Energi og Forsyning

PwC har et internationalt netværk af specialister i energi og forsyning. I Danmark har vi kunder indenfor elforsyning, fjernvarme, naturgas, vandforsyning, affald samt olie og gas.

PwC’s Energi og Forsyning har landets mest erfarne team af revisorer og rådgivere på området, der står klar til at bidrage med at løse jeres udfordringer.

Vi har en 360-graders ydelsespalette og kan hjælpe jer med specialister inden for energi og forsyning. Det gælder revision, budgettering, langtidsprognoser optimering af regulatoriske forhold, energiafgifter, fordelingsregnskaber og meget mere.

Vores teams arbejder dedikeret med forsyningssektoren, og derfor har alle en bred og dyb erfaring at trække på, når jeres problemer skal løses.

Vores ydelsesområder

El

PwC er revisor og rådgiver for en lang række elnet- og elhandelsselskaber, hvilket giver os en stærk vidensbase til at hjælpe vores kunder, bl.a. inden for disse områder:

 • Rådgivning om regulatoriske forhold til optimering af indtægtsrammer i elnetvirksomheder samt sikring af fuldstændige og korrekte ansøgninger om tillæg til indtægtsrammerne
 • Modellering og fremskrivninger af indtægtsrammer til brug for simulering og langtidsbudgettering
 • Værdiskabende revision med udgangspunkt i en dyb indsigt i elbranchens rammevilkår og særlige kendetegn
 • Rådgivning om regler og praksis ved prisfastsættelse af koncerninterne afregningspriser, så overholdelse af elforsyningslovens § 46 dokumenteres
 • It-sikkerhed for elvirksomheder samt rådgivning i forhold til overholdelse af bekendtgørelse 425 om it-beredskab
 • Digitalisering af administrative processer ved brug af robotter, eksempelvis inden for debitorafstemninger, forbrugerflytninger og rykkerprocedurer
 • Risikostyring af elhandelsporteføljer og analyser af de regnskabsmæssige konsekvenser
 • Rådgivning i relation til selskabsskat, moms og afgifter, herunder de særlige skattemæssige regler for forbrugerejede forsyningsselskaber.

Vand og spildevand

PwC er revisor og rådgiver for en lang række vand- og spildevandsselskaber, bl.a. inden for disse områder:

 • Rådgivning om regulatoriske forhold til optimering af økonomiske rammer i vandselskaber samt sikring af fuldstændige og korrekte ansøgninger om tillæg til de økonomiske rammer
 • Modellering og fremskrivninger af økonomiske rammer til brug for simulering og langtidsbudgettering
 • Værdiskabende revision med udgangspunkt i en dyb indsigt i vand- og spildevandsbranchens rammevilkår og særlige kendetegn
 • Rådgivning i relation til benchmarking med analyser af, hvor der er identificeret besparelsespotentialer, og hvilke faktorer der kan medføre et forbedret benchmark for det enkelte selskab
 • Interimsassistance i økonomiafdelingen i form af controllere og økonomichefer, der har indblik i forsyningsbranchen
 • Digitalisering af administrative processer ved brug af robotter, eksempelvis inden for debitorafstemninger, forbrugerflytninger og rykkerprocedurer
 • Rådgivning i relation til selskabsskat, moms og afgifter.

Vedvarende energi

PwC har stor erfaring fra revision og rådgivning af kunder med investeringer i vedvarende energiproduktion i form af vindmøller og solceller:

 • Vurdering af business cases med henblik på at skabe de rette investeringsbeslutninger
 • Værdiskabende revision med udgangspunkt i en dyb indsigt i branchens rammevilkår og særlige kendetegn
 • Ekspertise i tilskudsmæssige forhold
 • Rådgivning i relation til selskabsskat og moms i Danmark samt på tværs af landegrænser.

Fjernvarme

PwC er revisor og rådgiver for en lang række fjernvarmeselskaber, bl.a. inden for disse områder:

 • Rådgivning om konsekvenserne af den kommende indtægtsregulering for varmevirksomheder
 • Optimering af indberetninger til kommende regulering i form af POLKA, historiske data samt korrektioner for ændringer i eksterne forhold
 • En sikker og optimal overgang til skattepligt
 • Modellering og fremskrivninger af indtægtsrammer til brug for simulering og langtidsbudgettering
 • Værdiskabende revision med udgangspunkt i en dyb indsigt i fjernvarmebranchens rammevilkår og særlige kendetegn
 • Digitalisering af administrative processer ved brug af robotter, eksempelvis inden for debitorafstemninger, forbrugerflytninger og rykkerprocedurer
 • Rådgivning i relation til afgifter, selskabsskat og moms.

Affald og renovation

Vores erfaring med affalds- og renovationsområdet spænder over alt fra fælleskommunale og forbrugerejede affaldskraftvarmeværker til kommunalt ejede affaldsselskaber:

 • Rådgivning om fordelingsregnskaber mellem affalds- og varmesiden
 • Indsigt i fortolkningen af ”hvile i sig selv”-princippet i praksis for affaldsvirksomheder, herunder analyser af fordele og ulemper ved de forskellige benyttede metoder
 • Selskabsgørelse af fælleskommunale selskaber (§ 60) og udskillelse af affaldsområdet fra kommunalt regi
 • Værdiskabende revision med udgangspunkt i en dyb indsigt i affaldsbranchens rammevilkår og særlige kendetegn
 • Digitalisering af administrative processer ved brug af robotter, eksempelvis inden for debitorafstemninger, forbrugerflytninger og rykkerprocedurer
 • Rådgivning i relation til afgifter, selskabsskat og moms.

Specialister i teamet

Claus Dalager

Partner, Statsaut. revisor, Energi & Forsyning, Aarhus, PwC Denmark

4292 1969

E-mail

Thomas Riis

Partner, Statsaut. revisor, Energi & forsyning, Aarhus, PwC Denmark

2961 5910

E-mail

Mette Plambech

Partner, statsaut. revisor, Odense, PwC Denmark

2425 4990

E-mail

Henrik Bech Nielsen

Partner, Skat, Energi & Forsyning, København, PwC Denmark

3945 9574

E-mail

Søren Blok Jensen

Partner, Consulting, PwC Denmark

8932 5651

E-mail

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, Aarhus, PwC Denmark

8932 5516

E-mail

William Sharp

Partner, Technology & Security, Aarhus, PwC Denmark

8932 0076

E-mail

Morten Rasmussen

Director, Advisory, PwC Denmark

3093 6970

E-mail

Torsten Schmidt-Jensen

Director, Consulting, Hellerup, PwC Denmark

5138 4981

E-mail

Andreas Albers Rasmussen

Senior Associate, Energi & forsyning, Aarhus, PwC Denmark

2913 1403

E-mail

Kontakt os

Claus Dalager

Partner, Statsaut. revisor, Energi & Forsyning, PwC Denmark

Tlf: 4292 1969

Følg PwC