Finansiel sektor

Din sparringspartner uanset din finansvirksomheds størrelse og udfordringer.

PwC’s Financial Services samarbejder med dig for at løse netop din finansvirksomheds udfordringer, så du får det optimale ud af dine muligheder. Vi tilbyder dig en 360˚’s ydelsespalet med eksperter inden for den finansielle sektor med fokus på Assurance, Actuarial Services, Tax, Consulting, Technology, Financial Systems, Risk & Compliance samt Real Estate. Sammen med dig skræddersyer vi løsninger og sammensætter teams på tværs af vores specialistområder, tilpasset behovet i netop din virksomhed.

Klik videre på denne side, og find:

  • Viden om PwC’s ydelser til den finansielle sektor, og hvad vi kan hjælpe dig med
  • Kontaktpersoner hos PwC’s Financial Services, som står klar til at tage en dialog med dig
  • Viden og inspiration til dig, som arbejder i den finansielle sektor.

Vi håber, du finder den inspiration, du har brug for, og du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om dine behov.

Nyheder og udgivelser

Basel IV er endelig ratificeret

Basel IV er endelig ratificeret

Den 7. december 2017 løftede Basel-Komiteen sløret for den endelige version af det længe ventede Basel IV regelsæt, der bliver indfaset fra 2022 til 2027. Overordnet set betyder dette regelsæt, at der er fastlagt et kredit output floor – et såkaldt ”kreditgulv” på 72,5 %. Dette er et mål for, hvor stor kapitalbelastningen ved anvendelse af interne modeller er i forhold til standardmodeller, og målet bliver gradvist indfaset fra 2022 frem til 2027.

Oplev PwC’s Financial Services

Perspektiver

Solvens II harmonerer godt med værdierne i Vestjylland

Solvens II harmonerer godt med værdierne i Vestjylland

Regulering opleves som en af tidens største udfordringer for virksomheder i den finansielle sektor. Det kommer altid ubelejligt, omtales som byrdefuldt, får skyld for at slå mindre finansielle virksomheder ihjel og fremme konsolidering inden for de enkelte brancher. Men kan det nye Solvens II regelsæt slet ikke være værdiskabende? Rammes små spillere virkelig hårdest? Og er det egentlig ikke virksomhedens kompleksitet snarere end størrelse, der er afgørende for implementeringens omfang?

Når god compliance bliver en blåstempling

Når god compliance bliver en blåstempling

Tonny Nielsen, partner og adm. dir. i Fokus Asset Management, er stifter og hovedejer af virksomheden. Men på trods af, at Fokus Asset Management er en ung virksomhed, så har ejeren og de fleste medarbejdere mange års erfaring inden for ejendomsforvaltning og asset management. Fokus Fund Management har Finanstilsynets tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. Vi har taget en snak med Tonny Nielsen og CFO Claus Munkholm om virksomhedens strategi og den direkte værdi af compliance-tiltag.

PSD2: Kan tvungen åbenhed blive en strategisk mulighed?

PSD2: Kan tvungen åbenhed blive en strategisk mulighed?

EU’s reviderede betalingstjenestedirektiv (direktiv [EU] 2015/2366, PSD2) indfører nye regler, som gør det lettere for finansielle teknologivirksomheder at tilbyde deres betalingstjenester inden for EU. De nye regler indebærer bl.a., at banker forpligtes til at give adgang til deres kunders betalingskonti. Derudover indebærer PSD2, at såkaldte tredjepartsudbydere får mulighed for at udbyde nye tjenester i form af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester.

SDC: Compliance-krav styrker konkurrencekraft og kundefokus

SDC: Compliance-krav styrker konkurrencekraft og kundefokus

SDC betjener flere end 120 pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige og Færøerne. SDC’s strategi om at levere effektiv infrastruktur til pengeinstitutter på tværs af de nordiske lande stiller høje krav til et solidt og fleksibelt datafundament, så kunderne (ejerne) kan eksekvere en effektiv drift. Den reguleringsmæssige tsunami efter finanskrisen har haft ’flerdoblede’ konsekvenser for SDC som følge af deres tilstedeværelse i flere lande.

Kontakt os

Klaus Berentsen
Partner, Head of PwC Financial Services
Tlf: 3945 9333
E-mail

Kontakt os

Lars Baungaard
Direktør og markedsleder
Tlf: 3945 3308
E-mail

Følg PwC