PwC arbejder tæt sammen med det offentlige

Vi er stolte af vores samarbejde med den offentlige sektor og forsøger at skabe løsninger, der styrker danskernes tillid til de samfundsbærende institutioner.

Sammen med den offentlige sektor tager PwC ansvar for at løse nogle af tidens største samfundsudfordringer: Hvordan kommer vi i mål med den grønne omstilling? Hvordan bygger vi et bedre forsvar mod nye geopolitiske trusler? Og hvordan fremtidssikrer vi velfærdssamfundet i en tid med mangel på hænder? Det er vidtrækkende udfordringer, som kræver en bred vifte af kompetencer, og PwC’s eksperter er med hele vejen fra idé til implementering. 

Vi arbejder hver dag side om side med offentlige ledere og ansatte om at nytænke arbejdsgange og services, så flest mulige borgere kan få en kompetent, effektiv og sikker behandling. 

Det kan vi, fordi vi har dybdegående kendskab til den offentlige sektors krav, processer og teknologier. Vi forstår at omsætte denne indsigt til løsninger, der virker i praksis.

Sikring af en offentlig sektor, der løbende tilpasser sig samfundets behov

Det er en nøgleopgave i staten, regionerne og kommunerne at tilpasse sig samfundets behov og udvikle relevante services til gavn for borgerne. 

Her rummer digitalisering et stort potentiale for innovation og nytænkning på tværs af sektoren. Men anvendelsen af nye teknologier og data stiller også nye krav til at sikre, at borgernes data håndteres og anvendes korrekt, så borgerne fortsat kan have tillid til offentlige myndigheders håndtering af deres data.

En stigende cybertrussel giver også et behov for at styrke it-sikkerheden i alle processer og arbejdsgange, hvor risikoen for angreb er til stede. Risikostyring og kontrol er derfor et højaktuelt tema overalt i sektoren, der oplever et stigende behov for at skabe overblik over, hvilke risici organisationen står over for, og hvordan disse håndteres.

Hos PwC bidrager vi med dybe kompetencer inden for dataanalyse og -håndtering, cybersikkerhed, risikostyring og compliance. Vi fungerer som en kvalificeret sparringspartner, der har fokus på at balancere sektorens muligheder og udfordringer, og vi har fokus på at designe rammerne for en fortsat udvikling af sektorens kerneopgaver og ydelser.

Vi er repræsenteret på en række vigtige SKI-rammeaftaler inden for management konsulentydelser, it-rådgivning, it-sikkerhed, revision og skattemæssig rådgivning. Rammeaftalerne gør det endnu mere enkelt og effektivt for offentlige kunder at samarbejde med os.

Den offentlige sektor udforsker i disse år, hvordan nye teknologier og data kan øge innovationen og effektiviteten. Samtidig er fokus øget på at behandle data sikkert og transparent, og på at kunne modstå cyberangreb, lige som sektoren har et højaktuelt behov for en stærk styring af risici. PwC samarbejder med stat, regioner og kommuner om at løfte de komplekse udfordringer, sektoren står over for.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, København, PwC Denmark

4072 5767

E-mail

Følg PwC