Finansiel sektor

Din sparringspartner uanset din finansvirksomheds størrelse og udfordringer.

PwC’s Financial Services samarbejder med dig for at løse netop din finansvirksomheds udfordringer, så du får det optimale ud af dine muligheder. Vi tilbyder dig en 360˚’s ydelsespalet med eksperter inden for den finansielle sektor med fokus på Assurance, Actuarial Services, Tax, Consulting, Technology, Financial Systems, Risk & Compliance samt Real Estate. Sammen med dig skræddersyer vi løsninger og sammensætter teams på tværs af vores specialistområder, tilpasset behovet i netop din virksomhed.

Klik videre på denne side, og find:

  • Viden om PwC’s ydelser til den finansielle sektor, og hvad vi kan hjælpe dig med
  • Kontaktpersoner hos PwC’s Financial Services, som står klar til at tage en dialog med dig
  • Viden og inspiration til dig, som arbejder i den finansielle sektor.

Vi håber, du finder den inspiration, du har brug for, og du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om dine behov.

Nyheder og udgivelser

Update om den finansielle sektor, uge 24 - digital compliance

Update om den finansielle sektor, uge 24 - digital compliance

Compliance handler ikke kun om tilpasning til eksterne regler og efterlevelse af interne politikker. Det er potentielt også et konkurrenceparameter og et område, som kan bidrage til forretningsudviklingen. Denne episode handler om compliance – hvad er det, hvordan kan man tilgå det i den finansielle sektor, og hvilke muligheder og perspektiver ligger der i begrebet?

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Update om den finansielle sektor, uge 15 - om Unge seniorer

Update om den finansielle sektor, uge 15 - om Unge seniorer

En voksende generation af aktive mennesker i eller tæt på pensionsalderen efterspørger nytænkning ift. pensionsordninger, boligforhold og krav til udbud tæt på deres bopæl. PwC Financial Services kalder dem for Unge seniorer og har undersøgt, hvordan de kan være interessante at beskæftige sig med i en dansk kontekst.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Update om den finansielle sektor, uge 12 - IFRS 9

Update om den finansielle sektor, uge 12 - IFRS 9

2018 er år 1 for den nye internationale regnskabsstandard om finansielle instrumenter, IFRS 9. I denne første episode af podcasten Update om den finansielle sektor kan du høre et interview med Casper Borly, som er Director og ansvarlig for implementering af IFRS 9 i Financial Services, PwC Denmark.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Oplev PwC’s Financial Services

Den digitale kunde i en finansiel verden

Den digitale kunde i en finansiel verden

At sikre kundetilfredshed stiller krav til de finansielle virksomheders brug af digitale muligheder samtidig med, at man sikrer en nærværende kundeoplevelse. Få tre anbefalinger til at sikre den gode kundeoplevelse af PwC's ekspert inden for Financial Services Technology & Fintech, Robert Bo Jensen, og hør hvordan Jon Johnsen, koncerndirektør og Group COO i PFA Pension, og Lars W. Sandberg, Direktør i Jyske Bank/BRF Kredit imødeser den digitale kunde.

Perspektiver

Revideret værdiansættelsesproces skaber værdi

Revideret værdiansættelsesproces skaber værdi

PKA investerer bl.a. i unoterede aktiver som vindmøller, infrastruktur og ejendomme. I modsætning til noterede aktiver, hvor der foreligger en markedspris, som kan anvendes ved værdiansættelse, skal unoterede aktiver vurderes periodisk i forhold til værdiansættelsen til brug for bl.a. perioderapportering og årsregnskab. En nødvendig, men meget omfattende opgave, når man ejer 250 ejendomme for ca. 18 mia. kr.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Solvens II harmonerer godt med værdierne i Vestjylland

Solvens II harmonerer godt med værdierne i Vestjylland

Regulering opleves som en af tidens største udfordringer for virksomheder i den finansielle sektor. Det kommer altid ubelejligt, omtales som byrdefuldt, får skyld for at slå mindre finansielle virksomheder ihjel og fremme konsolidering inden for de enkelte brancher. Men kan det nye Solvens II regelsæt slet ikke være værdiskabende? Rammes små spillere virkelig hårdest? Og er det egentlig ikke virksomhedens kompleksitet snarere end størrelse, der er afgørende for implementeringens omfang?

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Når god compliance bliver en blåstempling

Når god compliance bliver en blåstempling

Tonny Nielsen, partner og adm. dir. i Fokus Asset Management, er stifter og hovedejer af virksomheden. Men på trods af, at Fokus Asset Management er en ung virksomhed, så har ejeren og de fleste medarbejdere mange års erfaring inden for ejendomsforvaltning og asset management. Fokus Fund Management har Finanstilsynets tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. Vi har taget en snak med Tonny Nielsen og CFO Claus Munkholm om virksomhedens strategi og den direkte værdi af compliance-tiltag.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
PSD2: Kan tvungen åbenhed blive en strategisk mulighed?

PSD2: Kan tvungen åbenhed blive en strategisk mulighed?

EU’s reviderede betalingstjenestedirektiv (direktiv [EU] 2015/2366, PSD2) indfører nye regler, som gør det lettere for finansielle teknologivirksomheder at tilbyde deres betalingstjenester inden for EU. De nye regler indebærer bl.a., at banker forpligtes til at give adgang til deres kunders betalingskonti. Derudover indebærer PSD2, at såkaldte tredjepartsudbydere får mulighed for at udbyde nye tjenester i form af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Værdiskabende compliance

Værdiskabende compliance

Overholdelse af lovgivning er et grundvilkår for alle virksomheder, men få brancher reguleres så ofte som den finansielle sektor. Siden finanskrisen har lovgivere og myndigheder øget reguleringen af sektoren, og finansvirksomhederne kæmper en daglig kamp for at efterleve alle nye regler, samtidig med at hastigt udviklende kundebehov og -krav skal imødekommes. Og her går udviklingen så hurtigt, at vi ikke længere taler om kundeoplevelser men om kunderejser.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
SDC: Compliance-krav styrker konkurrencekraft og kundefokus

SDC: Compliance-krav styrker konkurrencekraft og kundefokus

SDC betjener flere end 120 pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige og Færøerne. SDC’s strategi om at levere effektiv infrastruktur til pengeinstitutter på tværs af de nordiske lande stiller høje krav til et solidt og fleksibelt datafundament, så kunderne (ejerne) kan eksekvere en effektiv drift. Den reguleringsmæssige tsunami efter finanskrisen har haft ’flerdoblede’ konsekvenser for SDC som følge af deres tilstedeværelse i flere lande.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Kontakt os

Klaus Berentsen
Partner, Head of PwC Financial Services, PwC Denmark
Tlf: 3945 9333
E-mail

Kontakt os

Lars Baungaard
Direktør og markedsleder, PwC Denmark
Tlf: 3945 3308
E-mail

Følg PwC