, Minedrift

Ole Tjørnelund Thomsen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3241
E-mail

Revision, IFRS, Årsregnskabsloven, Selskabslovgivning, Kvalitetskontrol

Virksomheder inden for produktion, Energi og olieefterforskning, Handel samt underholdning

P

Per Andersen
Partner, DCA/Real estate, København
Tlf: 3945 3411
E-mail

Køb og salg af ejendomme, Finansiering af ejendomme, Byggefinansiering, Kapitalfremskaffelse, Værdiansættelsesmodeller, Sale and Leaseback.

Alle typer virksomheder relateret til ejendomsbranchen i den private og offentlige sektor.

Poul Erik Jacobsen
Partner, statsaut. revisor , Odense
Tlf: 6314 4216
E-mail

Revision, Regnskab, Køb og salg af virksomheder, Værdiansættelse, Due diligence opgaver, Intern kontrol og compliance, Omstruktureringer, Generationsskifte

Alle brancher i den offentlige og private sektor, Energi og forsyningsvirksomheder

Poul Madsen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3138
E-mail

Hovedaktionærforhold, Omstrukturering, Generationsskifte, Økonomistyring, Vær-diansættelse, Skatteforhold

Universitetssektoren, Erhvervsdrivende og almennyttige fonde, Arkitektbranchen, Ingeniørbranchen

Preben Majdahl Nielsen
Partner, statsaut. revisor, executive MBA , Næstved
Tlf: 5575 8693
E-mail

Revision, Regnskab, Skatteforhold, Finansiering, Køb og salg af virksomheder

Handelsbranchen, Produktionsbranchen, Servicebranchen, Landbrugssektoren

Pia Overgaard
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 9416
E-mail

Selskabsskat, Sambeskatning, Rentefradragsbegrænsning, Omstrukturering, Skattemæssig rådgivning ved køb og salg af virksomheder

Alle typer brancher

Poul Spencer Poulsen
Partner, statsaut. revisor, Holstebro
Tlf: 9611 1825
E-mail

Vækstpotentiale i ejerledede virksomheder, Kapitalfremskaffelse, Køb og salg af virksomheder, Generationsskifte, Formue- og Skattestrukturer, Etablering og styring af udenlandske datterselskaber

Industribranchen, Handelsbranchen, Servicesektoren

Per Timmermann
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 9145
E-mail

Økonomisk regulering, Selskabsdannelse, Omstrukturering, Fusion, Køb og salg af virksomheder, Strategi, Værdiansættelse, Risikostyring, Regnskab

Energi- og forsyningssektoren

R

Ragna Ceder
Partner, Advisory, København
Tlf: 3945 9280
E-mail

Køb og salg af virksomheder., Finansiel due diligence., Carve-out-transaktioner., Værdiansættelse.

Alle typer af brancher i den private sektor.

René Poulsen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3590
E-mail

Rekonstruktion og undersøgelser af konkursbo, IFRS, Regnskab

Ejendomsbranchen, Alle typer brancher i den private sektor

René Søeborg
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3614
E-mail

Revision, EU's regelsæt og støtteprogrammer, Revisionsværktøjet TeamMate til intern revision

Alle typer brancher i den private og offentlige sektor

S

Søren Bech
Partner, Skat, København
Tlf: 3945 3343
E-mail

Generationsskifte, Omstruktureringer, Fonde og foreninger, Personbeskatning, Pensionsbeskatning, Personalegoder

Alle typer brancher i den private sektor

Søren Jesper Hansen
Partner, Tax, København
Tlf: 3945 3320
E-mail

Selskabsskat, International skatteret, International selskabsstruktur, Skattestrategi, Skattepolitik, Kommunikation om skattebetalinger, Finansiering, Direkte EU-skatter, Køb og salg af virksomheder

Alle typer brancher i den private sektor

Simon Høgenhav
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3297
E-mail

Selskabsskat, Budgettering og økonomistyring, Ejerledede virksomheder, Årsregnskabsloven, Selskabslovgivning.

Rejsebranchen.

Søren Ørjan Jensen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3672
E-mail

IFRS, Værdiansættelse, Omstruktureringer, Skatteforhold

Rederi- og ejendomsbranchen

Søren Korgaard-Mollerup
Partner, statsaut. revisor, Aalborg
Tlf: 9635 4032
E-mail

IFRS, Årsregnskabsloven, Selskabsskab, herunder transfer pricing, Rådgivning og revision af danske og internationale koncerner

Et bredt udvalg af brancher i den private sektor

Søren Petersen
Partner, statsaut. revisor, Hillerød
Tlf: 55 75 87 45
E-mail

Revision, Virksomhedsstruktur, Generationsskifte, Køb og salg af virksomheder

Byggebranchen, Transportbranchen, Produktionsbranchen, Handelsbranchen

Søren Røssel
Partner, MBA, København
Tlf: +45 3945 9400
E-mail

Executive lederudvikling i større internationale virksomheder med fokus på forandringsprojekter og omstruktureringsprogrammer, Kulturudvikling og eksekvering af strategi gennem leder- og organisationsudvikling.

Store danske og internationale virksomheder

T

Torsten Moe
Partner, Strategy & Operations, København
Tlf: 3945 9595
E-mail

Koncern- og virksomhedsstrategi, Organisationsudvikling, Organisk og uorganisk vækst, Innovationsstrategi og effektivisering, Funktionel omkostningsreduktion

Konsumentvarer og detailhandel, Finansiel sektor, Farmaceutisk og kemisk industri, Energi og transport, It-branchen

Thomas Wraae Holm
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3688
E-mail

Revision af danske og internationale koncerner, Regnskab, Årsregnskabsloven og IFRS, Skatteforhold, Køb og salg af virksomheder, Intern kontrol, Corporate governance, Børsforhold inkl. notering

Alle typer brancher i den private sektor, Rederibranchen

Torben Jensen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 9243
E-mail

Børsnoterede virksomheder, IFRS, Køb af virksomheder, Due diligence i udlandet

Pharma-, medico-, og biotekvirksomheder

Troels Kjølby Nielsen
Partner, København
Tlf: 3945 3213
E-mail
Thomas Krantz
Partner, København
Tlf: +45 2173 3140
E-mail

Køb og salg af virksomheder, Komplekse internationale transaktioner

Alle typer brancher inden for den private og offentlige sektor

Tue Stensgaard Sørensen
Partner, statsaut. revisor, København
Tlf: 3945 3220
E-mail

Revision og rådgivning vedrørende børsnoterede selskaber, IFRS

It- og teleselskaber

U

Ulrik Ræbild
Partner, København
Tlf: 3945 3288
E-mail

Regnskab, Revision inkl. koncernrevision, Due diligence, Generationsskifte

Bygge og anlægssektoren, Transport sektoren, Rådgivende ingeniører, Hovedaktionærselskaber, Sports og underholdningsbranchen, Ejendomsbranchen, Fondsejede virksomheder