At arbejde hos PwC

Få indblik i, hvem vi er, hvordan vi arbejder og gør en forskel for både kunder og kolleger.

I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger. Det gør vi med udgangspunkt i vores viden om revision, skat og rådgivning. Vores fem værdier er retningen for, hvordan vi arbejder. Vi udviser integritet i alt, hvad vi laver. Vi gør en forskel med vores viden og indsats. Vi er nærværende og følger aktuelle tendenser i samfundet og erhvervslivet. Vi arbejder sammen og skaber fælles succes med kunder og kolleger. Vi tænker innovativt og arbejder for at finde de bedste løsninger på vores kunders strategiske udfordringer.

At være gode ledere er også en høj prioritet i PwC, fordi vi ved, hvor meget det betyder for den daglige motivation og engagement. Derfor har vi fokus på god ledelse i hverdagen, og vi udvikler og måler kontinuerligt på ledelseskulturen i PwC. Du får ledere, der er drevet af høje ambitioner på dine og PwC’s vegne.

Hvordan er det at arbejde hos PwC? Vi lytter altid til vores kunders behov og udfordringer, forstår deres forretning og leverer løsninger af høj værdi og kvalitet sammen med dem. Succes er noget, som vi skaber sammen. Vi samarbejder på tværs af fagområder og ekspertiser, så vi altid sætter det stærkeste hold. Det er helt afgørende for at skabe de bedste resultater for vores kunder og den mest spændende faglige udvikling for vores kolleger.

Ligesom du har høje forventninger til din karriere, har vi også høje forventninger til dig. Vi forventer, at du bliver motiveret af ambitiøse mål og gør dit bedste for at føre dem ud i livet. For du bliver en del af en arbejdsplads, hvor vi sætter ord på dit potentiale og lægger mærke til dine resultater. Det udvikler dig, og det udvikler PwC. Så hvis du er klar til at kombinere dine kompetencer med en stærk vilje til at finde løsninger, der kan forandre og forbedre i fællesskab med andre, så passer du perfekt ind i PwC.

Vi ved, at den første tid i dit nye job er vigtig for din trivsel og de resultater, som du leverer. Derfor arbejder vi målrettet med en god onboarding, så vi sikrer dig de bedste forudsætninger for at løse dine opgaver, skabe relationer og realisere dine egne og PwC’s ambitioner.

Career Coach

Du får en host, der hjælper med at introducere dig til PwC og få afklaret praktiske forhold og spørgsmål. Du får også en career coach, der sammen med dig sætter konkrete mål for din udvikling, performance og fremtidige karrierevej. Din career coach er din nærmeste leder og sparringspartner, der giver dig feedback efter behov og sikrer, at du bliver involveret i relevante projekter. Og så sørger vi selvfølgelig for, at du deltager i aktiviteter, hvor du møder kolleger, der ligesom dig er nye i PwC. Alt sammen for at klæde dig på til at skabe succes fra start.

Hvis du er ansat som senior consultant, manager, senior manager, director eller partner, kan du selv blive career coach og være med til at udvikle og motivere dine coachees til at nå deres mål og prioritere de rette indsatser. Din rolle som career coach indgår derfor også i dine årsmål og i vurderingen af din samlede performance. For du er med til at sikre, at alle arbejder i samme retning.

Karrieretoninger

I PwC arbejder vi med karrieretoninger, hvor du kan vælge at gå i flere retninger. Fundamentet skaber du i dit daglige arbejde med kunder og relationer. Det er her, du udbygger dit netværk, skærper din forretningsforståelse og udvikler dine kompetencer. Og i takt med, at dit fundament bliver stærkere, kan du tage nye roller og større ansvar ved at tone din karriere med fokus på Ledelse, Marked eller Specialisering.

Din udvikling

Din udvikling bliver i PwC tilpasset både dine styrker og vores forretningsmæssige behov. For vi har brug for revisorer, skattekonsulenter og rådgivere, der kan udfordre og skabe værdi for erhvervslivets beslutningstagere. Vi målretter dine kompetencer og din adfærd gennem vores globale kompetencemodel, PwC Professional. Modellen bygger på direkte feedback fra vores kunder og vigtigste interessenter, og den afspejler vores forventninger til de kompetencer, som du udvikler og finpudser som en del af PwC.

Vi arbejder målrettet med talentudvikling, så vores talenter kan være med til at tegne fremtidens PwC. Det gør vi bl.a. gennem vores Key Talent-program, der er et udviklingsforløb for udvalgte medarbejdere med minimum to års erfaring og et ekstraordinært potentiale. Med programmet identificerer og udvikler vi Key Talents i tæt samspil med topledelsen, involverer dem i strategiprocesserne og klæder dem på til at være PwC’s fremtidige ledere.

Mange karriereveje

En anden mulighed for at udvikle dit talent i PwC er, at du kan forfølge dine faglige interesser på tværs af afdelinger, forretningsområder og landegrænser. Vi tror på, at gode rammer for mobilitet udvikler dig som medarbejder og styrker de løsninger, vi leverer til vores kunder. Derfor kan du udvikle og anvende dine kompetencer i den afdeling eller i det land, hvor du brænder for at være i vores lokale og globale netværk.

Mulighed for udstationering

Med kontorer i 157 lande kan du skabe en international karriere i PwC. Er du ansat i Danmark og har en høj og vedvarende performance, kan du blive udstationeret i typisk 1-3 år og samtidig få en garanti for, at du har et job, når du vender hjem fra udlandet.

Det er vores engagerede medarbejdere og partnere, der gør PwC til PwC. Som den førende revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed i Danmark tager vi ansvar for trivsel og udvikling af vores medarbejdere. Derfor har vi fokus på wellbeing, som har til formål at styrke muligheden for at opnå balance for den enkelte medarbejder - både mentalt og fysisk i en travl hverdag. 

Med wellbeing samler og synliggør vi nuværende initiativer, fx sunde tiltag ift. mad, og introducerer også nye tiltag og værktøjer for vores medarbejdere, der understøtter wellbeing i en fleksibel arbejdsdag.   

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontakt os

Ulla Danger Nielsen

Ulla Danger Nielsen

Human Capital, Tax, Advisory & Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9659

Victoria Charlotte Anne Richards

Victoria Charlotte Anne Richards

Human Capital, Business Services, Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9966

Natasha  Berthelsen

Natasha Berthelsen

Human Capital, Assurance og OBC, PwC Denmark

Tlf: 3945 3191

Følg PwC