Markedsføring/repræsentation

Hvad er reglerne for moms?

Momsvejledningen 2024

Reklameudgifter

Virksomheder har fuldt fradrag for moms af udgifter til reklame.

Reklameudgifter er kendetegnet ved, at de normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder, og at de har til formål at opretholde virksomhedens almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket.

Reklameudgifter kan fx være en avisannonce, en busreklame eller reklame og sponsorbidrag til sportsklubber, kulturelle formål og lignende.

Reklameartikler

Virksomheder har fuldt fradrag for momsen af indkøb til reklameartikler, som uddeles til nuværende eller potentielle kunder.

Reklameartikler er varer, som tydeligt er forsynet med virksomhedens navn og/eller logo, således at varerne ikke længere kan anses som handelsvarer.

Varens værdi skal endvidere være mindre end 100 kr. ekskl. moms, hvis virksomheden ønsker at udlevere reklameartikler uden momsmæssige konsekvenser.

Hvis værdien af reklameartiklerne er 100 kr. ekskl. moms eller derover, skal virksomheden betale salgsmoms af værdien af varerne. Dette skyldes, at gratis uddeling af varer til en værdi af 100 kr. eller derover momsmæssigt sidestilles med salg af varer til tredjemand.

Virksomheden skal betale salgsmoms af værdien af reklameartiklerne, hvis de gives til virksomhedens ejer og personale.

Som eksempler på reklameartikler kan nævnes kuglepenne og kalendere, der er forsynet med virksomhedens navn eller logo.

Vareprøver

Virksomheder har fuldt momsfradrag for vareprøver, som man uddeler gratis. Dette gælder, uanset om varens værdi er under eller over 100 kr. ekskl. moms.

En vareprøve er typisk en vare, som virksomheden omsætter, og som udleveres for at fremme varens omsætning. Vareprøver udleveres således i markedsføringsøjemed. Vareprøver kan være et almindeligt eksemplar af én af virksomhedens varer, men vil ofte være en særudgave af varen.

Vareprøver kan udleveres som gratis vare- og salgsprøver til detailforretninger eller forbrugere i forbindelse med hvervning af nye kunder, optagelse af ordrer, introduktion af nye produkter eller salgskampagner for allerede markedsførte produkter. 

Afsnittet om markedsføring dækker momsfradrag for reklame, reklameartikler, vareprøver, repræsentation, hotel- og restaurationsydelser, underholdning, gaver samt forretningsmøder.

Salgsfremmeordninger

Virksomheder har fuldt fradrag for varer eller ydelser udleveret til kunder som led i en salgsfremmeordning.

Mange salgsfremmeordninger er kendetegnet ved, at virksomheden reklamerer med, at kunden som et led i ordningen modtager en vare eller en ydelse uden at betale særskilt vederlag herfor. Det kan eksempelvis være ”køb 5 og få den 6. gratis”.

Det er en forudsætning, at den ”gratis” vare indgår som en naturlig del af virksomhedens sortiment, og der skal i forbindelse med udleveringen fremvises dokumentation for de udløsende køb i form af eksempelvis et udfyldt rabatkort. 

Hvis den ”gratis” vare indgår i virksomhedens sortiment, så er der ingen værdi krav.

Hvis den ”gratis” vare ikke indgår i virksomhedens normale sortiment, så skal varens værdi være mindre end 100 kr. ekskl. moms for at være undtaget fra udtagningsbeskatning.

Repræsentation

Virksomheder har ikke fradrag for moms af udgifter til repræsentation, medmindre der er tale om hotel- og restaurationsydelser. Se afsnittet om hotel- og restaurationsydelser.

Repræsentationsudgifter er udgifter, som er kendetegnet ved, at virksomheden afholder dem for at få afsluttet forretninger eller for at knytte/bevare forretningsforbindelser. Repræsentationsudgifter er endvidere karakteriseret ved at være en form for opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

Udgifterne afholdes således sædvanligvis over for en begrænset personkreds, som ofte vil være nuværende kunder eller leverandører. Repræsentationsudgifter afholdes således normalt ikke for at få nye kunder/leverandører, men derimod for at bevare et godt forhold til de eksisterende kunder/leverandører.

Repræsentation kan fx være at give forretningsforbindelser vin, chokolade eller blomster til jubilæer, fødselsdage eller lignende. Der vil ikke være fradrag for momsen heraf. Det gælder også, selvom fx vinen forsynes med virksomhedens navn og logo.

Repræsentationsudgifter kan også være at invitere forretningsforbindelser ud på restaurant eller betale for deres overnatning. Virksomheder vil have henholdsvis fuldt momsfradrag for hotel og ¼ momsfradrag for restaurationsydelser, jf. næste afsnit.

Hotel- og restaurationsydelser 

Virksomheder har fuldt momsfradrag af udgifter til hotelovernatninger, og ¼ af momsen til restaurationsydelser, såfremt udgiften er strengt erhvervsmæssig. Der er som udgangspunkt tale om en strengt erhvervsmæssig udgift, hvis overnatningen er arbejdsrelateret. Hvis der i forbindelse med hotelovernatningen fx er inkluderet morgenmad, så skal regningen udspecificeres, da fradragsretten er forskellig.

Dette gælder også udgifter, som er afholdt i forbindelse med bestyrelsesmøder, personalemøder eller personalefester. At ægtefæller også deltager i sådanne arrangementer, udelukker ikke virksomheder fra at få fradrag for momsen.

Virksomheder kan tage fuldt fradrag af momsen af udgifter til hotelovernatninger og ¼ af momsen af udgifter til restaura-tionsydelser, såfremt udgiften er strengt erhvervsmæssig.

Underholdning

Virksomheder har ikke momsfradrag for udgifter til underholdning. 

Gaver

Virksomheder har ikke momsfradrag for udgifter til gaver. 

Møder med forretningsforbindelser i virksomhedens lokaler 

Virksomheder har fuldt fradrag for moms af udgifter til kaffe og the til forretningsforbindelser.

Serveres der mad (fx fra egen kantine eller ved catering) i forbindelse med et møde med forretningsforbindelser, er der også fuldt fradrag for momsen. Retspraksis på dette område giver adgang til fuldt fradrag for bespisning af forretningsforbindelser. 

Opdateret december 2023

Få overblik over gældende momsregler

Hent hele Momsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Anders Strandet  Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Følg PwC