Offentlige institutioner

Den offentlige sektor udforsker i disse år, hvordan nye teknologier og data kan øge innovationen og effektiviteten. Samtidig er fokus øget på at behandle data sikkert og transparent, og på at kunne modstå cyberangreb, lige som sektoren har et højaktuelt behov for en stærk styring af risici. PwC samarbejder med stat, regioner og kommuner om at løfte de komplekse udfordringer, sektoren står over for.

PwC er en erfaren samarbejdspartner på tværs af den offentlige sektor

I PwC samarbejder vi med aktører i staten, regionerne og kommunerne om at løfte de komplekse udfordringer, sektoren står over for i disse år. Gennem analyser og rådgivningsopgaver for en lang række offentlige myndigheder har vi opbygget stor erfaring med at udvikle sektorens kerneopgaver inden for bl.a. velfærds- sundheds- og uddannelsesområdet.

Vi bidrager med dybe kompetencer inden for dataanalyse og –håndtering, cybersikkerhed, risikostyring og compliance. Vi fungerer som en kvalificeret sparringspartner, der har fokus på at balancere sektorens muligheder og udfordringer. Vi har fokus på at designe rammerne for en fortsat udvikling af sektorens kerneopgaver og ydelser.

Vi er repræsenteret på en række vigtige SKI-rammeaftaler inden for management konsulentydelser, it-rådgivning, it-sikkerhed, revision og skattemæssig rådgivning. Rammeaftalerne gør det endnu mere enkelt og effektivt for offentlige kunder at samarbejde med os.

At sikre en velfungerende offentlig sektor, der løbende tilpasser sig samfundets behov og udvikler relevante services af høj kvalitet og til gavn for borgerne, er en nøgleopgave i staten, regionerne og kommunerne.

Digitaliseringen rummer et stort potentiale for innovation og nytænkning på tværs af sektoren, men anvendelsen af nye teknologier og data stiller også nye krav om at sikre, at borgernes data håndteres og anvendes korrekt, så borgerne fortsat kan have tillid til offentlige myndigheders håndtering af deres data.

Samtidig betyder den stigende cybertrussel et stigende fokus på at styrke it-sikkerheden i alle processer og arbejdsgange, hvor risikoen for angreb er tilstede. Risikostyring og kontrol er ligeledes blevet et højaktuelt tema overalt i sektoren, hvor særligt en række sager om svindel og uredelighed har aktualiseret behovet for at skabe overblik over, hvilke risici organisationen står over for, og hvordan disse håndteres.

Playback of this video is not currently available

2:34

Få indsigt i udfordringer og best practice fra Katrine Winding, direktør i Erhvervsstyrelsen, Thomas Rysgaard Christiansen, adm. direktør i KOMBIT og Anders Grynnerup, partner i PwC.

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakt os

Anders Grynnerup

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3068 6635

Følg PwC