PwC’s persondatapolitik

1. Introduktion

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("PwC", "vi", "os" eller "vores") er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandøres, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

Når PwC udfører erklæringsydelser, herunder lovpligtig revision og andre erklæringsopgaver med sikkerhed, samt konsulent- og rådgivningsydelser, anser vi os som udgangspunkt for dataansvarlig, lige såvel som når vi udfører visse andre ydelser og behandler personoplysninger i forbindelse med administration af vores samarbejder mv., hvor PwC bestemmer formålene med behandlingen.

Når PwC i forbindelse med levering af visse konsulent- og rådgivningsydelser behandler personoplysninger, vil behandlingen i nogle tilfælde ske efter kundens instruks og på kundens vegne. PwC vil i disse tilfælde være databehandler. Vi sikrer i disse tilfælde, at vi indgår en skriftlig databehandleraftale med vores kunde. Aftalen indeholder instruks og vilkår for PwC’s behandling af personoplysninger.

Denne databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om PwC’s behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig, som du kan læse mere om nedenfor.

3. Behandlingssikkerhed

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i PwC. Vi arbejder seriøst og professionelt med infomationssikkerhed, og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

4. Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som PwC som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Du kan kontakte PwC og få indsigt i, hvilke personoplysninger PwC behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet, at PwC begrænser behandlingen af dem, at udnytte din ret til dataportabilitet, eller at gøre indsigelse mod PwC’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte PwC.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information om PwC og markedsføringsmateriale fra PwC, kan du let framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail, du har modtaget fra os. Tilbagekaldelsen berører ikke lovligheden af den behandling, vi har foretaget forud for tilbagekaldelsen.

5. Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne databeskyttelsespolitik.

Databeskyttelsespolitikken er opdateret den 31. januar 2023.

6. Kontakt

Dataansvarlig er PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, beliggende Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os:

PwC
Att.: Juridisk afdeling
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
Telefon: 39 45 39 45
E-mail: databeskyttelse@pwc.dk

7. Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til databeskyttelse@pwc.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over PwC’s behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Regler

De regler der gælder for PwC’s behandling af dine personoplysninger findes i:

  • Databeskyttelsesforordningen
  • Databeskyttelsesloven
Følg PwC