Risk Assurance

Vi hjælper med at sikre, at virksomheder bliver og forbliver modstandsdygtige. Dette for at de kan skabe tillid og værdi, samtidig med at de omfavner nye teknologier og navigerer iblandt risici i deres organisation og eksternt.

Hjælper med at være på forkant mod voksende risici

For at skabe succes i et uforudsigeligt miljø skal virksomheder være modstandsdygtige. Men modstandsdygtighedens natur ændrer sig. Det handler ikke kun om at stå stærkt, men det handler om at forstå, hvordan skiftende risici kan påvirke en branche og en virksomhed, så man kan reagere hurtigt og komme stærkere ud på den anden side.

Vi hjælper med at opbygge modstandsdygtighed, skabe tillid, arbejde med værdier og bæredygtighed og omfavne nye teknologier.

Vores unikke kombination af forretnings- og brancheindsigt, teknisk ekspertise samt samarbejdsvillighed skaber tillid til at navigere i risici og træffe de beslutninger, der gør forskellen.

"I en verden i konstant forandring skal virksomheder forstå og navigere i de risici, de står over for. Vi bidrager med ekspertise, teknologi og et globalt netværk til at gøre det muligt for vores kunder at træffe tillidsbaseret beslutninger."

Brian Christiansen, Leder af Risk Assurance, PwC Danmark

Gentænk risici

Det risikobillede, som vi ser i dag, ville næppe have været tænkeligt for kort tid siden. Vi hjælper med at navigere i usikkerhed, ændrer den måde man forudsiger, forbereder og reagerer på risikobilledet. Det gør vi med det formål at give tillid til at træffe de beslutninger, der gør en forskel for virksomheder.

Find ud af hvordan vi kan hjælpe dig:

CFO Service - interim assistance

Uforudsete hændelser kan fra den ene dag til den anden drastisk ændre en organisations situation til kaos. Uanset hvilke udfordringer I står overfor, sikrer vores konsulenter de rette kompetencer og ressourcer, som I har behov for.

  • Har I brug for hjælp til vækst, transformation og omstrukturering af afdelinger?
  • Mangler I midlertidige ressourcer ved en uventet opsigelse?
  • Har I brug for at optimere processer i en funktion, enhed eller afdeling?

I CFO Service er vores konsulenter klar til at sikre de rette kompetencer og ressourcer, som I har behov for.

Læs mere

Intern Revision

I en foranderlig verden med risici, kontroller og compliance er det afgørende, at jeres organisation er i stand til at træffe de rette beslutninger.

  • Forstår I de potentielle implikationer af de risici, som jeres organisation står overfor?

Ved brug af den seneste teknologi og datadrevne løsninger, sikrer vi, at jeres interne revision er relevant, strømlinet og agil.

Læs mere

Trust & Transparency

Mange organisationer er afhængige af en tredjepart inden for en række kritiske områder, herunder blandt andet hosted finansiel og ikke-finansiel information, forretningskritiske funktioner og væsentlige infrastrukturprojekter. Med den afhængighed følger en risiko.

  • Kan I beskytte jeres forretningsmæssige ry og hemmeligheder?
  • Lever kontroller og compliance hos jeres leverandører og andre samarbejdspartnere op til jeres egne krav?

Direktioner, bestyrelser og stakeholders forventer overstående, og i Trust and Transparancy hjælper vi jer med at styrke tilliden og transparensen i jeres tredjeparts forhold.

Læs mere

Digital Trust

På den ene side giver it-teknologier større bekvemmelighed, effektivitet og nøjagtighed, men på den anden side indebærer de også risici.

  • Kan du være sikker på, at dine systemer og data fungerer, som du vil have dem til, selvom du ikke forstår præcis, hvordan teknologien fungerer? 
  • Kan du optimere brugen af dit ERP-system og udnytte de data, det genererer effektivt? 
  • Er du sikker på, at dine systemer er sikre, at du kan stole på dine samarbejdspartnere, og at privatlivets fred er garanteret?

I Digital Trust kan vi kan hjælpe dig med at besvare alle ovenstående spørgsmål.

Læs mere
should ceos think different about risk

Let's change the way we see risk

Risk isn't about responding to change. It's about changing the way we see. Shifting our perspective. Considering different angles. Strong risk and resilience capabilities can be the difference between those that thrive and those that fight to survive.

Explore

Kontakt os

Trine Vestengen Hopkins

Trine Vestengen Hopkins

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 5215 0003

Følg PwC