Vi gør en forskel i et stærkt fællesskab

Få indblik i, hvem vi er, hvordan vi arbejder og gør en forskel for både kunder og kolleger.

I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger. Det gør vi med udgangspunkt i vores viden om revision, skat og rådgivning. Vores fem værdier er retningen for, hvordan vi arbejder. Vi udviser integritet i alt, hvad vi laver. Vi gør en forskel med vores viden og indsats. Vi er nærværende og følger aktuelle tendenser i samfundet og erhvervslivet. Vi arbejder sammen og skaber fælles succes med kunder og kolleger. Vi tænker innovativt og arbejder for at finde de bedste løsninger på vores kunders strategiske udfordringer.

At være gode ledere er også en høj prioritet i PwC, fordi vi ved, hvor meget det betyder for den daglige motivation og engagement. Derfor har vi fokus på god ledelse i hverdagen, og vi udvikler og måler kontinuerligt på ledelseskulturen i PwC. Du får ledere der inspirerer, motiverer og som sammen med dig har fokus på din udvikling.

Hvordan er det at arbejde hos PwC? Vi lytter altid til vores kunders behov og udfordringer, forstår deres forretning og leverer løsninger af høj værdi og kvalitet sammen med dem. Vi samarbejder på tværs af fagområder og ekspertiser, hvilket helt afgørende for at løse væsentlige problemstillinger for vores kunder og for samfundet og for at tilbyde den mest spændende faglige udvikling for vores kolleger.

Vi ønsker at skabe udviklende og fleksible rammer og har en levende og inspirerende kultur. Vi forventer, at du bliver motiveret af at gøre en forskel og at du ønsker at gøre det bedre end i går. Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor der er fokus på din udvikling og dine muligheder.

Vi ved, at den første tid i dit nye job er vigtig for din trivsel. Derfor arbejder vi målrettet med en god onboarding, så vi sikrer dig de bedste forudsætninger for at du kan løse dine opgaver, skabe relationer og realisere dine egne og PwC’s ambitioner.

Career Coach

Du får en host, der hjælper med at introducere dig til PwC og få afklaret praktiske forhold og spørgsmål. Du får også en career coach, der sammen med dig sætter konkrete mål for din udvikling og fremtidige karrierevej. Din career coach er din nærmeste leder og sparringspartner, der giver dig feedback efter behov og sikrer, at du bliver involveret i relevante projekter. Og så sørger vi selvfølgelig for, at du deltager i aktiviteter, hvor du møder kolleger, der ligesom dig er nye i PwC. Alt sammen for at klæde dig på til at gøre en forskel.

Du kan også selv blive career coach og være med til at udvikle og motivere dine coachees til at nå deres mål og prioritere de rette indsatser. 

Karrieretoninger

I PwC arbejder vi med karrieretoninger, hvor du kan vælge at gå i flere retninger. Fundamentet skaber du i dit daglige arbejde med kunder og relationer. Det er her, du udbygger dit netværk, skærper din forretningsforståelse og udvikler dine kompetencer. Og i takt med, at dit fundament bliver stærkere, kan du tage nye roller og større ansvar ved at tone din karriere med fokus på Ledelse, Marked eller Specialisering.

Din udvikling

Din udvikling bliver i PwC tilpasset både dine styrker og vores forretningsmæssige behov. For vi har brug for revisorer, skattekonsulenter og rådgivere, der kan gøre en forskel og skabe værdi for erhvervslivets beslutningstagere. Vi målretter dine kompetencer og din adfærd gennem vores globale kompetencemodel, PwC Professional. Modellen bygger på direkte feedback fra vores kunder og vigtigste interessenter, og den afspejler vores forventninger til de kompetencer, som du udvikler og finpudser som en del af PwC.

Vi arbejder målrettet med talentudvikling, så vores talenter kan være med til at tegne fremtidens PwC. Det gør vi bl.a. gennem vores Key Talent-program, der er et udviklingsforløb for udvalgte medarbejdere med minimum to års erfaring og et ekstraordinært potentiale. Med programmet identificerer og udvikler vi Key Talents i tæt samspil med topledelsen, involverer dem i strategiprocesserne og klæder dem på til at være PwC’s fremtidige ledere.

Mange karriereveje

En anden mulighed for at udvikle dit talent i PwC er, at du kan forfølge dine faglige interesser på tværs af afdelinger, forretningsområder og landegrænser i vores store globale netværk. Vi tror på, at gode rammer for mobilitet udvikler dig som medarbejder og styrker de løsninger, vi leverer til vores kunder. Derfor kan du udvikle og anvende dine kompetencer i den afdeling eller i det land, hvor du brænder for at være i vores lokale og globale netværk.

Mulighed for udstationering

Med kontorer over hele verden kan du skabe en international karriere i PwC. Du kan søge om at blive udstationeret i typisk 1-3 år og samtidig få en garanti for, at du har et job, når du vender hjem.

Hos PwC tager vi ansvar og brænder for at gøre en positiv forskel. Vores vision for arbejdet med samfundsansvar er, at “PwC skal være en samfundsansvarlig virksomhed, som gør en positiv forskel for mennesker og miljø. Vi forpligter os til aktivt at anvende vores rolle som videnhus til at påvirke mindset hos os selv og vores omverden og dermed bidrage til en mere bæredygtig fremtid for vores medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder og nærmiljø.”

Vi har særligt fokus på ‘Mennesker’, ‘Miljø’ og ‘Mindset’. Disse tre fokusområder danner - sammen med et fokus på governance - rammen for vores arbejde med samfundsansvar og understøtter vores purpose om at skabe tillid i samfundet og løse væsentlige problemstillinger samt vores overordnede strategi Tillid25.

Mennesker

Mennesker er kernen i vores forretning, og vores ambition er at arbejde målrettet på at give vores medarbejdere et godt arbejdsliv med særligt fokus på fleksibilitet, wellbeing, upskilling og diversitet. Det betyder, at vi er en inkluderende arbejdsplads, der sikrer, at vores medarbejdere trives og udvikler sig, og at de kan opnå den balance, de ønsker mellem arbejdsliv og privatliv. Vores medarbejdere skal - når de forlader PwC - tage herfra både personligt og fagligt stærkere, end da de startede deres ansættelsesforhold.

Miljø

Miljøudfordringerne, herunder klimaudfordringerne, er tydelige for alle, og medarbejdere, kunder og andre interessenter forventer, at virksomheder bidrager til, at vi når målene i Parisaftalen, der er sat for at vende udviklingen. Vores ambition for dette område er at være net zero senest i 2030 og herunder engagere og motivere vores medarbejdere og leverandører til at agere mere bæredygtigt.

Mindset

Vi lever af vores viden, og i PwC ønsker vi at tage ansvar for, at vi udnytter vores rolle som videnhus til at skubbe vores omverden i den rigtige retning inden for arbejdet med samfundsansvar. Vores ambition inden for dette område er, at vi skal være brancheførende inden for at generere viden, som kan gøre os og vores omverden klogere og bidrage til at påvirke vores interessenters mindset i forhold til at skabe en mere bæredygtig fremtid - herunder de kunder, som vi rådgiver i kraft af vores services inden for Sustainability.

Læs mere om vores initiativer her.

Kontakt os

PwC Human Capital

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3600

Følg PwC