Trust and Transparency

Styrk tilliden og transparensen i jeres tredjeparts forhold

Mange organisationer er afhængige af en tredjepart inden for en række kritiske områder, herunder blandt andet hosted finansiel og ikke-finansiel information, forretningskritiske funktioner og væsentlige infrastrukturprojekter. Dermed følger også en risiko i forhold til at beskytte det forretningsmæssige ry og hemmeligheder, men også yderligere finansielle, operationelle og compliance krav.

Direktioner, bestyrelser og stakeholders forventer sikkerhed for, at kontroller og compliance hos leverandører og andre samarbejdspartnere lever op til jeres egne og eksterne krav. De forventer, at der er processer, der effektivt sikrer dette for tredjeparts-aftaler.

Kontakt os

Trine Vestengen Hopkins

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 5215 0003

Følg PwC